Innan du börjar

Den här funktionen finns tillgänglig på WBS 40,8-webbplatser och senare. För att ta reda på vilken version av Webex Meetings eller Webex Events som du använder, se hitta ditt Cisco Webex Meetings versions nummer.

1

I menyn Visa klickar du på Dölj deltagare som inte är video.

Dölj deltagare som inte är video

Nu kan du endast se de Mötes deltagare som visar video.

En indikator på skärmen visar hur många andra deltagare som inte är synliga. Indikatorn för deltagare som inte är video


 

Om du låser fokus på en Mötes deltagare och personen slutar Visa sin video kommer de att förbli i fokus.

2

Gör något av följande för att visa alla Mötes deltagare som inte visar video:

  • Håll mus pekaren över indikatorn och klicka på Visa .
    Klicka på Visa
  • I menyn Visa klickar du på Dölj icke-videomötes deltagare igen för att ta bort bock markeringen.