Ändra format på texter

Innan du börjar

Den här funktionen är tillgänglig när Webex-assistent för möten aktive ras under ett möte. Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

1

Välj fler alternativ i namn listen och gör något av följande:

  • Välj tecken storlek och dra i reglaget för att göra teckensnittet större eller mindre.
  • Välj Använd ljus bakgrund eller Använd mörk bakgrund.
2

Dra i namn listen för att flytta den.

Välj fler alternativ i namn listen och välj sedan tillbaka till standard lägeom du vill flytta markören tillbaka till standard platsen.