1

Gå till möten och lokalisera video adress fältet ovanför din möteskalender.

2

Ange video adressen från kalender inbjudningen eller en standard video adress.

Här är ett exempel på en video adress.

Om din administratör har aktiverat din organisation för att ange en mötesnummer plus ett prefix, suffix eller båda i stället för video adressen för att delta i ett möte, kan du ange att mötesnummer genvägen ska visas i stället för video adressen, enligt följande exempel

  • Om mötesnummer är 987654321och din administratör har angett ett prefix på * 77 *, kan du delta i mötet genom att ange * 77 * 987654321.

  • Om mötesnummer är 987654321och din administratör har angett suffixet #, kan du delta i mötet genom att ange 987654321 #.

  • Om mötesnummer är 987654321och din administratör har angett att både prefixet * 77 * och suffixet # krävs, kan du delta i mötet genom att ange * 77 * 987654321 #.

Om du är aktive rad för Cisco WebEx-samtal (tidigare Spark-samtal) eller Cisco WebEx-hybridsamtalstjänst Connect kan du även ange ett internt telefonnummer eller anknytnings nummer i det här fältet för att ringa ett samtal.

3

Klicka på .


 

Om din bärbara dator eller mobila enhet redan är ansluten till en videoenhet, deltar även enheten i mötet. Denna funktion är endast tillgänglig för Cloud-registrerade WebEx-rum eller Skriv bords enheter.

Antalet personer som kan delta i ett WebEx team-möte kan variera beroende på vem som har skapat utrymmet som är kopplat till mötet. För mer information, se Mötes funktioner och mötes sponsorer i Cisco WebEx Teams