Som värd, alternativ värd eller presentatör för ett möte kan du spela in möten på din dator om din webbplats administratör har tillåtit lokala inspelningar av din webbplats.

Som standard inkluderar dina inspelningar Mötes deltagarnas ljud, video och allt som delas under mötet. Du kan välja en skärmlayout för dina inspelningar så att de får ett format och innehåll i mötet eller händelsen.


Om du startar ett möte via telefon kan du inte spela in det.

Inspelning på din dator är för närvarande endast tillgänglig från Skriv bords programmet. Om du startar ett möte från en enhet genom att använda webbappen, t. ex. en Chromebook, kan du inte spela in den.

Inspelnings format

Du kan spara inspelningar på din dator i MP4-format eller i Webex inspelnings format (WRF), beroende på din webbplats version och inställningar. Om du spelar in i MP4-format kommer panelerna, t. ex. panel för chatt och mötes deltagare, och alla filer som du delar via delnings filen inte att inkluderas i inspelningen.

Inspelnings plats

När du spelar in ett möte på din dator kan du välja var du vill spara det, eller så kan du spara det till standard Sök vägen.
  • För Windows: Inspelningar som startas från ett möte är tillgängliga från dokument- mappen i min dator.

  • För Mac: Inspelningar som startas från ett möte kan nås från hem- mappen via Finder.

Tillåt att vem som helst som har rollen som presentatör spelar in

Om din webbplats administratör har tillåtit inspelning i WRF-format för din webbplats kan du låta en Mötes deltagare spela in mötet genom att göra dem till presentatör. När du har gjort en deltagare till presentatör visas inspelnings ikonen i Mötes kontrollerna. Som värd kan du inte starta en ny inspelning på din dator förrän du har gjort dig till presentatör igen. Du kan fortfarande spela in i molnet. Om du redan har startat inspelningen på datorn och sedan gör någon annan till presentatör kan den nya presentatören starta inspelningen utan att behöva stoppa din.

Spela in ditt möte

1

Välj inspelningsinspelning.


 
Ser du inte Inspelnings knappen? Du kan inte vara värd, alternativ värd eller presentatör för mötet. Be värden att spela in den och dela inspelningen med dig.
2

Välj Spela in.

Om du har spelat in i molnet och spelar in på min dator som alternativ, Välj spela in på min datoroch välj sedan spela in.


 

För att inkludera ljud i inspelningen måste du välja alternativet Ring med dator ljud.


 

Se ingen inspelning på min dator? Alternativet kan vara inaktiverat. Kontakta din Webex-webbplatsadministratör.https://help.webex.com/7ksvf1/

När mötet eller händelsen avslutas sparas inspelningen på din dator.

Välj inspelare närdet behövs och gör något av följande:

  • Välj Pausa och Återuppta om du vill ha allt i en inspelning.
  • Välj Stoppa för att avsluta den aktuella inspelningen.

     

    Det är en god idé att göra flera inspelningar för att hantera mer hanterbar fil storlekar och enklare visning för möten och händelser som pågår.