Innehållet i den här artikeln gäller version WBS-40.9 och senare Webex webbplatser. För att ta reda på vilken version du använder hittar du i ditt Cisco Webex Meetings versions nummer.

1

Klicka på ljud anslutnings alternativen.

2

Välj hur du vill höra ljudet i mötet.

Alternativ för ljudanslutning

 • Använd dator ljud– Använd din dator med ett headset eller högtalare. Detta är standard typen av ljud anslutning.

  Du kan använda systeminställningarna för talaren och mikrofonen eller välja vilka du vill använda i menyn Inställningar.

 • Ring mig– Ange eller Välj det arbets-eller hem telefonnummer som du vill att mötet ska ringa.

 • Ring in– Ring in från din telefon när mötet börjar. En lista med globala nummer för inringning visas när du deltar i mötet.

 • Anslut inte till ljud– du kan inte höra något ljud i mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum med de andra Mötes deltagarna och vill använda din dator för att dela innehåll i mötet.

3

Om du vill delta i mötet med ljudet avstängt klickar du på Stängav ljud av.

Ljudet visas När mikrofonen är avstängd. Klicka på slå på ljud när du vill tala.

4

Välj för att slå på eller stänga av din video. För att delta i ett möte med din video inaktive rad klickar du på stoppa videostoppa video.

Du ser Starta video när din video är avstängd. Klicka på Starta videoStarta videonär du vill visa din video.

5

Om du vill ange din video bakgrund klickar du på ändra bakgrundoch väljer sedan ett av de tillgängliga alternativen. Du kan lära dig mer om virtuella bakgrunder här.

6

Som standard visas dina egna video bilder i spegelvänd visning. Du kan stänga av spegelvänd visningen om du vill se dig själv i din egen video på samma sätt som andra Mötes deltagare ser dig.

Om du är nöjd med inställningarna för ljud och video som du valde för det här mötet kan du Spara dem för ditt nästa möte.

1

Knacka på ljud anslutnings alternativen i Webex Meetings-eller Events-appen.

Ring via internet
2

Välj hur du vill höra ljudet i mötet:

 • Använd Internet för ljud– Använd din telefon med Earbuds eller högtalar telefon.
 • Ring mig– Ange eller Välj det nummer som du vill att mötet ska ringa.
 • Ring in– Ring in från din telefon. En lista med globala nummer för inringning finns tillgänglig när du deltar i mötet.
 • Anslut inte ljud– du kommer inte att höra något ljud i mötet via telefonen. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda din telefon för att dela innehåll i mötet.
3

Om du vill delta i mötet med dina ljud avstängda, knacka på Stäng av ljudet för mikrofonen.

Du kommer att se mikrofonen När mikrofonen är avstängd. Knacka på slå på ljudet för min mikrofon för att slå på ljudet när du vill tala under mötet.

Mikrofon avstängd
4

Om du vill delta i mötet med din video inaktive rad knackar du på Stäng av min video.

Du ser aktivera min video när din video är avstängd. Tryck på aktivera min videoslå på min video när du vill visa din video.
Videoaktive rad

Om du är nöjd med inställningarna för ljud och video som du valde för det här mötet kan du Spara dem för ditt nästa möte.

1

Klicka på ljud anslutnings alternativen i Webex Meetings-eller Events-webbappen.

2

Sedan väljer du hur du vill höra.

 • Använd dator ljud (standard) ̶ använder din dator med ett headset eller högtalare.
 • Ring mig på ̶ Ange ett telefonnummer och Webex ringer dig. Beroende på din Webex-plan kan det hända att du inte ser alternativet.
 • Ring in ̶ om du föredrar att använda din telefon för ljud ska du ringa in när mötet börjar. En lista över globala nummer för inringning finns tillgänglig i din mötesinbjudan. Välj det här alternativet om din Internet anslutning är långsam.
 • Anslut inte till ljud̶ Använd det här alternativet om du behöver delta i ett möte och dela innehåll, och du behöver inte ha något ljud. Du befinner dig t. ex. en konferensrum i ditt team, eller någon som redan är ansluten till mötet från en video enhet.
3

Om du vill delta i mötet med ljudet avstängt klickar du på Stängav ljud av.

Om mikrofonen är avstängd kommer du att se ljud på skärmen. Klicka på slå på ljud när du vill tala under mötet.

Slå på ljud
4

Om du vill delta i mötet med din video inaktive rad klickar du på stoppa videostoppa video.

Du ser stopp video när din video är avstängd. Klicka på Starta videostoppa video när du vill visa din video.

Starta video

Webbappen kommer ihåg dessa inställningar och är förinställd för dem nästa gång du använder den.