Vissa tangent bords gen vägar fungerar i ett specifikt sammanhang. Till exempel,CTRL + B växlar fet text när du skriver ett meddelande.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda tangent bordet för att navigera genom Webex Teams.

  • Använd tabbtangenten för att navigera i din app, Använd Shift + Tab för att navigera bakåt genom objekt.

  • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen eller andra meny alternativ i appen. Du kan också använda Alt och piltangenterna för att flytta mellan utrymmen, och markera mellanslag som lästa.

  • Använd mellanslag eller RETUR för att välja objekt.

Tangentbordsgenvägar

Vissa tangent bords gen vägar fungerar i ett specifikt sammanhang. T. ex. Ctrl + M för att växla mellan markdown när du skriver ett meddelande. CTRL + SHIFT + S visar medie statistik; När du är i ett Webex Teams samtal.

Windows-kortkommandon

Åtgärd

Kortkommando

Skapa ett utrymme

Ctrl + Shift + N

Kontakta en person

CTRL + N

Visa utrymmen

Ctrl + 1

Visa Teams

CTRL + 2

Visa samtal

Ctrl + 3

Visa möten

CTRL + 4

Sök

Ctrl + F

Visa snabb menyn

Skift + F10

Visa @ omnämnanden för alla

CTRL + SHIFT + L

Visa @ omnämnanden till mig

Ctrl + Shift + O

Visa flaggor

Alt + Skift + F

Visa favoriter

CTRL + SHIFT + U

Visa aviseringar

ALT + SKIFT + N

Visa olästa

Alt + Skift + R

Visa utkast

Alt + Skift + D

Hjälp

F1

Avsluta Webex Teams-appen

Ctrl + Q

Förhandsgranska delat innehåll

Åtgärd

Kortkommando

Stäng förhands granskning

Esc

Föregående sida

UPPIL eller PgUp

Nästa sida

NEDPIL eller PgDn

Formatera text

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en ny linje i meddelandet

SKIFT + RETUR

Växla Markdown

Ctrl + M

Växla fet

Ctrl + B

Växla kursiv

Ctrl + I

Växla understrykning

CTRL + U

Växla punkt lista

Shift + Alt + U

Växla numrerad lista

Shift + Alt + O

Växla rubrik storlek 1

Shift + Alt + 1

Växla rubrik storlek 2

Shift + Alt + 2

Växla rubrik storlek 3

Skift + Alt + 3

Ångra

Ctrl + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kopiera

CTRL + C

Klipp ut

CTRL + X

Klistra in

CTRL + V

Bifoga en fil

Ctrl + O

Lägg till en GIF-bild

Ctrl + G

Lägg till emoji

Windows-tangenten + .

Infoga personligt mötesrum länk

Shift + Alt + P

Page Down

PgDn

Sida uppåt

PgUp

I ett utrymme

Åtgärd

Kortkommando

Sök i ett utrymme

Ctrl + Shift + J

Markera som favoriter

Ctrl + Shift + F

Lämna utrymme

Ctrl + Shift + E

Lägg till personer

Ctrl + Shift + P

Skapa en whiteboard

CTRL + SHIFT + B

Visa whiteboardtavlor

Ctrl + Skift + W

Kopiera utrymmes uppgifter till Urklipp

Ctrl + Shift + K

Möten och samtal

Åtgärd

Kortkommando

Besvara samtal

CTRL + L

Svara med meddelande

Ctrl + R

Avvisa ett samtal

CTRL + D

Visa samtalsstatistik

CTRL + SKIFT + S

Lägg till gäst

Ctrl + Shift + G

Ljud av

CTRL + SHIFT + M

Video på/av

CTRL + SHIFT + V

Avsluta samtalet

Ctrl + K

Växla möteskontroller

Ctrl + Skift + Q

Vissa tangent bords gen vägar fungerar i ett specifikt sammanhang. Till exempel, kommando + B växlar fet text när du skriver ett meddelande.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda tangent bordet för att navigera genom Webex Teams.

  • Använd tabbtangenten för att navigera i din app, Använd Shift + Tab för att navigera bakåt genom objekt.

  • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen eller andra meny alternativ i appen. När du navigerar genom utrymmes listan kan du använda alternativet och piltangenterna för att markera mellanslag som lästa.

  • Använd mellanslag- eller RETUR- tangenten för att välja objekt.

