Klicka här för att se nyheter i Cisco Webex Contact Center.

Klicka här för att se nyheter i Cisco Customer Journey-plattformen (R10).

11 februari 2022

Alternativ för datumformat för intervallfält

Standarddatumformatet för intervallfältet i analysverktygets rapporter är mm/dd/yyyy.Den nya förbättringen av analysverktyget gör det möjligt för användare att välja olika datumformat för intervallfältet på liknande sätt som i andra fält i rapporterna.

Anpassning av datumformatet fanns tidigare bara tillgängligt för profilvariabler.

Mer information finns i Ändra datumformat för intervallfält i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

22 december 2021

Behåll instrumentpanelfilter i Prestationsstatistik för agenter och hanteringsportalen

Webex Contact Center lagrar filtren som är inställda på varje flik i Prestationsstatistik för agenter i Agent Desktop och hanteringsportalen i webbläsarens cacheminne.Cachelagring av filter i varje flik sparar den tid som det tar agenter att ställa in filter varje gång de ändrar flikar, vilket ger dem en bättre användarupplevelse.

Filterändringarna som görs av en användare sparas i webbläsarens cacheminne på användarens dator för det specifika användar-ID:t.Filtren som användaren ställer in förblir desamma även om användaren uppdaterar webbläsaren eller loggar in på Webex Contact Center med samma webbläsare.Användaren kan återställa filtren till standardvärdena genom att rensa webbläsarens cacheminne.

Mer information finns i Sammanfattningsrapport , Agentstatistik – historikrapport och Agentstatistik efter status – historikrapport i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center 1.0 Agent Desktop.


Den här förbättringen gäller för Agent Desktop och hanteringsportalen, men inte för analysverktygets rapporter.

Behåll kolumnbredd i tabellrapporter

Användare av analysverktyget kan ändra kolumnbredden dynamiskt i tabellrapporter när rapporter körs.Den ändrade kolumnbredden behölls dock inte tidigare när rapporterna uppdaterades, vilket krävde att användarna ändrade storlek på kolumnerna igen.

Med den nya förbättringen lagrar Webex Contact Center den ändrade kolumnbredden i webbläsarens cacheminne på användarens dator för det specifika användar-ID:t.Den ändrade kolumnbredden förblir densamma även om användaren uppdaterar webbläsaren eller loggar in på Webex Contact Center med samma webbläsare.Användaren kan återställa kolumnbredden till standardstorleken genom att rensa webbläsarens cacheminne vid behov.

Mer information finns i Ändra rapportens kolumnbredd i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.


Den här förbättringen gäller inte för avsnittet Tröskelvärdesvarningar.

Helnummerformat för kontakter som hanteras

Tabellrapporter i analysverktygen har förbättrats för att visa antalet kontakter som hanteras i helnummerformat.Detta gäller för följande kolumner:

 • Kontakter som hanteras

 • Inkommande kontakter som hanteras

 • Uppringda kontakter som hanteras

Tidigare visade rapporterna uppgifterna i decimalformat.

18 oktober 2021

Få åtkomst till rapporter och instrumentpaneler via webbläsarlänkar

Standardagenter och premiumagenter som inte har tillgång till analysverktyget för att visa och köra instrumentpaneler och rapporter kan få åtkomst till instrumentpaneler och rapporter med hjälp av webbläsarlänkar.

Detaljgranskningsfunktionen är inte tillgänglig för rapporter som nås via webbläsarlänkar.

Mer information finns i Få åtkomst till rapporter och instrumentpaneler via webbläsarlänkar i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

20 september 2021

Rapporter om kontakter i kö och tillgängliga agenter

Två nya standardrapporter i realtid introduceras i analysverktyget – Kontakter i kö och Tillgängliga agenter.Dessa rapporter visas som kort i Contact Center-översikten – Instrumentpanel i realtid i analysverktygen och även på fliken Sammanfattning på sidan Prestationsstatistik för agenter i Agent Desktop.

