Håll mus pekaren över ett meddelande och klicka på och Välj sedan en reaktion. När du har lagt till en reaktion visas den under original meddelandet, och om du vill ta bort din reaktion klickar du på den igen.


 

Du kan lägga till två reaktioner i ett meddelande, och om du håller mus pekaren över en reaktion, kan du se vem som har lagt till det.

Knacka på och håll ned meddelandet, tryck på Lägg till reaktionoch välj sedan en reaktion. När du har lagt till en reaktion visas den under original meddelandet, och om du vill ta bort din reaktion knackar du på det igen.


 

Du kan lägga till två reaktioner i valfritt meddelande.

Knacka på och håll ned meddelandet, tryck på Lägg till reaktionoch välj sedan en reaktion. När du har lagt till en reaktion visas den under original meddelandet, och om du vill ta bort din reaktion knackar du på det igen.


 

Du kan lägga till två reaktioner i valfritt meddelande.