Vattenstämpel
20 feb 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Vilken kapacitet har ett personlig konferens-möte eskalerats till ett online-WebEx-möte?

Vilken kapacitet har ett personlig konferens-möte eskalerats till ett online-WebEx-möte?

Hur många deltagare kan delta i ett online-personlig konferens-möte?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Se punkterna nedan:

  • Online-delen av mötet är begränsad till de första 25 Mötes deltagarna att delta i.
  • Mötets kapacitet för endast ljud ligger på 500 deltagare.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade