Gå till menyn aktivitet och klicka på whiteboard. Klicka sedan på ta bort på varje whiteboard eller kommentar som du vill ta bort från listan whiteboards.