När du aktiverar meddelanden för ett utrymme får de andra personerna i utrymmet ett meddelande om ändringen.

När du gör ett meddelande utrymme kan endast moderatorer, bottar och integreringar publicera till det. Alla andra kan bara läsa meddelanden, Visa filer och delta i möten. System meddelanden som visas när personer ansluter till eller lämnar ett utrymme eller ta bort meddelanden visas även.

Gå till utrymmes information i det utrymme där du är moderator och välj sedan Aktivera meddelande läge. Du och de andra moderatorerna i utrymmet ser aviserings ikonen i meddelande fältet. Andra personer i utrymmet ser inte ikonen.

I ett utrymme där du är moderator går du till aktivitets menyn , väljer infooch aktiverar endast meddelande. Du och de andra moderatorerna i utrymmet ser aviserings ikonen i meddelande fältet. Andra personer i utrymmet ser inte ikonen.

I utrymmet där du är moderator går du till utrymmes inställningarna och väljer sedan Aktivera meddelande läge. Du och de andra moderatorerna i utrymmet ser aviserings ikonen i meddelande fältet. Andra personer i utrymmet ser inte ikonen.