1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster och klickar på Inställningar på meddelande kortet.

2

Bläddra till säkerhet för mobil program och välj bland säkerhets alternativen:

  • Inaktivera förhands granskning av meddelande på mobilen hets Lås skärmen– användare kommer inte att kunna välja alternativet Visa förhands granskning för meddelande i Webex Teams mobilappar.