Klicka på din profilbild, Välj inställningar > , Välj önskat tema och klicka sedan på Spara. Du kommer då att uppmanas att starta om Webex Teams för att tillämpa ändringarna.

Klicka på din profilbild, Välj inställningar > utseendeoch välj sedan önskat tema. Du kommer då att uppmanas att starta om Webex Teams för att tillämpa ändringarna.

Tryck på din profilbild, Välj utseendeoch välj sedan önskat tema.

Tryck på din profilbild, Välj utseendeoch välj sedan önskat tema.