När du blockerar extern kommunikation för dina användare gäller följande för denna inställning:

 • Gäller endast nya utrymmen.

 • Personer tas inte bort från befintliga utrymmen, både befintliga utrymmen som ägs av din organisation och som finns utrymmen som ägs av utomstående organisationer.

 • När personer lämnar grupprum och försöker delta i grupprum igen tillämpas inställningarna.

 • Gäller inte för bottar.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till inställningar.

2

Bläddra till extern kommunikation och klicka på blockera dina användare från att bjuda in externa kontakter till Cisco Webex Teams utrymmen och förhindra att användarna deltar i externa Cisco Webex Teams utrymmen.

3

Klicka på för att bekräfta bekräftelsen och välj klar.

4

Skapa en lista över tillåtna domäner, ange en domän för att bekräfta domänens status genom att klicka på kontrol lera domänoch klicka sedan på Lägg till.

5

Klicka på Spara.

Användare i din organisation kan kommunicera med användare i externa organisationer i listan över tillåtna domäner. Användare i din organisation kan göra följande:

 • Lägg till personer från dessa organisationer i utrymmen som ägs av din organisation.

 • Delta i utrymmen som ägs av dessa externa organisationer.

 • Skapa utrymmen med personer från dessa externa organisationer.


När användare från din organisation börjar dela ett utrymme med användare i en extern organisation med hjälp av en Cisco Webex Board tillämpas inte listan över tillåtna domäner och utrymmet delas inte.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till inställningar.

2

Bläddra till extern kommunikation och välj blockera dina användare från att bjuda in externa kontakter till Cisco Webex Teams utrymmen och förhindra att användarna deltar i externa Cisco Webex Teams utrymmen.

3

Klicka på för att bekräfta bekräftelsen och välj klar.

4

Skapa en lista över tillåtna domäner, ange en domän, kontrol lera status för domänen, klicka på kontrol lera domänoch klicka sedan på Lägg till.


 

Mer information om hävda domäner finns i Lägg till, verifiera och ansvars domäner.

5

Aktivera grupprum.

6

Klicka på Spara.

Användare i din organisation kan göra följande:

 • Lägg till personer från dessa externa organisationer i utrymmen som ägs av din organisation.

 • Skapa eller delta i utrymmen med en person från dessa externa organisationer.

Användare i din organisation kan inte bjudas in till grupp utrymmen som ägs av en annan organisation. Detta säkerställer att din organisation har till gång till alla data som genereras av deltagarna i utrymmen.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till inställningar.

2

Bläddra till extern kommunikation.

3

Välj blockera dina användare från att bjuda in externa kontakter till Cisco Webex Teams utrymmen och hindra användarna från att ansluta till externa Cisco Webex Teams utrymmen.

4

Klicka på för att bekräfta bekräftelsen och välj klar.

5

Klicka på Spara.

Alla användare i din organisation kan inte kommunicera med alla i externa organisationer.

Personer i din organisation kan ringa samtal till externa personer under följande omständigheter:

 • Om dina användare ringer samtal med hjälp av en Webex SIP-adress. Mer information finns i Cisco WEBEX SIP-adresser.

 • Om du har en lokal samtals miljö och tilldelar hybrid-samtal till dina användare. Mer information finns i distributions guide för Cisco Webex-samtalstjänst för Hybrid.

 • Om du har ett Cloud-samtal genom Cisco Webex Calling (tidigare Webex Call) och tilldelar Cisco Webex Calling (tidigare Webex Call) till dina användare.