Windows, Mac och webben

Webex Teams gör nu det enklare att autentisera dig själv genom att använda en bekräftelse-PIN-kod när kontot skapades. Första gången du loggar in på Webex Teams app för Windows eller Mac får du en fyrsiffrig bekräftelse-PIN-kod för att bekräfta din e-postadress. Sedan kan du skapa ditt lösen ord och logga in. Detta ökar säkerheten och säkerheten vid inloggnings arbetet.


Om du inte har fått bekräftelse koden ska du kontrol lera att ditt e-postkonto är korrekt och klicka på skicka den igen.

Du får ingen PIN-kod om din organisation använder enkel inloggning (SSO) för att logga in på Webex Teams.

iPhone, iPad och Android

Om du loggar in från en mobilen het får du en e-postlänk för att bekräfta din e-postadress, och du kan sedan skapa ditt lösen ord och logga in.