Mer information om de senaste versionerna finns i de senaste versionerna av Cisco Webex Meetings.

För mer information om befintliga låsta versioner, se låsnings meddelanden för Webex Meetings Suite.

Följande godkända versioner av Webex-möten har låsts:

 • WBS-39.5.13

 • WBS-33.6.16

Delade komponenter från de senaste uppdateringarna

För mer information om de delade funktionerna och ändringar som låsnings uppdateringarna har med de senaste uppdateringarna, se de delade komponenterna i Webex-möten från de senaste uppdateringarna.

Funktions listor

För listor över funktioner efter versions nummer, se:

Pågående och åtgärdade problem

För listor över öppna och Åtgärdade buggar i låsnings versionerna, se:

WBS-39.5.13-Catalina support

I vår tidigare version av WBS 39.8 meddelade vi att Webex-möten skulle ha stöd för macOS Catalina (version 10,15). För användare med låsta versioner av Skriv bords programmet som vill ha åtkomst till Catalina måste de köra WBS-33.6.15 eller senare.


Tidigare versioner kan vara begränsade till att använda Webex Meetings-webbschemaläggare och webb programmet för att schemalägga, starta och delta i möten. I allmänhet rekommenderar vi att du inte uppgraderar till macOS Catalina förrän denna korrigerings fil har släppts.

Mer information om stöd för macOS Catalina, stöd för tidigare versioner och förbehåll finns på: https://help.webex.com/73zvl3/.

WBS-39.5.13

Låst version av WBS 39.5.13

WBS-39.5.13 är en låst version. Kunder som vill ha uppdaterade funktioner och minimerar ändringarna i sin miljö kan låsa sina Webex Meetings Skriv bords program till den här versionen.

Mer information om den här låsta versionen finns i: https://help.webex.com/n180cm1/Webex-Meetings-Suite-Lockdown-Announcements#id_123778.

Om du vill granska versions policyn för Webex-möten för upphör ande datum och annan information, se: https://help.webex.com/ns12j0bb/.

WBS-39.5

WBS39.5.11 låst version

Vi gläder oss åt att kunna lansera WBS39.5.11 som en låst version. Kunder som för närvarande använder den låsta versionen WBS33.6.x kan nu erbjuda sina användare fantastiska nya funktioner när de uppgraderar till WBS39.5.11.

Flertalet Webex Meetings-kunder har den allra senaste versionen och ser fram emot att få ta del av våra senaste funktioner. Vi kan knappt bärga oss tills du uppgraderar och erbjuder dina användare bästa tänkbara Webex Meetings. Du kan uppgradera din webbplats till WBS39.5.11 eller gå direkt till vår senaste version.

Här är några av de spännande nya funktionerna som lagts till sedan den förra låsta versionen släpptes:

 • People Insights – för bättre kontakt. People Insights ger utförlig och sammanhangsrelaterad information till de personer som deltar i mötet och de företag som de arbetar för.

  För mer information, se https://help.Webex.com/n6x6b78/.

 • Videocentrerade inspelningar – det går nu att göra inspelningar med fantastisk helskärmsvideo.

  För mer information, se https://help.Webex.com/d8o7deb/.

 • Flytta till lobbyn – behöver du en stund i avskildhet under ett möte? Flytta deltagarna till lobbyn och låt dem vänta där tills du är redo att låta dem komma tillbaka.

  För mer information, se https://help.Webex.com/nsq9s2h/.

 • Dela media med hög bildrutehastighet – nu kan användare dela media med upp till 30 bildrutor per sekund.

  För mer information, se https://help.Webex.com/517f0j/.

 • Stöd för videoenheter med Webex Events – måste du delta i Webex Events från en videoenhet? Nu kan du göra det som händelsens värd eller diskussionsdeltagare.

  För mer information, se https://help.webex.com/kwmj5eb/ och https://help.Webex.com/bv2b1bb/.

 • Webex Boards på möten – användare som gillar att illustrera eller rita kan nu rita på sin Webex Board så att alla Webex Meetings-deltagare kan se.

 • Awesome integration med enheter – snabb Huddle i ett konferensrum? Anslut bara din skrivbordsapp till konferensrummets videoenhet eller Webex Share-enhet och börja dela. Starta ett Webex-möte på samma enhet via din skrivbordsapp när det är dags för ett möte med deltagare som befinner sig på annat håll.

