1

Välj inspelningar på vänster navigeringsfält.

sidan mina inspelade möten kan du se inspelningar för alla Webex-möten, händelser och utbildnings möten som du har varit värd för och spelat in.

Mina inspelade möten
2

Välj mer bredvid inspelningens namn och välj sedan Redigera.

3

Redigera namnet och beskrivningen och välj vilka paneler du vill inkludera i inspelningen.

4

Avmarkera kryss rutan avskrift om en utskrift har skapats men du inte vill att andra ska se den när de spelar upp inspelningen.

Att utesluta utskriften är endast tillgänglig för videocentrerade MP4-inspelningar i Webex Meetings och Webex Events för WBS 39,7 och senare versioner. För att ta reda på vilken version du använder, se hitta ditt versions nummer för Cisco Webex Meetings.

5

Välj Spara.