Format och storlekar som stöds

Du kan använda massor av vanliga bild format för ditt foto: . jpg,. png,. gif, eller. bmp. Filen måste vara inom 10 MB, men.

1

Går du till utrymmen och markerar ett utrymme.

2

Klicka på Utrymmes informationoch sedan på Redigera utrymmes inställningar.

3

Klicka på kamera ikonen för att välja en ny bild eller klicka på ta bort utrymmes bild för att ta bort utrymmets bild om du redan har lagt till en. Du kan även klicka på utrymmets namn för att byta namn på utrymmet. Klicka sedan på Spara. .


 

När du byter namn på ett utrymme visas föregående namn som en anteckning i meddelande fältet så att du kan se en historik över utrymmets namn.

1

Välj ett utrymme från din utrymmes lista eller besök Teams och välj ett team utrymme.

2

I utrymmet du vill uppdatera, öppna aktivitets menyn och tryck på info.

3

För att byta namn på utrymmet, knacka på utrymmes bilden och ange sedan i det nya namnet.

4

Tryck på klar för att spara dina ändringar.


 

När du byter namn på ett utrymme visas föregående namn som en anteckning i meddelande fältet så att du kan se en historik över utrymmets namn.

1

Välj ett utrymme från din utrymmes lista eller gå till Teams och välj ett team utrymme och öppna sedan aktivitets menyn och tryck på info.

2

Tryck på ikonen utrymme och knacka sedan på Välj utrymmes bild för att välja en ny bild, Beskär bilden och knacka på Ange avatar.

3

För att byta namn på utrymmet, knacka på rummets namn och skriv in det nya namnet.

4

Tryck på klar för att spara dina ändringar.


 

När du byter namn på ett utrymme visas föregående namn som en anteckning i meddelande fältet så att du kan se en historik över utrymmets namn.

1

Välj ett utrymme från din utrymmes lista eller besök Teams och välj ett team utrymme.

2

Öppna utrymmes inställningarna och klicka sedan på Redigera utrymmes inställningar.

3

Håll mus pekaren över ikonen för kameran och klicka sedan på Redigera foto.

4

Klicka på överför lagrings utrymme för att välja en ny bild eller klicka på ta bort foto för att ta bort utrymmets bild om du redan har lagt till en. Du kan även klicka på utrymmets namn för att byta namn på utrymmet. Klicka sedan på Spara.