Vattenstämpel

Vad är en händelserapport?

visning(ar) personer tyckte att detta var till hjälp

Vad är en händelserapport?

Vad innehåller en händelserapport?

Hur gör jag för att generera en händelserapport?

Obs! Händelserapporter är endast tillgängliga för händelser som spelats in på servern (nätverksbaserad inspelning).

Lösning:

En händelserapport innehåller följande information:

 • Om du klickar på knappen Exportera som finns längst upp till höger på denna skärmbild, så exporteras en översikt över alla sessioner. Se Overview_all_session_export.csv.
 • Om du klickar på en enskild länk på denna sida, till exempel ”Händelseaktivitetstest 2” genereras en något annorlunda rapport. Se Overview_individual_export.csv

Bild tillagd av användare

Rapporten ”overview_all_session_export.csv” innehåller:
 • Händelsens namn
 • Datum och tid
 • Antal händelser
 • Antal deltagare som deltog
 • Antal frågor som ställdes och svarsfrekvens för frågor
 • Antal omröstningar och svarsfrekvens för omröstningar
Rapporten ”overview_individual_export.csv” innehåller:
 • Antal närvarande deltagare
 • Programnamn
 • Händelsens namn
 • Händelsens startdatum och tid
 • Deltagarnas förnamn, efternamn, företag och e-postadress
 • Tiden då deltagarna anslöt till händelsen, tiden då de lämnade händelsen och händelsens längd
 • Chatt med tidstämpel
 • Antal frågor som ställdes och svar
 • Antal omröstningar, tid för röstning och enskilda omröstningsresultat

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade