Klicka på dinprofilbild, gå till Inställningar > Video , avmarkera kryssrutan Aktivera HD och klicka sedan på Spara .

Aktivera HD

Klicka på dinprofilbild, gå till > Video och avmarkera sedan kryssrutan Aktivera HD.