1

Under ett samtal väljer du Fler samtalskontroller > Parkera från alternativen för under ett samtal.

2

Hämta samtalet från en annan enhet eller återuppta samtalet från den aktuella enheten.