1

Gå till , välj enhetens listruta och välj Sök efter enheter i närheten .

2

Klicka på Lägg till manuellt . Klicka sedan på Lägg till en enhet , ange enhetsnamnet och välj Spara .