De nya rapporterna gör det möjligt för användare att få information om kontakter som väntar i kön och tillgängligheten för agenter i specifika team, utan att behöva leta efter informationen i tabellrapporter.

Mer information om rapporterna finns i Contact Center-översikt – Instrumentpanel i realtid i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

Definiera kolumnsammanfattning för segmentgrupper på den översta raden i analysverktygets rapporter

Användargränssnittet i analysverktyget låter nu användare definiera kolumnsammanfattningar för segmentgrupper på den översta raden i en rapport.Användaren kan lägga till formler – Genomsnittlig, Antal, Minimum, Maximalt, Summa och Anpassat för varje kolumn.Den här funktionen ger en förbättrad datavisningsupplevelse för tabellrapporter.

Mer information finns i Anpassa rapportsammandrag i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

26 juli 2021

Importera och exportera rapporter

Användargränssnittet i analysverktyget ger administratörer alternativet att importera och exportera rapporter som enskilda filer eller som flera filer i en mapp.Den här funktionen gör det möjligt för administratörer och partneradministratörer att exportera anpassade rapporter på en klient och importera dem till andra klienter.

Förbättrad vy för grupperade rapporter

Användargränssnittet i analysverktyget har förbättrats för att ta bort tomma rader i grupperade rapporter.Detta minskar tomma områden i rapporterna och ger en bättre visningsupplevelse.

19 juli 2021

Dölj inaktiva användare

Sidan Användare i reserveringsmodulen i Hanteringsportalen visar kryssrutan Dölj inaktiva användare för att filtrera ut inaktiva användare.Om administratören markerar kryssrutan Dölj inaktiva användare visas inte inaktiva användare i klienten.

7 juni 2021

Förbättringar av Agent Desktop

 • Stöd för Google Chrome:Agent Desktop har stöd för Google Chrome V88.0.4324 eller senare.Agenterna kommer inte längre att kopplas från på grund av att Chrome reglerar programmets minnesanvändning.

 • Lokalisering:Användargränssnittet för Agent Desktop har stöd för lokalisering på 27 språk.Det finns stöd för följande språk:

  Bulgariska, danska, engelska, finska, franska, italienska, japanska, katalanska, kinesiska (Kina), kinesiska (Taiwan), koreanska, kroatiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska och ungerska.

2 juni 2021

Tillåt att kunder konfigurerar en blandning av avgiftsbelagda och avgiftsfria nummer för Cisco PSTN för Contact Center

Innan denna förbättring, om en kund hade köpt paket 2:Alternativ för åtkomst till inkommande avgiftsfritt nummer med tillägget Cisco PSTN för Contact Center, krävdes det att kunden konfigurerar alla inkommande nummer som avgiftsfria.För fakturering anses alla uppringda nummer vara avgiftsfria i Webex Contact Center.

Med den här förbättringen kan Webex Contact Center klassificera varje nummer som läggs till för klienten som avgiftsbelagda eller avgiftsfria.Faktureringen för Webex Contact Center beräknas baserat på samtalsvolym för alla avgiftsfria nummer.

Följande licensanvändningsrapporter har förbättrats för att utnyttja möjligheten att klassificera avgiftsbelagda och avgiftsfria nummer:

 • Licensanvändningsrapport:Den här rapporten har förbättrats för att ge kunder en statistik över maximalt antal observerade samtidiga avgiftsfria samtal per dag.Detta beror på användningen av paket 2:Åtkomst till inkommande avgiftsfria nummer.En upplösning av maximalt antal samtidiga avgiftsfria samtal tillhandahålls för att visa sammansättningen av samtal som ansluts till agenten, IVR-system och kön när det maximala antalet observerats.Dessutom innehåller rapporten även information om samtidig samtalsvolym som observerats för avgiftsbelagda nummer vid tidpunkten då maximalt antal samtidiga avgiftsfria samtal observerades.En upplösning av samtidiga avgiftsbelagda samtal tillhandahålls för att visa sammansättningen av samtal som ansluts till agenten, IVR-system och kön.

