När ett möte eller en händelse börjar optimeras ljudet för talfunktionen som standard. Slå på musik läget för att optimera för musik .

1

Klicka på inställningar i det nedre högra hörnet i förhands gransknings fönstret för att delta i mötet eller händelsen på platserna WBS 40.8 och senare och gå vidare till steg 3.

2

Om du redan deltar i mötet eller händelsen går du till fler alternativ , väljer högtalare, mikrofon och kameraoch bläddrar till mikrofon menyn.

3

Kontrol lera musik läget. Ikonen för musik läge visas i det övre högra hörnet av appen när musik läget är aktivt.

music_mode_activated_icon

Avmarkera musik läge för att stänga av ljudet.


 

Tryck på CTRL + SHIFT + M för att använda tangent bordet för att aktivera och inaktivera musik läge.