  Mer information finns i https://help.webex.com/q1fotab/ och https://help.Webex.com/nkhj2pcb/.

Observera att alla låsta webbplatser som inte uppgraderats senast den 28 februari 2020 kommer att uppgraderas automatiskt till den senast tillgängliga versionen av 39.5.x på detta datum. Granska support policyn för Cisco-slutanvändare här.

Cisco Webex Meetings

People Insights

Cisco samlar in information i Webex-möten med personers insikter, vilket gör det möjligt för användare att göra bättre anslutningar till personer som de är möten i. Genom att använda en artificiell intelligens (AI)-baserad plattform som sammanställer värdefull information om människor, ger personer insikter omfattande och Sammanhangs beroende information om andra deltagare i mötet och de företag de arbetar för. Webex Meetings-användare behöver inte längre gå ut från sina möten för att kunna ta en titt på andra deltagare, eftersom personer insikter ger dem denna information inom mötet.

Personer insikter ger också relevant information från Active Directory, som intern titel, plats och rapporterings hierarki. Denna information visas endast för personer som tillhör användarens organisation. Externa deltagare ser inte den här informationen.

Personer insikter är tillgängliga för Webex-möten på Control Hub-hanterade webbplatser eller Webex webbplatsalternativ-hanterade webbplatser som är länkade till Control Hub med active directory aktiverat och synkroniserat med Control Hub. Personer insikter är tillgängliga för USA-baserade webbplatser och är endast tillgänglig på engelska.

Webbplatser måste väljaa funktionen personer insikter. Den är inaktive rad som standard i Control Hub och webbplatsalternativ. Webbplatsadministratör måste aktivera personers insikter och synkronisera active directory-informationen i Control Hub först och sedan aktivera den här funktionen i Webbplatsalternativ.

Lära dig hur du visar, skapareller döljer en persons profil.

Inspelnings avskrifter allmän tillgänglighet

Med den här versionen kommer vi att presentera allmän tillgänglighet för de inspelade avskrifterna i Webex Meetings och events. Webex-administratörer kan aktivera inspelnings avskrift på sina webbplatser och aktivera alla eller vissa användare. När funktionen är aktive rad kommer inspelningar för möten och händelser som finns på den aktiverade användaren att ha avskriften. Inspelnings avskrifts tjänsten stöder endast engelska. Den kan skriva över talade engelska och returnerade utskrifter på engelska.


Inspelnings avskrifts tjänsten har ingen extra kostnad för kunder som för närvarande har NBR (nätverksbaserade inspelningar) aktiverade.

Läs all information här (https://help.Webex.com/uq5009/Recording-Transcripts-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Webex-Events).

Den här funktionen är tillgänglig för alla webbplatser som är 24 juni 2019.

Video-centrisk upplevelse för NBR

Introducera videocentrerade inspelningar för Webex-möten och-händelser. Se hel skärms video i hög upplösning när inget innehåll delas, i en aktiv talare och miniatyr video-layout. Detta är perfekt för meddelanden, team möten, Mötes Mötes möten och video Bloggar. Det levereras med en uppdaterad NBR-videocentrerad spelare som har funktioner för att: förenklad uppspelnings kontroll, möjligheten att flyta eller dölja chattar, deltagare, omröstningar och avskrifts paneler samt trimma inspelningar.

Den här funktionen aktive ras automatiskt på alla webbplatser som är aktiverade för NBR. Webbplats administratörer kan inaktivera videocentrerade inspelningar från webbplats administrations portalen eller Control Hub. Den här funktionen är inte tillgänglig för TSP-ljud webbplatser, FedRAMP-webbplatser eller video plattforms version 1,0-webbplatser. Den här funktionen har ett annat aktiverings schema än 39,5.

Denna funktion kommer att finnas tillgänglig på din Webex-webbplats före den 2 oktober 2019.


Den video-centriska upplevelsen har följande funktions skillnader jämfört med det äldre inspelnings formatet:

 • Skärmen och programdelning spelas in, men fildelning spelas inte in.

 • Om en Webex Meetings-whiteboard (inte Webex Board) delas under mötet spelas det inte in.