 • Historisk licensanvändningsrapport:Med den här rapporten kan kunderna visa maximalt antal samtidiga avgiftsfria samtal för föregående månad.Rapporten kan komma åt data från de senaste 36 månaderna och kan visa data för en period på 12 månader i rad.

25 maj 2021

Introduktion av partner som kund

Den här funktionen gör det möjligt för en partner att registrera en Webex Contact Center-klient för partnerns egen organisation genom att välja alternativet Jag är en kund i beställningskonfigurationsguiden i Control Hub.Funktionen är endast aktiverad i denna version på begäran för att säkerställa att funktionsbegränsningarna följs.

Följande funktionsbegränsningar gäller när en partner reserverar en klient för en partners egen organisation med Control Hub:

 • Om verksamhetslandet som väljs vid reserveringen av klient mappar till USA:s datacenter ska partnern endast registrera klienten till standardplattformen.Partnern ska inte välja undantagsplattformen.Mer information om Webex Contact Centers datacenter finns i artikeln Dataplats i Cisco Webex Contact Center .

 • Om verksamhetslandet som väljs vid reserveringen av klienten mappar till något annat datacenter ska partnern inte ha några befintliga kundklienter reserverade i detta datacenter.Partnern ska först reservera klienten för partnerns eget bruk och kan sedan starta introduktionen av kundklienter.

24 maj 2021

Filter i körläge

Användargränssnittet för analysverktyget tillhandahåller filtreringsfunktioner när en rapport utförs i körläget.Den här funktionen ger en förbättrad rapportgenerering.Användare kan välja vilka filter som ska visas när de skapar eller redigerar en visualisering eller när de skapar en kopia av visualiseringen.När användarna kör visualiseringen visas de valda filtren längst upp till höger på visualiseringssidan.Användare kan filtrera visualiseringen med hjälp av lämpliga filter, utan att behöva redigera rapporten.

28 april 2021

Tjänstinformation i Control Hub

Ett nytt avsnitt omtjänsteinformation introduceras under fliken Inställningar för kontaktcenter i Control Hub.I det här avsnittet kan administratörer och supporttekniker snabbt identifiera de konfigurationer på plattformsnivå som gäller för kundorganisationen.Avsnittet tjänsteinformation innehåller följande information:

 • Verksamhetsland för Webex Contact Center:I det här fältet visas det verksamhetsland som valdes i installationsguiden när kontaktcenterklienten reserverades.Fältet ger en indikation av kundklientens geolokalisering.

 • Information om Webex Contact Center-plattformen:Värdet 1.0 som visas i det här fältet bekräftar att klienten finns på Cisco Webex Contact Center 1.0-plattformen.

29 mars 2021

Övervakarfunktion för att logga ut agenter

Övervakare kan visa listan över agenter som för närvarande är inloggade på Agent Desktop med hjälp av en ny instrumentpanel Data för agentstatus – realtid i hanteringsportalen.Instrumentpanelen ger övervakare möjligheten att logga ut agenter som inte hanterar några aktiva kontakter, dvs. agenter som har status Tillgänglig, Passiv eller Svarar inte i alla mediakanaler.Den här funktionen hjälper företag att hantera samtidiga licenskostnader.

Februari 2021

Förbättringar av skapande av mall för chatt och virtuell agent

Användarupplevelsen i Control Hub när det gäller att skapa och redigera chatt- och virtuella agentmallar har förbättrats så att den stödjer vissa plattformsuppgraderingar.Mallarnas funktioner ändras inte.

December 2020

Stöd för Webex Contact Center i APJC- och LATAM-regioner

Webex Contact Center kommer att stödjas i Filippinerna, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Thailand och Vietnam i APJC-regionen, utöver den nuvarande tillgängligheten i Australien och Nya Zeeland.I LATAM-regionen kommer det att finnas stöd för Webex Contact Center i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru och Uruguay, utöver den nuvarande tillgängligheten i Mexiko.APJC- och LATAM-regionerna kommer att stödjas av nya par av geografiskt redundanta närvaropunkter (POP) i Singapore och Brasilien, vilket garanterar röstkvalitet för regionala samtal.

