När ett möte eller en händelse börjar optimerar mikrofonen talljudet som standard. Om du vill optimera för musik aktiverar du Musikläge.

Om Ta bort bakgrundsljud är aktiverat kommer det att stängas av när du aktiverar musikläget.

1

När du deltar i mötet eller händelsen i WBS40.8 och senare klickar du på Inställningar i det nedre högra hörnet av förhandsgranskningsfönstret och går vidare till steg 3.

2

Om du redan har anslutit till mötet eller händelsen går du till Fler alternativ , väljer Högtalare, mikrofon och kamera och bläddrar till menyn Mikrofon.

3

Kontrollera musikläge. Du ser ikonen för musikläge i appens övre högra hörn när musikläget är aktivt.

music_mode_activated_icon

Avmarkera Musik-läget för att stänga av det.


 

Om du vill använda tangentbordet för att aktivera och inaktivera musiklägettrycker du på Ctrl+Shift+M.