Din enhet levereras med en förinstallerad version av inbyggd programvara som är helt funktionell. Men ny inbyggd programvara finns alltid tillgänglig allt eftersom vi löser kända problem. Viktiga uppdateringar kan göras när som helst och avbryter all användning av enheten. Men rutinmässiga uppgraderingar sker alltid mellan midnatt och 6:00 lokal tid och endast när enheten är ledig.

14 juli 2020

Webex Share och Cisco Webex Room-telefon 2020-07-03 fe7c315e38

Lösta problem och förbättringar

 • #5783: Cisco Webex Room-telefon: Fördröjningar vid knapptryckningar och klickljud vid tryck på flera tangenter samtidigt vid sökning.

 • #5814: Cisco Webex Room-telefon: Det går inte att stänga mötesskärmaviseringen när fler än ett möte har schemalagts.

 • 5824: Webex Share: En lokal delning visade inte video fast ljudet var bra under 4 till 5 minuter (endast vid första delningen efter visning av ett videotecken).

Kända större problem

 • #5754: Webex Room-telefon: Problem med att ljudet bryter igenom när delningen minimeras och maximeras.

 • #5910: Webex Room-telefon: Gränssnittet är randigt/oskarpt när du rullar.

23 juni 2020

Webex Share 2020-04-27 757a9b6977

Lösta problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar.

Kända större problem

 • #5824: En lokal delning visade inte video fast ljudet var bra under 4 till 5 minuter (endast vid första delningen efter visning av ett videotecken).

5 maj 2020

Webex Share 2020-04-27 757a9b6977

Lösta problem och förbättringar

 • #5009: Enheten är låst på uppgraderingsbilden och uppgraderas inte.

 • #5035: Webex Share-enheter förlorar anslutning, slutar reagera och det krävs manuell omstart för att återställa.

Kända större problem

 • Den här versionen innehåller inte några kända viktiga problem.

10 mars 2020

Webex Share 2020-03-09 2cf7844186

Lösta problem och förbättringar

 • #4609: Webex Share: Kan för tillfället inte dela

 • #4735: Kundens Webex Shares registreras inte på grund av problem med IP-validering på enheten

 • #4891: Förloppsindikator för Webex Share flyttas inte under delning

Kända större problem

 • Den här versionen innehåller inte några kända viktiga problem.

5 februari 2020

Webex Share 2020-01-20.6094e6b486

Lösta problem och förbättringar

 • #4745: Statisk IP tillåter inte DNS-konfiguration

Kända större problem

 • #4609: Webex Share: Kan för tillfället inte dela

 • #4735: Vissa Webex Share kan inte registreras efter uppgradering till aktuell stabil version

 • #4752: Webex Share visar inte fel för upplösningsdelning som inte stöds

24 januari 2020

Webex Share 2020-01-13.0cb4981220

Lösta problem och förbättringar

 • #4345: Webex Share Control Hub visar bara Wi-Fi MAC

 • #4581: Tryck på knappen bakåt ska alltid aktivera Webex Share

Kända större problem

 • #4609: Webex Share: Kan för tillfället inte dela

 • #4735: Vissa Webex Share kan inte registreras efter uppgradering till aktuell stabil version

 • #4745: Statisk IP tillåter inte DNS-konfiguration

 • #4752: Webex Share visar inte fel för upplösningsdelning som inte stöds

December 20 2019

Webex Share 2019-12-16.717c62cdd4

Lösta problem och förbättringar

 • #4290: Webex Share-ljudnivåer kan variera under delning

 • #4431: Webex Share kunde inte uppgraderas med problem med ljudupplösning

 • #4456: Webex Share: Ändra URI under signering medför att cachelagrade bilder visas igen

 • #4457: Webex Share: Felaktiga konfigurationsvärden är inställda för digital signering

 • #4559: Webex Share visar svart skärm när det inte finns några inloggningar i AppSpace-kanalen

 • #4575: Webex Share visar inte lokaliserad text på webbsidan för statisk IP

Kända större problem

 • #4345: Webex Share Control Hub visar bara Wi-Fi MAC

 • #4581: Tryck på knappen bakåt ska alltid aktivera Webex Share

 • #4609: Webex Share: Kan för tillfället inte dela

26 november 2019

Webex Share 2019-11-18.f83c027b6c

Lösta problem och förbättringar

 • #4060: internationella strängar i konfiguration av trådlöst nätverk visas felaktigt på engelska