Tjänstspecifik administratörsroll för Webex Contact Center

En ny tjänstspecifik administratörsroll har införts för Webex Contact Center.Den här rollen kan tilldelas externa administratörer och administratörer i kundorganisationen.Den tjänstspecifika administratörsrollen möjliggör begränsad administrativ åtkomst i Control Hub.En administratör med den här rollen kan hantera licenser i kontaktcenter och administrera kontaktcentertjänsten.

Stöd för reserverande administratörer är också aktiverat i den här versionen.Partneradministratörer som har reserverande administratörsrättigheter för kontaktcentertjänsten kan utföra alla aktiviteter som en fullständig partneradministratör kan utföra.

Stöd för externa skrivskyddade administratörer finns tillgängligt i den här versionen.Externa administratörer med skrivskyddad roll har åtkomst till alla administrativa gränssnitt i Webex Contact Center i skrivskyddade läge.

November 2020

Säkerhetspolicy för innehåll

Säkerhetspolicyn för innehåll definierar en godkänd lista över betrodda domäner som kan nås från Webex Contact Center-program.Denna funktion gör det lättare att följa det säkerhetspolicyramverk för innehåll som webbläsare tillämpar.

Oktober 2020

Licensspårningsrapporter för paketerat PSTN-erbjudande

Två nya rapporter har introducerats för licensspårning för kunder som använder Ciscos PSTN-tilläggsprogram för Webex Contact Center.Dessa rapporter finns tillgängliga i analysverktyget i mappen Standardrapporter > Historiska > Licensanvändningsrapport.

 • Licensanvändningsrapport – Webex Contact Center PSTN:Den här rapporten tillhandahåller det dagliga maximala antalet observerade samtidiga röstaktiverade agentsessioner på Agent Desktop.Den här informationen är indikativ för användning av avgiftsbelagda inkommande SKU för PSTN.Rapporten tillhandahåller dessutom det dagliga maximala antalet observerade samtidiga röstsamtal för klienten.Den här informationen är indikativ för användning av avgiftsfria inkommande SKU för PSTN.Dessutom tillhandahålls en upplösning av maximalt antal samtidiga röstsamtal.Upplösningen visar kompositionen av samtal som anslutits till agent, IVR och kö när det maximala antalet observerats.

 • Historisk licensanvändningsrapport – Webex Contact Center PSTN:Den här rapporten ger en månadsvy av samma data som beskrivs i Licensanvändningsrapport – Webex Contact Center PSTN.En vy över data från 12 månader i rad är tillgänglig vid en given tidpunkt.Data för de senaste 36 månaderna finns tillgänglig.Detta ger en indikation på säsongsberoende för PSTN-licensförbrukning.

Förbättringar av åtkomstkontroll för APS-rapporter på Agent Desktop

Data som visas i rapporterna för prestationsstatistik för agenter (APS) på Agent Desktop baseras nu på inställningarna för kö- och teamåtkomst under fliken Statistik som kan visas av agent i agentprofilen.Tidigare baserades APS-rapporterna på inställningarna i användarprofilen.Analysverktygets åtkomstkontroll fortsätter att använda inställningarna i användarprofilen.

September 2020

DC-distribution för Kanada

Nya Webex Contact Center-kunder som väljer Kanada som verksamhetsland under fliken Contact Center i konfigurationsguiden under reserveringen kommer få klienter skapade i det nya kanadensiska datacentret.Organisationens konfigurationsdata för klienter, samtalsdataposter, samtalsinspelningar och rapporteringsdata kommer att finnas i det nya kanadensiska datacentret.

Säker BRE

API:er för dataåtkomst som används av kontrollskript för Business Rules Engine (BRE) är nu säkrade med OAuth-auktoriseringsramverk.

