1

Klicka på ljud anslutningarna.

2

Välj hur du vill höra ljudet i ditt möte:

 • Använd dator för ljud– Använd din dator med en ansluten headset, talare eller mikrofon.
 • Ring mig– Ange ett nummer och mötet ringer upp dig.
 • Inringning– om du väljer det här alternativet kommer du att se numren som finns tillgängliga för att slå på ljud när du klickar på delta i möte. Slå ett nummer för att delta i mötet och när du uppmanas till det anger du åtkomst koden eller mötesnummer och deltagar-ID. Deltagar-ID krävs för att du ska vara ansluten till ljud.

   

  Om du har rätt samtals konfiguration och du inte vill vänta på meddelandet, kan du lägga till ett komma (,) till numret, vilket ger en extra fördröjning i uppringningen. Du kan lägga till flera kommatecken i en rad för att förlänga förseningen. Du kan till exempel ange något som,,,,<meeting number>,<attendee ID>.

 • Anslut inte till ljud– inget ljud skickas eller tas emot under mötet. Använd det här alternativet när du är i mötesrum och vill dela innehåll i mötet.
3

Klicka på Stängav ljudför att stänga av ljudet innan du deltar i mötet.

4

Klicka på Stäng av kameraStäng av kameraför att stänga av din video innan du deltar i mötet.

1

Tryck på ljud anslutningarna.

2

Välj något av följande alternativ:

 • Använd Internet för ljud– Använd din telefon med Earbuds eller högtalar telefon.
 • Ring mig– Ange ett nummer eller Välj bland de senaste numren och mötet ringer upp dig.
 • Inringning– om du väljer det här alternativet kommer du attse numren som finns tillgängliga för att slå på ljud. Anteckna åtkomst koden eller mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange dessa nummer för att delta i mötet. Deltagar-ID krävs för att du ska vara ansluten till ljud. Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och när du uppmanas att ange åtkomst koden eller mötesnummer och deltagar-ID.
 • Anslut inte ljud– inget ljud skickas eller tas emot. Använd det här alternativet när du är i mötesrum och vill dela innehåll från din telefon.
3

Knacka för att stänga av ljudet innan du deltar i mötet.

4

Tryck för att stänga av din video innan du deltar i mötet.

1

Välj enhets alternativ och välj sedan ett av följande:

 • Min dator– om du vill ansluta med din dators ljud och video. Det här alternativet väljs automatiskt, såvida du inte är ansluten till en enhet.
 • Välj en enhet för ljud och video från listan senaste enheter eller Välj Sök efter en enhet för att söka efter och välja en enhet i närheten för ljud och video.

  När PIN-koden visas på enheten kan du ange den i Webex Teams och klicka på OK.


   

  PIN-koden är fortfarande giltig i 5 minuter efter att den visas. Om du gör en anslutning blir du därför inte tillfrågad om PIN-koden i några ytterligare försök inom den 5 minuter långa perioden.

2

Om du har valt min dator klickar du på för att välja de ljud-och video alternativ som du vill använda:

 • Använd dator för ljud– Anslut med ljudet på din dator.
 • Använd telefon för ljud– ringa in till mötet eller låt mötet ringa upp dig via en telefon.
 • Anslut inte ljud– Använd om du inte vill att andra ska höra dig när du går med i mötet. T. ex. kanske du vill ansluta till ett möte i en konferensrum med andra personer och alla behöver inte dela ljudet.
 • Skicka och ta emot video– Använd om du vill se andra personer i mötet och även vill dela din video.
 • Ingen video– Välj detta alternativ om du inte vill att andra ska se dig när du går med i mötet. Kom ihåg att du inte kommer att kunna se någon annans video.