Klicka på profilbild, gå till Inställningar > Video , avmarkera kryssrutan Aktivera HD och klicka sedan på Spara .

Den här bilden 447163.jpg är inte tillgänglig i preview/cisco.com

Klicka på profilbild, gå till Inställningar > Video och avmarkera sedan kryssrutan Aktivera HD.