Ändra formatet på texterna

Innan du börjar

Denna funktion är tillgänglig när Webex-assistent för -möten aktiveras under ett möte. Webex-assistent version Webex Meetings version 40.4 och senare.

1

Välj Fler alternativ

2

i textfältet och gör något av följande:

  • Välj Typsnittsstorlek och dra skjutreglaget för att göra teckensnittet större eller mindre.
  • Välj Använd ljus bakgrund eller Använd mörk bakgrund.
3

Flytta det genom att dra i textfältet.

För att flytta tillbaka textraden till standardpositionen väljer du Fler alternativ i textraden och sedan Tillbaka till standardposition.