1

Gå till utrymmen, klicka på Välj kontakta en personoch välj sedan kontakta en person i ett annat snabbmeddelanden program.

2

Ange personens snabbmeddelanden adress och klicka på kontakt person. Skriv och skicka ditt meddelande.


 

När du skickar ett meddelande till en person på en annan snabbmeddelanden app kan du skapa ett utrymme för två av dig, men grupprum stöds inte.

Vissa av alternativen skiljer sig mellan dessa typer av utrymmen:

  • Du kan endast flagga meddelanden i utrymmet .

  • I utrymmes listan visas ingen status för personen.