 • #4114: Webex Share ger interop-problem i HDMI/CEC/visning med projektorer

Kända större problem

 • #4290: Webex Share-ljudnivåer kan variera under delning

Oktober 2019

Webex Share 2019-10-21.1adf6957cf

Lösta problem och förbättringar

 • #3698: Det går inte att starta Webex Share-sessioner på rätt sätt

 • #4114: Webex Share ger interop-problem i HDMI/CEC/visning med projektorer

 • #4275: Webex Share-enheter rapportera uppgradering när de används

 • #4342: Webex Share saknar WiFi-alternativet WPA2 för dold SSID

Kända större problem

 • #4290: Webex Share-ljudnivåer kan variera kraftigt under delning

15 oktober 2019

Webex Share 2019-10-06.236a051a6c

Lösta problem och förbättringar

 • #3698: Det går inte att starta Webex Share-sessioner på rätt sätt

Kända större problem

 • #4060: internationella strängar i konfiguration av trådlöst nätverk visas felaktigt på engelska

 • #4114: Webex Share ger interop-problem i HDMI/CEC/visning med projektorer

 • #4290: Webex Share-ljudnivåer kan variera kraftigt under delning

24 september 2019

Webex Share 2019-09-16.911293d0d7

Lösta problem och förbättringar

 • #4280: Webex Share använder inte UDP (som kan orsaka interop-problem)

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3698: Det går inte att starta Webex Share-sessioner på rätt sätt

 • #4204: Webex Share visar vit skärm med vågiga linjer

10 september 2019

Webex Share 2019-09-04.1d7dcb0f6d

Lösta problem och förbättringar

 • #3925: Webex Share Wi-Fi fungerar inte korrekt tillsammans med vissa konfigurationer

 • #4154: Webex Share används med standardtidszon för UTC, inte GeoLocation

Kända större problem

 • #3698: Det går inte att starta Webex Share-sessioner på rätt sätt

27 augusti 2019

Webex Share 2019-08-18.b66b8eebff

Lösta problem och förbättringar

 • #3925: Webex Share Wi-Fi fungerar inte korrekt tillsammans med vissa konfigurationer

Kända större problem

 • #3698: Det går inte att starta Webex Share-sessioner på rätt sätt

13 augusti 2019

Webex Share Version 2019-08-01.71658 d397f

Lösta problem och förbättringar

 • #3903: Webex Share kan startas om på grund av för hög temperatur

 • #3997: Förhindra felaktig modifiering för enhetens WIFI-konfiguration

 • #4072: Webex Share standard HDMI-ljudnivå är för låg

Kända större problem

 • #3698: Det går inte att starta Webex Share-sessioner på rätt sätt

 • #3925: Webex Share Wi-Fi fungerar inte korrekt tillsammans med vissa konfigurationer

9 juli 2019

Webex Share Version 2019-07-08.20 a03037bd

Lösta problem och förbättringar

 • #3980: Webex Share startar om ibland efter aktivering från viloläge.

 • #3981: Webex Share kan plötsligt startas om på grund av för hög värme (mediasessiond).

 • #3994: Webex Share uppdaterar långsamt när du delar statiskt innehåll från appen Webex Meetings.

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

 • #3903: Webex Share kan starta om på grund av för hög värme (sparkd).

 • #3925: Webex Share fungerar inte korrekt tillsammans med vissa konfigurationer.

4 juni 2019

Webex Share Version 2019-05-28.fddf602874

Lösta problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

14 maj 2019

Webex Share Version 2019-05-05.2429942

Lösta problem och förbättringar

 • #3797 – Webex Share inaktiverar Ethernet-anslutningen 802.1x automatiskt om certifikatautentiseringen misslyckas.

 • #3803 – Webex Share kör ett WiFi-protokoll som inte stöds.

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

24 april 24 2019

Webex Share Version 2019-04-15.cc902ad

Lösta problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

9 april 2019

Webex Share Version 2019-03-31.4273ae1

Lösta problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3698 – Webex Share-sessioner startas ibland på fel sätt.

 • #3723 – Webex Share kan felaktigt ställas in för registrering i Personligt läge.

