I utrymmet går du till Utrymmes informationoch klickar sedan på inaktivera @mentions för alla.

Du kan bara stänga av ljudet på Skriv bordet, men det är avstängt för alla som använder Webex Teams på mobil.


 

Om du vill aktivera @mentions för alla igen kan du växla till Utrymmes information och klicka på Aktivera @mentions för alla.