När du loggar in på Webex Teams-appen uppdateras dina utrymmen med den senaste aktiviteten. Under denna tid säkerställs att informationen är säker. För att få bästa möjliga Sök Resultat väntar du på att starta sökningen tills du ser alla dina utrymmes visning.

1

Klicka på Sökoch skriv in texten du söker efter.

Du kan enkelt sortera genom resultaten genom att använda listorna över rum, meddelanden eller filer som överensstämmer med din text. För att hjälpa dig att hitta ett utrymme kan du se tidstämpeln för det senaste meddelandet i det utrymmet.


 

Du kan hålla dina Sök resultat öppna och klicka via varje objekt i listan över Sök resultat.

2

Begränsa din sökning ytterligare genom att välja något av följande alternativ:

  • I:anger du namnet på utrymmet och väljer ett utrymme i listan.

  • Från:anger du personens namn och markerar personen i listan.

  • Ange personens namn och välj personen i listan. Resultatet inkluderar utrymmen som du befinner dig i med den här personen. Resultatet beställs av antalet personer som finns i utrymmet, med den lägsta. För flera utrymmen med samma antal personer beställs dessa utrymmen av utrymmen med det senaste meddelandet.


 

Du kan skriva in:, från:, eller med: direkt i Sök fältet och välj sedan i listan för att begränsa din sökning.

Du kan använda i: och från: filter tillsammans. Du kan endast använda with: Filtrera efter eget.


 
3

Klicka på Avbrytför att avsluta från din sökning.


 

Du kan också klicka på ikonen för att ta bort din sökning.

Knacka på Sök och ange texten du söker efter.

Du kan sortera resultaten genom att använda listorna över personer, utrymmen, meddelanden eller filer som överensstämmer med din text.


 

Du kan ringa ett samtal direkt i resultat listan för att ringa en person tryckning .

Knacka på Sök och ange texten du söker efter.

Du kan sortera resultaten genom att använda listorna över personer, utrymmen, meddelanden eller filer som överensstämmer med din text.


 

Du kan ringa ett samtal direkt i resultat listan, ringa en person tryck samtaleller för att starta ett direkt möte i ett utrymme .

1

Klicka på Sökoch skriv in texten du söker efter.

Kom ihåg att du endast kan söka bland de senaste 500 utrymmena.

Du kan enkelt sortera genom Sök resultaten genom att använda listorna över rum, meddelanden eller filer som överensstämmer med din text.

2

Begränsa din sökning ytterligare genom att klicka på begränsa din sökning och välj ett eller båda av följande alternativ:

  • I:anger du namnet på utrymmet och väljer ett utrymme i listan.
  • Från:anger du personens namn och markerar personen i listan.

 

Du kan skriva in: eller från: direkt i Sök fältet och välj sedan i listan för att begränsa din sökning.

Dina Sök resultat visar matchande resultat grupperade efter personer, utrymmen, meddelanden eller filer.