När du loggar in i Webex Teams-appen uppdateras dina utrymmen med den senaste aktiviteten. Under denna tid säkerställer appen att informationen är säker. Om du vill få bästa Sök Resultat väntar du på att starta sökningen tills du ser alla dina Spaces-skärmar.

1

Klicka på Sökoch skriv in texten du söker efter.

Du kan enkelt sortera igenom resultaten med hjälp av listan över utrymmen, meddelanden eller filer som matchar din text. För att hjälpa dig att hitta ett utrymme kan du se tidsstämpeln för det sista meddelandet i det utrymmet.


 

Du kan hålla dina Sök resultat öppna och klicka igenom varje objekt i listan över Sök resultat.

2

Begränsa din sökning ytterligare genom att välja något av följande:

  • I:anger du namnet på utrymmet och väljer ett utrymme från listan.

  • Från:Ange personens namn och välj personen i listan.

  • Med:anger du personens namn och väljer personen i listan. Resultaten innehåller utrymmen som du är med i den här personen. Resultaten sorteras efter antalet personer som finns i utrymmet och börjar med det minsta. För flera utrymmen med samma antal personer sorteras dessa utrymmen efter utrymmen med det senaste meddelandet.


 

Du kan skriva in:, från:eller med: direkt i sökområdet och välj sedan från listan för att begränsa din sökning.

Du kan använda i: och från: filter tillsammans. Du kan endast använda med: Filtrera efter eget.


 
3

Klicka på Avbrytför att avsluta från din sökning.

Tryck på Sök och ange texten som du söker efter.

Du kan sortera resultaten med hjälp av listorna över personer, utrymmen, meddelanden eller filer som matchar din text.


 

Du kan ringa ett samtal direkt i din resultat lista för att ringa en person tryck på Ring.

Tryck på Sök och ange texten som du söker efter.

Du kan sortera resultaten med hjälp av listorna över personer, utrymmen, meddelanden eller filer som matchar din text.


 

Du kan ringa ett samtal direkt i din resultat lista, ringa en person tryck samtaleller starta ett direkt möte i ett utrymme. Tryck på träffas.

1

Klicka på Sökoch skriv in texten du söker efter.

Kom ihåg att du endast kan söka igenom dina senaste 500 utrymmen.

Du kan enkelt sortera igenom Sök resultaten med hjälp av listan över utrymmen, meddelanden eller filer som matchar din text.

2

Begränsa din sökning ytterligare genom att klicka på förfina din sökning och välj ett eller båda av följande alternativ:

  • I:anger du namnet på utrymmet och väljer ett utrymme från listan.
  • Från:Ange personens namn och välj personen i listan.

 

Du kan skriva in: eller från: direkt i sökområdet och välj sedan från listan för att begränsa din sökning.

Dina Sök resultat visar matchande resultat grupperade efter personer, utrymmen, meddelanden eller filer.