Välj utrymmet, klicka på menyn aktivitet och välj personer. Högerklicka sedan på personens namn och välj utse som moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator högerklickar du på personens namn och väljer ta bort som moderator.

Välj utrymmet och gå sedan till aktivitets menyn och välj personer. Knacka sedan på personens namn och välj utse som moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator trycker du på personens namn och väljer ta bort som moderator.

Välj utrymmet och gå till listan personer . Välj sedan fler bredvid personens namn och välj utse som moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator väljer du fler bredvid personens namn och väljer ta bort som moderator.