Tangentbordsnavigering

Programmet har begränsat stöd för tangentbordsnavigering.

  • Ctrl + Shift + Alt – Visa/dölj kontrollfältet.

WebEx-webbappens kontrollfält

Stöd för människor med synnedsättning

Programmet har begränsat stöd för tillgänglighetsfunktioner för personer med nedsatt syn.

  • Programmet har stöd för hög kontrast schema för Windows OS.

  • Programmet har stöd för zoomnings funktionerna i operativ systemet.

  • Programmet har endast stöd för högkontrastschema med tillägget för hög kontrast i webbläsaren Chrome.

  • Programmet har stöd för storleksändring och zoomning av webbläsarens text.

Stöd för skärmläsare

Programmet har begränsat stöd för skärmläsarprogram.

  • Programmet fungerar med den senaste versionen av skärmläsaren JAWS.


Alla kortkommandon som finns angivna i avsnittet Tangentbordsnavigering fungerar med skärmläsare.

Tillgänglighets standarder

Ta en titt på Webex Meetings mallar för frivillig produkttillgänglighet för att få information om tillgänglighetsstöd i Cisco Webex Meetings.

Mer information