Går du till utrymmen, markerar utrymmet och klickar på personer. Klicka sedan på Lägg till personer, högerklicka på personens namn och välj utse till moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator högerklickar du på personens namn och väljer ta bort som moderator.

Välj utrymmet och välj sedan personer i aktivitets menyn . Knacka sedan på personens namn och välj utse till moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator knackar du på personens namn och väljer otilldelad som moderator.

Välj utrymmet och går till listan personer . Välj sedan mer bredvid personens namn och välj utse till moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator väljer du mer bredvid personens namn och väljer ta bort som moderator.