4 maj 2021

Följande nya analysfunktioner finns tillgängliga i denna version:

 • Aktivera Cisco Webex Cloud-Connected UC för organisationer: det är smidigt att aktivera Cloud-Connected UC för befintliga organisationer via Control Hub. Det här alternativet är bara tillgängligt för kundorganisationer med en lokal distribution av Unified CM. Det är inte tillgängligt för organisationer med en molndistribution av Unified CM som HCS (Hosted Collaboration Solution) eller UCM Cloud.

  Mer information finns i Aktivera Cisco Webex Cloud-Connected UC för organisationer.

 • Uppgradering av CCUC-modulen: programvaran i Cloud-Connected UC-modulerna uppgraderas automatiskt på klusternivå. Det här gör att alla noder alltid kör samma version av programvaran.

  Mer information finns i Konfigurera uppgraderingsschemat för Cisco Webex Cloud-Connected UC-moduler i Konfigurera Cisco Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter.

23 april 2020

Följande nya migreringsfunktioner är tillgängliga i den här versionen:

 • Planera migreringen av Jabber: använd Migration Insights till att planera din Jabber-migrering från en lokal distribution till en molndistribution. Med den här funktionen kan du samla in den information som krävs om användarens befintliga lokal distribuerade tjänster. Du kan också visa listan över Jabber-funktioner för snabbmeddelanden och närvaro som eventuellt kan mappas direkt när du byter till Webex-appen efter migreringen. Med den här informationen kan du planera och skapa en tidslinje för en effektiv flytt till molnet.

  Mer information finns i Planera din Jabber-migrering med Migration Insights.

 • Migrera Jabber till Webex-appen: använd migreringsguiden i Control Hub till att migrera Cisco Jabber-användare med samtalstjänsten Unified CM till Webex-appen. Efter migreringen kan du fortsätta att använda de befintliga alternativen för samtalskontroll i Cisco Jabber i Webex-appen. Webex-appen är en användarvänlig miljö där användarna kan ringa samtal, skicka meddelanden, dela filer, schemalägga möten och visa tillgänglighetsstatus.

  Mer information finns i Migrera Jabber-användare med Cisco Webex Cloud-Connected UC till Webex-appen.

5 april 2020

Följande nya analysfunktioner finns tillgängliga i denna version:

 • Stöd för SHA-512: med den här funktionen kan du ladda ner en COP-fil för agenter med SHA-512-kryptering. Det här gäller för version 14.0 av Unified CM.

 • Inbyggt agentstöd: COP-filen för agenter ingår i versionerna Unified CM 12.5 SU4 och Unified CM 14.0. Du behöver därför inte skapa någon separat COP-fil för agenter. Du kan dock göra det om du vill.

  Mer information om de här två funktionerna finns i avsnittet Konfigurera agenter och klustergrupper i Konfigurera Cisco Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter.

18 december 2020

Följande nya analysfunktioner finns tillgängliga i denna version:

 • Uppdatering av användargränssnittet: vi har gjort om layouten på sidan Översikt. De viktigaste korten för Serviceupplevelse och Tillgångsanvändning visas nu på en enda sida. Dessutom finns det nya funktioner i användargränssnittet som beskrivs i avsnitten nedan.

 • Dölj och visa ett diagram: du kan dölja ett diagram som inte behövs för tillfället eller som inte är relevant för dig. Du kan också visa diagram som du har valt att dölja tidigare. Detta gör att du kan anpassa din vy över korten.

 • Omsortera diagramordningen: Du kan blanda diagramordningen på både översikts- och detaljsidorna. Detta gör att du kan anpassa din vy över korten.

 • Visa information om saknade data : ibland kan analysdiagram visa ofullständiga data p.g.a. förlust av vissa telemetridata. Om det saknas data i ett diagram visas det med en blixtikon till höger i listrutan för val av tidsperiod på sidan Analys.

 • Fler filter för diagrammet Serviceupplevelse: det finns fler tillgängliga filter på detaljsidan i diagrammet Serviceupplevelse.

  Här är de nya filtren för diagrammet Samtalsvolymstatus:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Analys av samtalsfel

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Codec

  • Headset efter modell

  De ytterligare filter som finns tillgängliga för diagrammen över Samtalsljudkvalitet omfattar följande:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Codec

 • Fler filter för diagrammet Tillgångsanvändning: det finns fler tillgängliga filter på detaljsidan i diagrammet Tillgångsanvändning.

  Här är de nya filtren för diagrammet Samtalsräknare:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Headset efter modell

  De ytterligare filter som finns tillgängliga för diagrammen över Samtalslängd omfattar följande:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Headset efter modell

 • Diagram över Implementering av slutpunkter: i kategorin Tillgångsanvändning har vi lagt till en översikt och detaljerade diagrammen för Implementering av slutpunkter. Dessa diagram hjälper dig att förstå användningen av slutpunkter under samtal.

 • Diagram över Implementering av headset: i kategorin Tillgångsanvändning har vi lagt till en översikt och detaljerade diagrammen för Implementering av headset. Dessa diagram hjälper dig att förstå användningen av headset under samtal.

 • Http-proxy-autentisering : CCUC-tjänsten har nu stöd för autentiserade http-proxyservrar. Den proxyautentisering som stöds är Basic och Digest.

 • Fel- och varningsrapportering: Du kan se problem som uppstår i din lokala infrastruktur som påverkar CCUC-tjänstens funktion. Dessa problem kan leda till förlust av telemetridata, försenade data eller att felaktiga data visas i analysdiagrammen. Beroende på problemets allvar klassificeras det som ett fel eller en varning. Med den här typen av rapportering kan du vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda alla problem med lokalsamtal som påverkar data som skickas till CCUC-tjänsten och fatta välgrundade beslut.

 • Klustergrupp och klusterborttagning: I Cisco Webex Control Hub kan du ta bort antingen en klustergrupp eller ett kluster som du inte längre behöver ha anslutet till molnet. Detta gör det möjligt för dig att effektivt hantera infrastrukturen som är ansluten till molnet.

Nästa steg