Innan du börjar

Den här funktionen är tillgänglig om du har en licens för Webex-assistent för möten. Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

Spela in mötet för att få en utskrift efter möte.

Se interagera under Webex Meetings från en mobil enhet för mer information om inspelning av möten på en mobil enhet.