När du befinner dig i ett samtal på din mobilapp går du till Skriv bords programmet, klickar på samtaloch klickar sedan på Ring pull.

Samtalet flyttas från din mobilapp till din Skriv bords app.

Från din mobilapp går du till samtal, knackar och väljer sedan Ring samtal.

Samtalet flyttas från ditt Skriv bords program till din mobilapp.