Klicka på din profilbild, gå till inställningar > video, avmarkera kryss rutan Aktivera HD och klicka sedan på Spara.

Klicka på din profilbild, gå till inställningar > videooch avmarkera sedan kryss rutan Aktivera HD .