Gå till menyn aktivitet och klicka på whiteboard. Klicka sedan på ta bort på varje whiteboard eller kommentar som du vill ta bort från listan whiteboards.

Gå till aktivitets menyn och välj whiteboard ochtryck sedan på den whiteboard som du vill ta bort och välj ta bort.

Gå till aktivitets menyn och välj whiteboard och Välj sedan Välj. Tryck på alla whiteboards som du vill ta bort och välj sedan ta bort.