Klicka på Filtrera efteroch välj sedan Visa favoriter ovanpå.

Du kan lägga till så många blank steg som du vill, men listan över favoriter fungerar bäst när du begränsar den till en handful av riktigt viktiga utrymmen.


 

Du kan även ändra detta i menyn Inställningar . Klicka på din profilbildoch klicka sedan på inställnings > meddelanden. Markera kryss rutan Visa favoriter överst i utrymmes listan .

Klicka på Filtrera efteroch välj sedan Visa favoriter ovanpå.

Du kan lägga till så många blank steg som du vill, men listan över favoriter fungerar bäst när du begränsar den till en handful av riktigt viktiga utrymmen.


 

Du kan även ändra detta i menyn Inställningar . Klicka på din profilbildoch klicka sedan på inställningar > . Markera kryss rutan Visa favoriter överst i utrymmes listan .

Tryck och knacka sedan på Visa favoriter ovanpå.

Du kan lägga till så många blank steg som du vill, men listan över favoriter fungerar bäst när du begränsar den till en handful av riktigt viktiga utrymmen.

Klicka på din profilbild, Välj inställningar. Välj sedan fliken Avancerat och markera Visa endast Favoriter ovanpå.


 

Du kan lägga till så många blank steg som du vill, men listan över favoriter fungerar bäst när du begränsar den till en handful av riktigt viktiga utrymmen.

För att komprimera listan klickar du på pilen bredvid Favoriter.