1

Klicka på innehåll i utrymmet och välj sedan .

Om du inte redan har lagt till ditt konto klickar du på Anslut till konto för att lägga till ditt konto.
2

Klicka på länken länka till onlinemapp, Välj en mapp från ditt konto och klicka sedan på Öppna.

När personer har till gång till SharePoint eller OneDrive via denna mapp kan de nå filerna i mappen i Webex Teams.

3

Välj Ställ in som standard länkad mapp för det här utrymmet och alla filer som delas i Webex Teams utrymmet automatiskt överförs till den länkade mappen.


 

Den här inställningen är endast tillgänglig om din administratör har konfigurerat den. Om du inte ser alternativet överförs alla filer som delas i utrymmet automatiskt till den länkade mappen.

Du kan se filerna som finns i den länkade mappen och alla filer som delas i utrymmet.


Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme, klicka på innehåll och välj filer. Välj sedan länkad mapp, klicka på och välj sedan ta bort mapp från utrymme.