Klicka på Filtrera efteroch välj sedan Visa favoriter överst.

Med Webex Teams kan du lägga till massor av utrymmen i din favorit lista. Men du vill förmodligen bara ha de första 5-eller 6-utrymmena som visar hela tiden i listan över favoriter, vilket innebär att du kan hålla en närmare Watch på dessa utrymmen.


 

Du kan också klicka på din profilbild, välja Inställningar ochsedan välja utseende och kryss rutan Visa favoriter överst.

Klicka på Filtrera efteroch välj sedan Visa favoriter överst.

Med Webex Teams kan du lägga till massor av utrymmen i din favorit lista. Men du vill förmodligen bara ha de första 5-eller 6-utrymmena som visar hela tiden i listan över favoriter, vilket innebär att du kan hålla en närmare Watch på dessa utrymmen.


 

Du kan också klicka på din profilbild, välja Inställningar ochsedan välja utseende och kryss rutan Visa favoriter överst.

Tryck på och sedan på Visa favoriter överst.

Med Webex Teams kan du lägga till massor av utrymmen i din favorit lista. Men du vill förmodligen bara ha de första 5-eller 6-utrymmena som visar hela tiden i listan över favoriter, vilket innebär att du kan hålla en närmare Watch på dessa utrymmen.


 

Du kan också knacka på din profilbildoch sedan trycka på utseende och växla på Visa favoriter i utrymmes listan.

Klicka på din profilbild, Välj inställningar. Välj sedan fliken Avancerat och markera Visa favoriter överst.


 

Med Webex Teams kan du lägga till massor av utrymmen i din favorit lista. Men du vill förmodligen bara ha dina topp 5-eller 6-utrymmen i din favorit lista så att du kan hålla en närmare Watch på dessa utrymmen.

Du kan klicka på pilen bredvid favoriter för att komprimera listan.