 • Videocentrerade inspelningar ger vackra layout i hög upplösning (upp till 1080p). Därför använder inspelningarna högre lagrings utrymme, särskilt om du tidigare hade inspelnings upplösning inställd på 360p eller lägre.

 • Video-centr har ingen ljud karta eller innehålls miniatyrer.

 • Annorlunda upplevelse i äldre webbläsare: Webbläsare som är äldre än IE11, Firefox 58 och Chrome 59 kan inte visa den nya MP4-spelaren. Därför spelas den videocentrerade inspelningen med den äldre MP4-spelaren, som inte kommer att visa det nya utseendet och känslan, och inte heller tillåta trimning av inspelningen.

Mer information om video-centrerad NBR finns i https://help.webex.com/d8o7deb/.

Mer information om hur du aktiverar eller inaktiverar videocentrerad NBR finns i https://help.webex.com/swxepdb/.

Rensa inspelningar

Värdar kan nu redigera uppspelnings området för sina videocentrerade inspelningar från den nya Designed NBR MP4-spelaren.

Trimma din video-centrisk inspelning från början och slutet. Förhandsgranska ändringarna innan du sparar ändringarna för NBR-uppspelning i den inbyggda spelaren för Webex-möten på webben. Värdar kan alltid göra fler redigeringar av inspelningen eller återgå till den ursprungliga inspelningen när som helst, eftersom den trimmade åtgärden inte är permanent. Trimning är endast tillgängligt för videobaserade MP4-inspelningar och är inte tillgängliga för standard-MP4-inspelningar.

Denna funktion kommer att finnas tillgänglig på din Webex-webbplats före den 2 oktober 2019.


Obs!

 • När en inspelning spelas upp i helskärm-läge på en iOS-enhet (iPhone eller iPad) växlar iOS till Native MP4 Player och använder inte Webex NBR-spelare. I det här fallet stöds inte trimnings funktionen och den fullständiga original inspelningen kommer att ignorera de trimmade bild rutorna.

 • Trimning stöds inte i webbläsare som är äldre än IE 11, Firefox 58 och Chrome 59.

Mer information om hur du trimmar inspelningar finns i https://help.webex.com/0zbv00/.

Delta utan PIN-kod från ett Cloud-registrerat video konferens system

Med den här versionen kan Cisco Webex Cloud-registrerade video konferens system inom din egen organisation nu delta i möten utan att bli ombedd "är du värd?" Du behöver inte längre komma ihåg din värd-PIN att delta i och starta mötet från dina egna enheter.

Enheten deltar som värd för att starta mötet. Detta beteende kan kontrol leras med en webbplatsalternativ inställning på Control Hub, och varje användare kan ställa in denna inställning för sina schemalagda Webex-möten eller personliga rum.

Användare kan välja att delta utan en PIN-kod för sina schemalagda Webex-möten med Skriv bords programmet Webex Meetings med hjälp av schemaläggnings-mallar.

Omdesignning och förenkling av e-postmall för möten

Webex Mötes webbplatser som inte har anpassat sina e-postmallar innehåller nu en omgjord uppsättning bas möten för e-postmallar med en konsekvent och förenklad layout. Bland förbättringarna finns följande:

 • En enda, tydlig grön knapp för att delta i dina möten

 • Ett konsekvent och normaliserat Inbjudnings utseende och känsla för alla dina schemaläggare (webb, Webex Skriv bords program, Microsoft Outlook och så vidare)

 • Ett-klick-för--möte med endast ljud----------------

Följande företagsmallar uppdateras i den här versionen:

 • Administratör ökade PIN-kodslängd för site_CMR

 • Admin avstängd_CMR

 • CMR-inställningar Confirmation_CMR

 • Bekräftelse av mötes annullering *

 • Värd meddelande för URL-ändring i personligt rum

 • Värd avisering för URL: er och video adress byte för personliga rum

 • Mötet avbröts *

 • Välkomst-e-postmeddelanden från Webex-tjänst_CMR

Följande mallar för Webex-möten uppdateras i den här versionen:

 • Värdavisering för lobby till personligt rum

 • Mötespåminnelse till värd

 • Inbjudan till att registrera sig för ett möte

 • Inbjudan till ett pågående möte

 • Inbjudan till ett pågående möte_PR

 • Inbjudan till ett pågående möte (produktivitetsverktyg)

