Går du till utrymmen, markerar utrymmet och klickar på innehåll. Välj sedan och klicka på ta bort på varje whiteboard eller anteckning som du vill ta bort från listan med whiteboards.

Öppna aktivitets menyn och välj whiteboard och tryck sedan på Whiteboard som du vill ta bort och välj ta bort.

Öppna aktivitets menyn och välj whiteboard och Välj sedan Välj. Knacka på alla whiteboards som du vill ta bort och välj sedan ta bort.