1

Klicka på ljud anslutningarna.

2

Välj hur du vill höra ljudet i ditt möte:

 • Använd dator för ljud– Använd din dator med en ansluten headset, talare eller mikrofon.
 • Ring mig– Ange ett nummer och mötet ringer upp dig.
 • Inringning– om du väljer det här alternativet kommer du att se numren som finns tillgängliga för att slå på ljud när du klickar på delta i möte. Anteckna åtkomst koden eller mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange dessa nummer för att delta i mötet. Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och när du uppmanas att ange åtkomst koden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID, tryck på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet tillåter dig.

   

  Om du har rätt samtals konfiguration och du inte vill vänta på meddelandet, kan du lägga till ett komma (,) till numret, vilket ger en extra fördröjning i uppringningen. Du kan lägga till flera kommatecken i en rad för att förlänga förseningen. Du kan till exempel ange något som,,,,<meeting number>,<attendee ID>.

 • Anslut inte till ljud– inget ljud skickas eller tas emot under mötet. Använd det här alternativet när du är i mötesrum och vill dela innehåll i mötet.
3

Klicka på Stängav ljudför att stänga av ljudet innan du ansluter till mötet.

4

Klicka på Stäng av kameraStäng av kameraom du vill stänga av din video innan du deltar i mötet.

1

Tryck på ljud anslutningarna.

2

Välj något av följande alternativ:

 • Använd Internet för ljud– Använd din telefon med Earbuds eller högtalar telefon.
 • Ring mig– Ange ett nummer eller Välj bland de senaste numren och mötet ringer upp dig.
 • Inringning– om du väljer det här alternativet kommer du attse numren som finns tillgängliga för att slå på ljud. Anteckna åtkomst koden eller mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange dessa nummer för att delta i mötet. Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och när du uppmanas att ange åtkomst koden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID, tryck på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet tillåter dig.
 • Anslut inte ljud– inget ljud skickas eller tas emot. Använd det här alternativet när du är i mötesrum och vill dela innehåll från din telefon.
3

Knacka för att stänga av ljudet innan du deltar i mötet.

4

Tryck för att stänga av din video innan du deltar i mötet.

1

Välj enhets alternativ och välj sedan ett av följande:

 • Min dator– om du vill ansluta med din dators ljud och video. Det här alternativet väljs automatiskt, såvida du inte är ansluten till en enhet.
 • Välj en enhet för ljud och video från listan senaste enheter eller Välj Sök efter en enhet för att söka efter och välja en enhet i närheten för ljud och video.

  När PIN-koden visas på enheten kan du ange den i Webex Teams och klicka på OK.


   

  PIN-koden är fortfarande giltig i 5 minuter efter att den visas. Om du gör en anslutning blir du därför inte tillfrågad om PIN-koden i några ytterligare försök inom den 5 minuter långa perioden.

2

Om du har valt min dator klickar du på för att välja de ljud-och video alternativ som du vill använda:

 • Använd dator för ljud– Anslut med ljudet på din dator.
 • Använd telefon för ljud– ringa in till mötet eller låt mötet ringa upp dig via en telefon. Om du väljer att ringa in, när du klickar på delta i möte, kommer du att se numren som finns tillgängliga för att slå på ljud. Anteckna åtkomst koden eller mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange dessa nummer för att delta i mötet. Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och när du uppmanas att ange åtkomst koden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID, tryck på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet tillåter dig.
 • Anslut inte ljud– Använd om du inte vill att andra ska höra dig när du går med i mötet. T. ex. kanske du vill ansluta till ett möte i en konferensrum med andra personer och alla behöver inte dela ljudet.
 • Skicka och ta emot video– Använd om du vill se andra personer i mötet och du även vill dela din video.
 • Ingen video– Välj detta alternativ om du inte vill att andra ska se dig när du går med i mötet. Kom ihåg att du inte kommer att kunna se någon annans video.