1

Går du till Teams, väljer teamet du vill redigera och knackar sedan på uppgifter.

2

Knacka på ändra team färg, Välj en färg och tryck sedan på Spara.

1

Går du till Teams, väljer det team du vill redigera och knackar på information.

2

Knacka på ändra team färgoch välj sedan en färg.