I utrymmet går du till aktivitets menyn och väljer personer. Högerklicka sedan på personens namn och välj ta bort från utrymme.

Gå till menyn aktivitet och välj personer . Tryck sedan på personens namn och välj ta bort från utrymme.

Gå till Visa personer, håll mus pekaren över personens namn, klicka på meroch välj sedan ta bort från utrymme.