Denna procedur är endast Webex Meetings, Webex Training ochWebex Events. Använd denna procedur för iCalendar för din webbplats och för att visa knappen Lägg till i min kalender på informationssidan för Webex-sessionen. ICalendar är ett standardformat för kalendrar. Med iCalendar kan användare dela kalenderinformation och automatiskt uppdatera sina scheman.

1

På vänstra sidan navigeringsrad konfiguration eller > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du kryssrutan iCalendar (Visa Lägg till i min kalender för Meetings, Training och Events).

3

Välj Uppdatera.