1

Öppna inställningar från din profilbild.

2

Välj Möten.

3

Under Schemaläggmöten väljer du den schemaläggare som du vill använda för att schemalägga möten:

  • Microsoft Outlook– Låter dig schemalägga ett möte i personligt rum. Webex öppnar ett nytt Outlook-fönster med alla mötesdetaljer. Allt du behöver göra är att lägga till de personer du behöver bjuda in, välja datum och tid samt skicka inbjudan.

    Det här alternativet visas om du har Outlook installerat.

  • Schemaläggare förWebex-appen – Låter dig schemalägga ett möte via Webex-appen. Du kan lägga till personer att bjuda in, välja tidpunkten och Webex skickar automatiskt ett e-postmeddelande till de personer du har bjudit in med mötesinformationen.
  • Google Kalender– Låter dig schemalägga ett möte i personligt rum. Webex öppnar ett nytt Google-kalenderfönster med alla mötesdetaljer. Allt du behöver göra är att lägga till de personer du behöver bjuda in, välja datum och tid samt skicka inbjudan.

    Om du inte ser detta alternativ, har din administratör ställt in ditt konto med Cisco Webex Hybrid Calendar Service för att använda Outlook för att schemalägga möten.

Schemalägga möten
4

Klicka på Spara.

1

Öppna inställningar från din profilbild.

2

Välj Möten.

3

Under Schemaläggmöten väljer du den schemaläggare som du vill använda för att schemalägga möten:

  • Webex-appensschemaläggare – (Detta är standard.) Låter dig schemalägga ett möte via Webex-appen. Du kan lägga till personer att bjuda in, välja tidpunkten och Webex skickar automatiskt ett e-postmeddelande till de personer du har bjudit in med mötesinformationen.
  • Google Kalender– Låter dig schemalägga ett möte i personligt rum. Webex öppnar ett nytt Google-kalenderfönster med alla mötesdetaljer. Allt du behöver göra är att lägga till de personer du behöver bjuda in, välja datum och tid samt skicka inbjudan.

 

Om din administratör har ställt in ditt konto med Cisco Webex kalendertjänst för hybrid kan du redan använda Google Kalender för att schemalägga möten.