1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I avsnittet sid alternativ , klickar du på listruta bredvid önskad anslutnings metod i modern vy och väljer:

  • Använd Skriv bords programmet– deltagarna ansluter till möten från Skriv bords programmet. Om deltagarna inte har installerat Skriv bords programmet börjar en automatisk hämtning.
  • Använd webbappen– deltagare ansluter till möten via sina webbläsare utan installationer eller plugin-program.
5

Klicka på Uppdatera.