Gå till Meddelanden, välj utrymmet och klicka på Personer. Högerklicka sedan på personens namn och välj Ta bort från utrymme.

1

Gå till Meddelandenoch välj utrymmet.

2

Tryck på aktivitetsmenyn och sedan på Personer . Knacka på personens namn och välj Ta bort från utrymme.

1

Gå till Meddelandenoch välj utrymmet.

2

I utrymmet klickar du på , väljerPersoner, håller markören över personens namn och klickar på och väljer sedan Ta bort från utrymme .