1

Går du till Teams, väljer nytt team, namnger teamet och klickar på Skapa team. Ditt team tilldelas en färg så att du enkelt kan skilja den från de andra.

2

Välj det nya teamet, klicka på medlemmaroch Lägg till Team medlem. Ange sedan ett namn eller en e-postadress och välj i resultat listan. Personer läggs till automatiskt i det allmänna utrymmet, men sedan kan du delta i alla team utrymmen.

3

För att skapa fler rum klickar du på skapa ett utrymmeoch skriver in ett namn på rummet.

1

Går du till Teams, klickar på skapa ett team, namnger ditt team och väljer skapa. Ditt team tilldelas en färg så att du enkelt kan skilja den från de andra.

2

Välj det nya teamet, klicka på medlemmaroch Lägg till Team medlem. Ange sedan ett namn eller en e-postadress, Välj i resultat listan och klicka på klar. Personer läggs till automatiskt i det allmänna utrymmet, men sedan kan du delta i alla team utrymmen.

3

För att skapa fler rum klickar du på utrymmen, nytt utrymmeoch anger ett namn på rummet.

1

Går du till Teams, trycker på , namnger ditt team och knackar sedan på Skapa team.

2

För att lägga till personer, Välj teamet i listan team, knacka på team medlemmar > Lägg till Team medlem, ange deras namn eller e-postadress och tryck sedan på Lägg till.

3

För att skapa fler utrymmen, knacka på skapa utrymme, Skriv in ett namn och knacka sedan på skapa utrymme.

4

För att ändra ditt teams färg, knacka på information. Knacka sedan på ändra team färg och välj den färg som du vill använda.

1

Går du till Teams, trycker på , namnger ditt team och knackar sedan på Skapa team.

2

För att lägga till personer, Välj teamet i listan team och knacka sedan på team medlemmar > Lägg till team medlemmar, ange deras namn eller e-postadress och markera dem i resultat listan och tryck sedan på OK.

3

För att skapa fler utrymmen, knacka på utrymmen för att > skapa utrymme, Skriv in ett namn och knacka sedan på skapa.

4

För att ändra ditt teams färg, knacka på information. Knacka sedan på ändra team färg och välj den färg som du vill använda.

1

Går du till Teams, klickar på Skapa team, namnger ditt team och klickar på skapa. Ditt team tilldelas en färg så att du enkelt kan skilja den från de andra.

2

För att lägga till personer klickar du på medlemmar, Lägg till Team medlem och skriver sedan in ett namn eller en e-postadress. Välj ett namn i resultat listan eller klicka på Lägg till Team medlem. Personer läggs till automatiskt i det allmänna utrymmet, men sedan kan du delta i alla team utrymmen.

3

För att skapa fler rum klickar du på nytt utrymmeoch skriver in ett namn.