 • MC-MeetingInfo för deltagare *

 • MC mötesinformation för mötesdeltagare (produktivitetsverktyg)

 • MC-MeetingInfo för Attendee_PCM (produktivitetsverktyg)

 • MC-MeetingInfo för värd *

 • Uppdaterad Mötes information *

 • Mötes information Updated_PCM *

 • Mötesinbjudan *

 • Mötes registrering bekräftad *

 • Mötesregistrering avvisad

 • Mötespåminnelse till värd

 • Mötes påminnelse till Host_PCM

 • Möte som kräver deltagarregistrering har flyttats

 • Schemalagt möte *

 • Mötes Rescheduled_PCM *

 • Schemalagt möte *

 • Indraget mötesinbjudan *

 • Indraget möte Invitation_PCM *

 • Uppdaterad inbjudan för att registrera sig för ett möte

 • Uppdaterad mötesinbjudan *

 • Uppdaterat Mötes Invitation_PCM *


* De föregående e-postmallarna med en asterisk kommer att skickas i iCalendar-format när din webbplatsadministratör aktive ras. Gå hit för mer information.

Följande e-postmall har tagits bort för Mac-användare:

 • Meeting Center inbjudan PCM (produktivitetsverktyg) Cisco Webex

Windows-och Mac-användare kommer nu att använda båda:

 • MC-MeetingInfo för Attendee_PCM (produktivitetsverktyg)

Observera att detta för närvarande är begränsat till Meetings-mallar, med utbildnings-och event-mallar som ska uppdateras i framtida versioner.

Det här är en del av ett större initiativ för att göra en översyn och minskar vårt totala antal e-postmallar, samt för att förenkla det sätt som våra mallar hanteras på. Se vidare för ytterligare ändringar i kommande versioner.


Ändringar som inte är iCalendar e-postmall kommer att finnas tillgängliga med WBS-39.5.5 EP.

För att ta bort knappen grön delta, anpassa din e-postmall och Ersätt följande HTML-kod:

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;">
  <tr>
   <td align="center" style="padding:10px 36px;"><a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Delta</a></td>
  </tr>
  </table>

Med följande HTML-kod:

<a href="%MeetingInfoURL%" style="font-size:20px; text-decoration:none;">Delta</a>

Modern Mötes lista över möten i personliga rum

Den här funktionen ger en bättre Mötes lista i personligt rum i modern bild. Tidigare listades inte möten i personliga rum, även om de har schemalagts från tredje part-kalendrar.

Nu visas möten i det personliga rummet på Webex webb Portal, samma som schemalagda Webex-möten om de är schemalagda från följande appar:

 • Cisco Webex för Google Kalender (https://gsuite.google.com/marketplace/app/cisco_webex/678783785621)

 • Schemaläggare för Cisco Webex Meetings (https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104382035?tab=Overview)

 • Microsoft Outlook-pluginprogrammet från Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings eller Cisco Webex produktivitetsverktyg

Hälso kontroll på Mac

För att kunna matcha funktionaliteten med Webex Meetings-upplevelsen i Windows är vi i den här versionen glada att meddela att hälso kontrollen nu är tillgänglig för Mac, vilket gör det enklare att själv diagnostisera, felsöka och vidta åtgärder som krävs för att förbättra din Mötes prestanda.

Hälso kontrollen i mötet ger ett intuitivt och enkelt sätt att förstå status för ditt möte och systemets prestanda.

Anslutnings-och enhets status visas med färgade indikatorer som är gröna (bra), gula (det kan finnas potentiella problem) eller rött (problem hittades). Du kan hovra över statusen för mer information. Du kan till och med skicka en problem rapport direkt från hälso kontrollen.

När ett problem har identifierats sammanfattar hälso kontrollen problemet och ger dig en lista över åtgärder som du kan följa för att lösa problemet.

Hälso kontrollen nås från Hjälp menyn. Länken för ljud-och video statistik togs bort från Mötes menyn och kommer nu att nås från hälso kontrollen.

Mer information om hälso kontrollen finns i https://help.webex.com/ns63yvy/.