Augusti 2020

PCI-certifiering

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Version 3.2.1 Attestation of Compliance (AOC) är nu tillgängligt för Webex Contact Center.Från och med den 31 augusti 2020 har Webex Contact Center slutfört granskningen av PCI DSS-version 3.2.1 och erhållit AOC från certifikatutfärdaren Foresite.

Juli 2020

Förbättrat användargränssnitt för analysverktyget

Användargränssnittet för analysverktyget har förbättrats med följande funktioner för en bättre användarupplevelse:

 • Byte av namn på moduler:Du kan redigera och byta namn på moduler som redan har lagts till i analysverktygets rapporter.

 • Förbättrad sökning:Sökningen har förbättrats för att ge en rekursiv sökning i alla mappar, vilket ger en vy av alla mappnamn, rapporter eller instrumentpaneler som matchar söksträngen.

Tröskelvärde och varningar

Med hjälp av tröskelvärdesfunktionen kan behöriga användare skapa regler för tröskelvärden i hanteringsportalen för att övervaka agent- och samtalsdata.När ett tröskelvärde överträds skickas en varning till analysverktygets användargränssnitt så att den behöriga användaren kan visa och bekräfta.Dessutom kan du konfigurera regler för tröskelvärden för att skicka varningar till en eller flera e-postadresser.E-postaviseringar i HTML-format eller oformaterad text kan konfigureras.

Användarrapport

Användarrapportfunktionen tillhandahåller uppgifter om agentlicensanvändning för varje dag i månaden för en viss webbplats.Den ger också en sammanfattning av maximal användning för varje månad.Du kan välja en webbplats och för vilken period du vill se användardata.

Paketerat PSTN-erbjudande

Ciscos PSTN-tilläggsprogram för Webex Contact Center kan nu konfigureras för kundorganisationer via Control Hub som en del av reserveringen av en ny eller en uppdaterad beställning.

Juni 2020

Extern data-dip

En ny säker HTTP-anslutning finns nu tillgänglig för att ansluta till extern CRM eller databas med REST-gränssnitt.Data som hämtas av anslutningen med blocket Hämta variabel kan extraheras från JSON-sökvägen och lagras i CAD-variabler.Data kan sedan användas för att anpassa IVR-skript, välja köer eller för att tillhandahålla användbar information om Agent Desktop.

HTTP-anslutningen använder OAuth 2.0-auktoriseringsramverk med JSON Web Tokens (JWT) för autentisering för att ansluta till Salesforce.Den stöder också grundläggande autentiseringsmekanism med användarnamn och lösenord.Se Installera Salesforce för Cisco Webex Contact Center.

Stereoinspelning

Funktionen Stereoinspelning ersätter den kombinerade monoutdatafilen med en stereoutdatafil.Stereofilen innehåller agentens och den andra mötesdeltagarens (den som ringer eller den som blir uppringd) ljudströmmar som två separata ljudkanaler i en inspelning.Detta möjliggör röstanalys bättre än i en monofil, där ljudet blandas i en enda ström.

Salesforce Desktop Connector version 1.15

En ny version av Salesforce Desktop Connector med mycket förenklad installation och konfiguration finns nu tillgänglig i Salesforce AppExchange.Salesforce Desktop Connector har för närvarande stöd för Lightning- och klassiska versioner av Salesforce Instance.Den stöder följande funktioner:

 • Enhetligt agentgränssnitt med agent- och samtalskontroller inbäddat i Salesforce-programmet:Webex Contact Center Agent Desktop-programmet är inbäddat i Salesforce CTI-panelen och gör det möjligt för agenter att hantera både ingående och utgående interaktioner direkt från Salesforce.Fullständig agentstatus (inloggning, passiv/tillgänglig osv.) och telefonikontroll (svara/lägg på, parkera/återuppta, konsultera/överför/konferens, pausa/återuppta inspelning och avslut osv.) är också tillgängliga från Salesforce-programmet.

 • Automatisk inloggning av agenter till telefonplattformen:Enkel inloggning till Salesforce och Webex Contact Center är nu aktiverat.

