1

Gå till team, Välj teamet som du vill redigera och tryck sedan på information.

2

Tryck på ändra färgpå team, Välj en färg och tryck sedan på Spara.

1

Gå till team, Välj teamet som du vill redigera och tryck på Detaljer.

2

Tryck på ändra färg på Teamoch välj sedan en färg.