Kalender integrering i Skriv bords programmet med möten i personligt rum hem sida

För kunder som inte använder Outlook-klienten som ett kalender system visas inte möten i personliga rum i Skriv bords programmet Webex Meetings, även när du väljer Webex som mötes källa i inställningarna. Användare som använder möten i ett personligt rum kan nu se fler möten i personliga rum som de deltar i istället för att Visa Mötes listan och delta i möten i personliga rum med ett enda klick när de är påmind. Den här funktionen är inaktive rad som standard på webbplats nivå och måste aktive ras på begäran.

Integrering med Webex-möten med Zapier

Cisco Webex Meetings kan nu ansluta till fler än 1 500 webb program på Zapier. Med den här integreringen kan Webex Meetings-användare som använder Zapier skapa ett arbets flöde för att automatiskt skicka information från sina Webex-möten till kalender-appar, e-postappar, gruppchattprogram, program vara för aktivitets hantering och dokumentations verktyg.

Mer information om integrering med Webex-möten med Zapier finns i https://help.webex.com/np4temt/.

Schemalägg ett Webex-personligt rum från JIRA-helpdesk

JIRA helpdesk-användare vars administratör har aktiverat integreringen av Webex-möten kan nu Schemalägga ett Webex-möte i ett personligt rum. Användare kan även ställa in ett möte före mötets slut tid.

När ett möte schemaläggs eller annulleras meddelar JIRA automatiskt ärendets rapportering och Watcher via en ny kommentar som lagts till i JIRA-problemet. Användare som avbryter prenumerationen på JIRA-aviseringar får inte dessa meddelanden om Webex-möten.

Den här funktionen är endast tillgänglig för Cloud JIRA Service Desk och är inte tillgänglig för JIRA lokal version.

Begränsningar:

 • Det schemalagda Webex-mötet i JIRA måste hanteras inom samma JIRA-problem, t. ex. att avbryta mötet eller omschemalägga.

 • Mötet som schemalagts i JIRA kommer inte att visas på Webex-mötets webb sida.

Borttagning av stöd för särskilda tecken

I de fall där ett personligt rum-ID innehåller specialtecken (icke-latinska koder) kommer Webex nu att följa en ny metod för att skapa ID. Det hoppar över alla specialtecken i strängen, men endast de giltiga tecknen hålls.

Om det resulterande PR-ID: et står i konflikt med eventuella kopior som redan finns i systemet läggs ett nummer till i slutet så att det blir unikt.

T. ex. "p&hil" blir "Phil". Om det finns en dubblett kan det hända att den blir "phil423" istället.

Moderna vyer profil och inställningar förbättringar

I denna version har vi utfört följande profil-och inställnings förbättringar:

 • PCN-aktiverade webbplatser har nu till gång till sina PCN-inställningar från sin modern visning-webbplats.

 • Moderna vyer-användare har nu till gång till sina Samtals inställningar för min video adress direkt från sina moderna visning-inställningar

 • Moderna vyer-användare har nu till gång till sina kontakter och företagets adress bok direkt från sin modern visning-profil

 • I den moderna hämtnings sidan för >-versioner har texten ändrats till "versions information" med en länk till en senare relevant https://help.webex.com-artikel.

 • Moderna vyer-användare har nu till gång till Access Anywhere/Mina datorer-länken direkt från instrument panelen för modern visning, från den övre vänstra listen.

Mer information om hur du ställer in ljud-och video prefernces i modern visning finns i https://help.webex.com/ntwtdhl/.

Förbättringar av globala samtals listor i mobil Sidan

Mobila användare som deltar i ett möte med endast ljud utan Webex Meetings-appen har nu drabbats av följande förbättringar:

 • Ljud numren i sin globalt inringningsnummer lista kommer nu att klickbaras för en enklare sökväg till ljud anslutningen.

 • Globalt inringningsnummer listan är mer mobil vänlig, för att vara lättare att läsa på mobila webbläsare.

 • Den region som mobil användaren ringer från identifieras automatiskt via enheten och användaren erbjuds ett lokalt nummer för den regionen längst upp i den globala inrings listan för att göra det mer praktiskt för användaren att hitta. Obs! Mobil användare som är anslutna till ett VPN-nätverk kan se ett icke-lokalt nummer som visas överst i listan i stället.


Den här funktionen stöds inte på iPad.

