Webex Events (ny) finns för närvarande som en betaversion på webbplatser med version 41.4 och senare. Webbsändning ingår endast i händelseplaner som stöder upp till 3 000 användare.

1

Logga in på din Webex-webbplats och klicka på Möten.

2

Klicka på Starta bredvid din webcast.

3

Anslut ljud och video ochklicka sedan på Starta händelse .


 

När du startar en webbsändning sänder du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

4

När du är redo att börja sända klickar du på StartaWebcast, väljer streaming-layout och klickar sedan på Gå live.

För att stoppa strömning klickar du på Stoppa webbsändningoch klickar sedan på Stopp för att bekräfta.

Detta avslutar inte webbsändningen. Klicka på Avsluta händelse om du vill avsluta webbsändningen.

1

Öppna appen Cisco Webex Meetings din mobila enhet.

2

Gå till din möteslista och tryck på Starta bredvid din webbsändning.


 

När du startar en webbsändning sänder du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

3

Välj Dina ljud- och videoinställningar .

4

När du är redo att påbörja sändningen trycker du på Fler alternativ och sedan på Startafler alternativikonWebcast.

5

Tryck på Visa.

För att stoppa strömning knackar du på Stoppaströmning och sedan på Stopp för att bekräfta.

Detta avslutar inte webbsändningen. Tryck på Avsluta händelse för att avsluta webbsändningen.

Du kan hålla en webbsändning via ett videosystem som är anslutet Webex Meetings skrivbordsappen. För mer information, se Anslut till ett videosystem från skrivbordsappen.

Du kan inte vara värd för en webbsändning direkt från ett videosystem.