Mac-kortkommandon

Åtgärd

Kortkommando

Skapa ett utrymme

Shift + kommando + N

Kontakta en person

Shift + kommando + P

Visa utrymmen

Shift + kommando + A

Visa Teams

Shift + kommando + T

Visa samtal

Shift + kommando + C

Visa möten

Shift + kommando + M

Visa alla

Kommando + 1

Visa aviseringar

Kommando + 2

Visa olästa

Kommando + 4

Visa personer

Kommando + 5

Visa favoriter

Kommando + 6

Visa @ omnämnanden till mig

Kommando + 7

Visa @ omnämnanden för alla

Kommando + 8

Visa flaggor

Kommando + 9

Sök

Kommando + F

Sök i ett utrymme

Kommando + Skift + F

Inställningar

Kommando + ,

Högerklicka på Meny

Skift + F10

Tillbaka (besökte utrymmen)

Kommando + [

Framåt (besökte rum)

Kommando +]

Avsluta Webex Teams-appen

Kommando + Q

Stäng

Esc

Formatera text

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en ny linje i meddelandet

SKIFT + RETUR

Växla fet

Kommando + B

Växla kursiv

Kommando + I

Växla understrykning

Kommando + U

Kopiera

Kommando + C

Klistra in

Kommando + V

Klipp ut

Kommando + X

Ångra inmatning

Kommando + Z

Gör om

Shift + kommando + Z

Välj alla

Kommando + s

Hoppa till markering

Kommando + J

Visa stavning och grammatik

Kommando + :

Växla rubrik storlek 1

Alternativ + kommando + 1

Växla rubrik storlek 2

Alternativ + kommando + 2

Växla rubrik storlek 3

Alternativ + kommando + 3

Växla Markdown

Alternativ + kommando + M

Klistra in och matcha stil

Alternativ + Skift + Kommando + V

Sök och ersätt

Alternativ + kommando + F

Starta diktering

FN FN

Emoji + symboler

CTRL + alternativ + blank steg

Bifoga fil

Alternativ + kommando + A

Infoga mina PMR

CTRL + SKIFT + P

Lägg till en GIF

Ctrl + G

Page Down

FN + uppåtpil

Sida uppåt

FN + NEDPIL

I ett utrymme

Åtgärd

Kortkommando

Visa meddelanden

CTRL + kommando + M

Markera som favoriter

Alternativ + kommando + V

Lämna utrymme

Alternativ + kommando + E

Lägg till personer

Alternativ + kommando + P

Visa innehåll/filer

CTRL + kommando + C

Växla aviseringar för alla meddelanden

Alternativ + kommando + N

Skapa whiteboardtavla

Alternativ + skift + kommando + W

Visa whiteboard

Shift + kommando + W

Går du till team

Alternativ + kommando + T

Kopiera utrymmes uppgifter till Urklipp

Kommando + alternativ + K

Möten och samtal

Åtgärd

Kortkommando

Starta ett samtal

Alternativ + kommando + C

Avsluta ett samtal

Kommando + K

Lägg till gäst

CTRL + SKIFT + G

Visa samtalsstatistik

Shift + kommando + S

Visa knapps ATS

CTRL + SKIFT + K

Ljud av

CTRL + ALT + M

Video på/av

CTRL + ALT + V

Lägg till gäst

CTRL + SKIFT + G

Dela skärm

CTRL + SKIFT + D

Visa Mötes kontroller

CTRL + SKIFT + Q

Tangentbordsnavigering

Du kan använda tangent bordet för att navigera genom Webex Teams.

  • Använd tabbtangenten för att navigera i din app, Använd Shift + Tab för att navigera bakåt genom objekt.

  • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen eller andra meny alternativ i appen.

  • Använd mellanslag- eller RETUR- tangenten för att välja objekt.

