Klicka på Filtrera efteroch välj sedan dold för att se en lista över alla dolda utrymmen.

Tryck på och välj sedan dold för att se en lista över alla dolda utrymmen.


 

Du kan inte Visa eller dölja utrymmen på mobila enheter, men du kan se utrymmen som du har angett som dolda på andra klienter.