Du kan flytta rum ur ett team, men endast om:

Klicka på Utrymmes information, Välj ta bort utrymme från Teamoch klicka sedan på Ja.


 

Om du försöker flytta rummet från ett team till ett annat kan du nu lägga till rummet i ett annat team.

Klicka på Utrymmes information i utrymmet, Välj ta bort rummet från teametoch klicka sedan på Ja.


 

Om du försöker flytta rummet från ett team till ett annat kan du nu lägga till rummet i ett annat team.

I utrymmet går du till aktivitets menyn aktivitets meny och väljer info Information. Knacka på ta bort rummet från teametoch tryck sedan på ta bort.


 

Om du försöker flytta rummet från ett team till ett annat kan du nu lägga till rummet i ett annat team.

I utrymmet går du till aktivitets menyn aktivitets meny och väljer info Information. Tryck på ta bort utrymme från Teamoch tryck sedan på ta bort.


 

Om du försöker flytta rummet från ett team till ett annat kan du nu lägga till rummet i ett annat team.

I utrymmet går du till Visa utrymmes inställningar > ta bort utrymme från Team.


 

Om du försöker flytta rummet från ett team till ett annat kan du nu lägga till rummet i ett annat team.