 • Skärmpopup baserat på parametrar för inkommande samtal:Denna funktion visar det relevanta kundregistret inom Salesforce baserat på parametrar för inkommande samtal.En post, flera poster och inga postmatchningar stöds.

 • Automatisk samtalsloggning i Salesforce-programmet:Salesforce Desktop Connector loggar nu informationen om samtalsaktivitet i Salesforce i slutet av varje samtal och taggar samtalsloggen i samtalsaktivitetsregistret.

  Samtalsinspelningslänken sparas tillsammans med samtalsaktivitetsposten, vilket gör det möjligt att spela upp inspelningen direkt från Salesforce-skärmen.

 • Utgående samtal – Klicka här för att ringa:Klicka här för att ringa är aktiverat för alla telefonnummerfält i Salesforce.Detta gör det möjligt för agenter att starta uppringning direkt från Salesforce.Administratörer kan aktivera eller inaktivera uppringningsfunktionen för agenter direkt från administratörsportalen för Webex Contact Center.

Maj 2020

Registrering i flera kluster

Partner- och kundorganisationer i Control Hub behöver inte längre befinna sig på samma geografisk plats.Till exempel kan en partnerorganisation med bas i USA registrera och administrera en kundorganisation som skapas i Storbritannien.

PCI-efterlevnad för e-post och chatt

Webex Contact Center har lagt till funktioner som krävs för PCI-efterlevnad i kontaktcentertjänsten för att skydda kundorganisationer från dataförlust när de använder e-post- och chattkanaler.Kundadministratörer kan bestämma att begränsa bilagor från e-post- och chattjänsten för sina organisationer.Om e-post- eller chattinnehåll har kortinnehavaruppgifter kan du konfigurera att antingen redigera eller ta bort innehåll som finns i e-postmeddelandets ämnesrad eller brödtext för e-post/chatt.Bilagor tas alltid bort om PCI-data upptäcks.

Ciscos PSTN-tilläggsprogram för Webex Contact Center

Webex Contact Center introducerade ett PSTN-samtalserbjudande med en fast avgift som tillhandahålls av Cisco för kontaktcenter.Erbjudandet ger bastelefoni som inkluderar åtkomst till lokala nummer för Webex Contact Center, PSTN-avslutning av samtal till agenter och avgiftsfri åtkomst till Webex Contact Center.Agenter kan använda alla sina telefonilösningar såsom hemtelefon, mobiltelefon och kontors-DID.Kunderna debiteras för användning med en fast avgift per agentlicens.Kunderna får en kombinerad faktura för kontaktcenter och telekom av Cisco.Erbjudandet är tillgängligt för USA och Kanada.

GET API

GET API tillhandahåller agent- och kundposter (aktivitet och session) baserat på tidsstämpeln för senaste ändring som angavs som inmatning.

April 2020

Översiktsrapport om kontaktcenter på hanteringsportalen

En ny instrumentpanel som heter översikt över kontaktcenter låter administratörer och övervakare visa rapporter för både realtids- och historiska data i hanteringsportalen för Webex Contact Center.

Webbåteruppringningsrapporter på hanteringsportalen

Administratörer och övervakare kan logga in på hanteringsportalen för att visa en instrumentpanel med information om återuppringning för en viss varaktighet.

Stöd för de olika prenumerationstillstånden

Webex Contact Center-servernivå registrerar prenumerationshändelserna Avbryt, Avsluta, Återuppta, Upphör och Förnya från CCW för korrekt spårning av aktuellt prenumerationstillstånd.

Fördefinierade chattsvar

Administratörer kan skapa standardchattsvar som agenterna kan använda i interaktionen med kunder.Användningen av fördefinierade svar minskar svarstiden och ökar därmed produktiviteten för agenten.

Nya datacenter

Webex Contact Center finns nu tillgängligt i datacentren i Europa och Storbritannien.Dina data finns lokalt och de data som lagras är kompatibla med europeiska standarder och lagar för datalagring.Se Dataplats i Cisco Webex Contact Center .

