1

Klicka på din profilbild, Välj inställningar > -samtal, bläddra till självbetjänings portalen och klicka sedan på Self Care Portal.

2

Från självbetjänings portalen klickar du på röst brev lådaoch sedan på Starta röst brev låda.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen.

Och sedan då?

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt dina röst brev-och anpassningsbara inställningar när du går till röst brev låda i Webex Teams och sedan klicka på röst brev låda

1

Klicka på din profilbild, Välj inställningar > samtal, bläddra till självbetjänings portalen och klicka sedan på Self Care Portal.

2

Från självbetjänings portalen klickar du på röst brev låda, klickar på Öppna röst brev lådaoch följer sedan stegen för att ändra PIN-koden.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen. Kontakta din administratör om du inte har röst meddelande inställningar.

Och sedan då?

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt dina röst brev-och anpassningsbara inställningar när du går till röst brev låda i Webex Teams och sedan klicka på röst brev låda