Vattenstämpel
25 feb 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Vilken information finns i en deltagar rapport för WebEx Events?

Vilken information finns i en deltagar rapport för WebEx Events?

Vilka data finns i en deltagar rapport?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Lösning:

En deltagar rapport innehåller följande information:

  • Händelsenummer
  • Värdnyckel
  • Värdnamn
  • Namn på händelse
  • Händelsens start tid och slut tid
  • Deltagar namn, e-postadresser och IP-adresser
  • Antal minuter som alla deltagare som har lagts till i händelsen
  • Deltagare ansluter till och lämnar tid
  • Deltagares uppmärksamhet

 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×