25 mars 2019

Webex Share Version 2019-03-18.2b1a0c9

Lösta problem och förbättringar

 • Mindre buggfixar och stabilitetsförbättringar

Kända större problem

 • #3496 – Webex Share misslyckas tillfälligt.

25 februari 2019

Webex Share Version 2019-02-17.936eccf

Lösta problem och förbättringar

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast efter delning under lång tid.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

Kända större problem

 • #3496 – Webex Share misslyckas tillfälligt.

 • #3559 – Webex Share kan plötsligt startas om på grund av för hög värme.

28 januari 2019

Webex Share Version 2019-01-20.68c4e4b

Lösta problem och förbättringar

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast efter delning under lång tid.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

Kända större problem

 • #3086 - Webex Share ibland avbryts en pågående delning på grund av att den interna programvaran kraschar.

15 januari 2019

Webex Share Version 2019-01-07.9394250

Lösta problem och förbättringar

 • #3484: Webex Share-enheten kan överhettas och startar om ifall skärmen stängs av när du spelar upp en animering.

 • #3481: Webex Share kraschar och kan inte registreras vid påträffat DNS-fel.

Kända större problem

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast efter delning under lång tid.

 • #3086 - Webex Share ibland avbryts en pågående delning på grund av att den interna programvaran kraschar.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

Ytterligare kommentarer

 • Hela konfigurationen på Webex Share-enhetens webbsida är nu låst som standard när du har aktiverat enheten. Administradorer kommer snart att kunna låsa upp konfigurationerna från sidan för Cisco Webex Control Hub-enheten. Den här funktionen är under utveckling och blir snart tillgänglig för kunder.

  Om du vill ändra konfigurationen för Webex Share efter aktivering gör du en fabriksåterställning genom att hålla återställningsknappen på baksidan intryckt i 10 sekunder. Återaktivera enheten med den nya konfigurationen.

21 december 2018

Webex Share Version 2018-12-17.e52ec3d

Lösta problem och förbättringar

 • #3410: Webex Share startar ibland om på grund av kraftig överhettning.

Kända större problem

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast efter delning under lång tid.

 • #3086 - Webex Share ibland avbryts en pågående delning på grund av att den interna programvaran kraschar.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

11 december 2018

Webex Share Version 2018-12-02.65ab2d5

Lösta problem och förbättringar

 • Mindre felkorrigeringar

Kända större problem

 • #2897 - Webex Share-videon har ibland avkodningsproblem. Det här problemet uppstår oftast efter delning under lång tid.

 • #3180 - Webex Share kan ibland låsa sig efter en omstart.

 • #3086 - Webex Share ibland avbryts en pågående delning på grund av att den interna programvaran kraschar.

11 juli 2018

Webex Share Build: 06-25-2018.030caea

Åtgärdat eller ändrat

 • #2674 – Webex Share utlöser aviseringar om hög temperatur

 • #2829 – HDMI CEC stängde inte automatiskt av en specifik Samsung-TV

 • #2841 – Webex Share kan inte nås efter publicering om skärmen inte justeras omedelbart i Captive-portal

 • Mindre felkorrigeringar

Kända större problem

 • #2783 – Webex Share försätts i hård CPU-slinga efter 24,78 dagar i drift

 • #2819 – Webex Share registreras, men visas offline i Control Hub

13 juni 2018

Webex Share Build: 06-13-2018.d9aff9a

Åtgärdat eller ändrat

 • #2754 – skärmdelning visades inte på skärmen

 • #2784 – efter uppgraderingen återställs tidszon i Webex Share till standardvärdet

 • Allmänna förbättringar kring stabilitet och tillförlitlighet

Kända större problem

 • #2674 – Webex Share utlöser aviseringar om hög temperatur

 • #2783 – Webex Share försätts i hård CPU-slinga efter 24,78 dagar i drift

 • #2819 – Webex Share registreras, men visas offline i Control Hub

 • #2829 – HDMI CEC stängde inte automatiskt av en specifik Samsung-TV

 • #2841 – Webex Share kan inte nås efter publicering om skärmen inte justeras omedelbart i Captive-portal

4 juni 2018

Webex Share Build: 2018-06-04.ac5117c

Kända större problem

 • #2674 – Webex Share utlöser aviseringar om hög temperatur

 • #2754 – skärmdelning visades inte på skärmen