Webb tangent bords gen vägar

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Skapa ett utrymme

Alt + N

Alternativ + N

Kontakta en person

Alt + P

Alternativ + P

Öppna utrymmen

Ctrl + Alt + 1

CTRL + alternativ + 1

Öppna Teams

CTRL + ALT + 2

CTRL + alternativ + 2

Öppna samtal

Ctrl + Alt + 3

CTRL + alternativ + 3

Öppna möten

Ctrl + Alt + 4

CTRL + alternativ + 4

Visa personer

Ctrl + Alt + 5

CTRL + alternativ + 5

Visa favoriter

CTRL + ALT + U

CTRL + alternativ + U

Visa @ omnämnanden till mig

ALT + SKIFT + O

Ctrl + Alt + O

Visa @ omnämnanden för alla

Alt + Skift + L

Kontroll + alternativ + L

Visa flaggor

CTRL + ALT + F

CTRL + ALT + F

Visa aviseringar

Ctrl + Alt + N

CTRL + alternativ + N

Visa olästa

Ctrl + Alt + R

Kontroll + Alternativ + R

Visa utkast

Ctrl + Alt + D

CTRL + ALT + D

Sök

Alt + Skift + F

Alternativ + F

Sök i utrymme

Ctrl + Alt + Shift + F

Kommando + alternativ + F

Avsluta program

Ctrl + W

Kommando + W

Går du till nästa avsnitt

F6

Inte tillgänglig

Återgå till föregående avsnitt

Shift + F6

Inte tillgänglig

Öppna inställningar/inställningar

Ctrl + Shift + ,

Shift + kommando + ,

Bakåt

Inte tillgänglig

Alternativ + kommando + [

Vidarebefordra

Inte tillgänglig

Alternativ + kommando +]

Visa hjälp

CTRL + F1

Kommando + F1

Stäng

Esc

Esc

SpaceList

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Navigera i Spacelist

Upp-/NEDPIL

Upp-/NEDPIL

Går du till en annan åtgärd

Vänster-eller HÖGERPIL

Vänster-eller HÖGERPIL

Växla panel för utrymmeslista

Ctrl + Alt + L

Ctrl + Skift + L

Formatera text

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Lägg till en ny linje i meddelandet

SKIFT + RETUR

SKIFT + RETUR

Kopiera

CTRL + C

Kommando + C

Växla fet

Ctrl + B

Kommando + B

Växla kursiv

Ctrl + I

Kommando + I

Växla understrykning

CTRL + U

Kommando + U

Växla Markdown

Alt + Skift + M

Kommando + CTRL + M

Klistra in

CTRL + V

Kommando + V

Klipp ut

CTRL + X

Kommando + X

Ångra

Ctrl + Z

Kommando + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kommando + Skift + Z

Bifoga fil

ALT + A

Alternativ + kommando + A

Lägg till emoji

Ctrl + Alt + blank steg

Alternativ + CTRL + blank steg

Lägg till en GIF

Alt + G

Alternativ + G

Flagga meddelande

CTRL + SKIFT + _

CTRL + SKIFT + _

Sök nästa

Inte tillgänglig

Alternativ + kommando + G

Använd val för hitta

Inte tillgänglig

Kommando + E

Kontrollera dokument nu

Inte tillgänglig

Kommando + ;

Starta diktering

Inte tillgänglig

FN FN

Visa stavning och grammatik

Inte tillgänglig

Kommando + :

Välj textblock

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Klistra in text som kods tycke

CTRL + SHIFT + V

Inte tillgänglig

Ta bort formatering

Alt + Skift + C

Inte tillgänglig

Nästa stycke

CTRL + NEDPIL

Inte tillgänglig

Föregående stycke

Ctrl + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Svara

Alt + R

Alternativ + R

Page Down

PgDn

FN + PgDn

Sida uppåt

PgUp

FN + PgUp

I ett utrymme

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Favorit

Ctrl + Shift + F

Kommando + alternativ + V

Lämna utrymme

Ctrl + Alt + E

Kommando + alternativ + E

Visa utrymmesinställningar

CTRL + ALT + S

Kommando + alternativ + S

Gå till team

Ctrl + Alt + T

Kommando + alternativ + T

Lägg till personer

Ctrl + Alt + P

Kommando + CTRL + P

Skapa whiteboardtavla

Ctrl + Alt + W

CTRL + alternativ + W

Öppna whiteboardtavlor

ALT + SKIFT + W

CTRL + kommando + W

Nästa utrymme

ALT + NEDPIL

Alternativ + NEDPIL

Föregående utrymme

Alt + uppåtpil

Alternativ + uppåtpil

Öppna aktivitetspanel

Ctrl + Shift + blank steg

Kommando + Skift + blank steg

Under ett samtal

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Besvara samtal

CTRL + SHIFT + L

Kommando + Skift + L

Starta ett samtal

ALT + C

Alternativ + C

Avsluta ett samtal

ALT + SKIFT + K

Kommando + Skift + K

Avvisa ett samtal

Ctrl + Shift + X

Kommando + Skift + X

Öppna knappsatsen

CTRL + ALT + K

CTRL + alternativ + K

Ljud av

CTRL + ALT + M

CTRL + ALT + M

Video på/av

CTRL + ALT + V

CTRL + ALT + V

Lägg till gäst

Ctrl + Alt + G

Kontroll + alternativ + G

Dela skärm

Alt + Skift + D

CTRL + SKIFT + D

Växla möteskontroller

CTRL + ALT + Q

CTRL + alternativ + Q