Januari 2020

Beställning och reservering

Webex Contact Center-plattformen är nu integrerad med Control Hub.Prenumerationsbeställningar kan nu reserveras automatiskt med hjälp av det enhetliga tjänstkonfigurationsflödet som Control Hub-plattformen tillhandahåller.

Visa aktivitetsinformation om agenter

Du kan nu använda rapportering och analyser för Webex Contact Center för att visa agenters aktiviteter under deras inloggade sessioner.Du kan spåra tiden som de ägnat i varje tillstånd.Detta hjälper dig att hantera agenterna effektivt.

Samtalsövervakning i realtid av övervakare

Övervakare i Webex Contact Center kan nu övervaka samtal från sina agenter och hjälpa dem att lösa kundbegäranden.Med hjälp av samtalsövervakning i realtid kan övervakare också utbilda agenterna i att hantera svåra situationer.

December 2019

Nya datacenter

Ett nytt datacenter finns nu tillgängligt i Australien.Dina data finns lokalt och de data som lagras är kompatibla med europeiska standarder och lagar för datalagring.Se Dataplats i Cisco Webex Contact Center .

November 2019

Ny uppdaterad rapportering och analys för Webex Contact Center

Rapportering och analyser i Webex Contact Center har ett nytt gränssnitt som är enkelt att använda.Rapportering och analyser är den enda källan med information om all Webex Contact Center-statistik och tillhandahåller standardrapporter, historiska rapporter och realtidsrapporter.Instrumentpanelen har information om Webex Contact Center-statistik och KPI:er.

Stöd för Salesforce Lightning-integrering

Du kan nu integrera Webex Contact Center med Salesforce Lightning.Du kan använda Webex Contact Center för Salesforce för att ringa och ta emot samtal, spela upp kundsamtalsinspelningar och generera Webex Contact Center-rapporter i Salesforce-gränssnittet.När agenten tar emot en kundkontakt hämtar Salesforce kundens register och visar dem automatiskt på skärmen.Webex Contact Center för Salesforce har en automatisk samtalsaktivitetslogg för bättre kundinteraktion i Customer Relationship Manager (CRM).

Ny uppdaterad Agent Desktop-upplevelse

Vi har uppdaterat Agent Desktop för att skapa en mer positiv agentupplevelse och minska agentens börda.Med utseendet och känslan hos andra Webex-användargränssnitt får agenter en intuitiv och konsekvent upplevelse mellan olika program.

Oktober 2019

Chatt- och e-postintegrering med Webex

Du kan skapa en chattbubbla för organisationens webbplats via Webex Contact Center.Sedan kan du anpassa bubblan genom att lägga till proaktiva uppmaningar, varumärkesinställningar och anpassade botar.När du har ställt in bubblan kan du överföra filer, eskalera pågående chattar och hämta avskrifter.I slutet av chatten kan du även samla in feedback från kunden för att förbättra dina tjänster.

Det nya e-postprogrammet i Agent Desktop gör det möjligt för dig att använda Gmail och Microsoft Office 365 för att hantera kundernas e-postadresser.Vi har också fördefinierade e-postmallar i det nya e-postprogrammet.Med hjälp av e-postmeddelanden kan du skicka och ta emot bilagor till och från kunder.Du missar inga meddelanden med de nya ljudindikatorerna för e-postmeddelanden.

September 2019

Ökad skalbarhet

Vi har ökat kapaciteten för Webex Contact Center och det kan nu skala upp till 1 000 agenter per klient.Vi har stöd för mellanstora till stora kontaktcenter i molnet.

Cloud Tenant Management med Webex Control Hub

Vi har integrerat Webex Contact Center med Webex Control Hub för att ge en snabbare och enklare registrering av kunder med en centraliserad hanteringsupplevelse.Vi automatiserar registrering och reservering av klienter i Cisco Commerce Workspace-ordrar och provperioder för Gold-klienter.Gold-klienter är partnerklienter som ska använda vid produktdemonstrationer.Upplev en bekymmersfri enkel inloggning för alla Webex-program, både för partners och kunder.