Gå till Utrymmen , markera utrymmet och klicka på Innehåll. Välj sedan och klicka på Ta bort på varje whiteboardtavla eller anteckning som du vill ta bort från listan med whiteboardtavlor.

Gå till aktivitetsmenyn och välj Whiteboardtavla , håll ned på whiteboardtavlan som du vill ta bort och välj Ta bort.

Gå till menyn Aktivitet , välj Whiteboardtavla och sedan Välj. Tryck på alla whiteboardtavlor som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.