Moderna vyer för senaste Mötes sökning

Modern visning användare kan nu använda tidigare datum kriterier för att söka efter tidigare möten i Mötes listan. Observera att detta endast kommer att söka efter möten som ännu inte har startats. Möten som redan har avslut ATS kommer inte att vara sökbara.

Första försök öppna för REST API för Webex-möten

Vi godkänner nu tidiga prov förfrågningar för test för våra kommande Webex-möten REST API-version! Kontakta devsupport@webex.com om du vill delta.

Vi är säkra på våra Webex Meetings API-erbjudanden genom att introducera en helt ny uppsättning RESTful API för våra vanliga Webex-funktioner i förväg. Med det här erbjudandet kan kunder och partners utveckla Webex-funktioner på sina egna verktyg/plattformar för att utföra viktiga uppgifter som att schemalägga, lista, uppdatera och avbryta Webex-möten:

Detta API kommer först att erbjudas för CI-aktiverade och CI-länkade webbplatser.

RESTer av REST API-integreringar kan endast utvecklas och distribueras för dina egna Webex-webbplatser just nu. Möjligheten att lägga till och tillåta integrationer från ytterligare utvecklare från tredje part kommer att göras tillgänglig i framtida versioner.

Alla dina befintliga API-integreringar som implementeras via alternativa protokoll såsom XMLAPI eller URLAPI kommer inte att gå bort. Det finns inga planer på att ta bort våra befintliga API: er, men vi uppmuntrar utvecklare att testa våra REST-API: n eftersom ytterligare API: er som inte är tillgängliga på XMLAPI kommer att introduceras i framtida versioner.

Besök https://Developer.Webex.com för mer information.

Cisco Webex Edge grundläggande stöd för Edge-ljud med CCA SP

I en tidigare version meddelade Cisco den nya Webex Edge-tjänsten med två funktioner, nämligen Edge-ljud och Edge Connect. Som en del av den här tjänsten har Edge-ljud tillåtna kunder att kringgå PSTN-avgiftsbelagt och använda IP-nätverket för att ansluta direkt till Webex-möten från sina IP-telefoner. Detta gör det möjligt för en överlägsen upplevelse med bättre kvalitet på hög upplöst bred bands-codec och ger kunderna större kostnads besparingar. Den här tjänsten annonserades tillsammans med Webex-tillhandahållna ljud planer.

Vi är glada att kunna meddela att vi har ett utökat Webex Edge-ljud för att erbjudas i samband med en CCA SP-ljudplan. CCA SP-ljudplaner är mycket populära med Webex-kunder, och detta gör det möjligt för våra Cisco CCA SP-certifierade partners att erbjuda samma fördelar med Webex Edge-ljud. Ljud lösningen för Webex-Edge integreras unikt med våra Cisco Unified Communications (UC) distributioner. Detta skapar en möjlighet för våra partners att aktivera tusentals Cisco UC-inringande kunder för att korsa Webex-möten och vice versa. Det gör det möjligt för våra slutanvändare att använda både Cisco UC-samtal och Webex-möten under en integrerad produkt och ett kommersiellt utbud av Flex-abonnemang.

Funktionen Edge-ljud i CCA SP-ljudplanen kommer att finnas tillgänglig utan extra kostnad för våra kunder under erbjudandet om Flex-abonnemang. Funktionen kommer att vara aktive rad som standard för alla nya Flex plan möten med CCA SP-ljudorder enligt Mid-juni 2019. Befintliga kunder i Flex Plans kontrakt kan göra en ändrings beställning utan kostnad för att aktivera Edge-ljud från och med den-juni.

Mer information om den här funktionen finns i hand boken för Webex Edge Audio Customer Configuration med hjälp av funktions informationen här: https://help.webex.com/xmsy7d/Cisco-Webex-Edge-Audio-Customer-Configuration-Guide.

Optimerat rutnäts läge i låg bandbredd

I rutnäts visningen prioriteras nu de tillgängliga video strömmarna överst i ärenden med låg bandbredd.

Vid låg bandbredd kan användaren inte ta emot alla Mötes deltagares video strömmar. Tidigare visades de tillgängliga strömmarna sporadiskt i rutnäts fönstret. I denna version prioriteras alla tillgängliga strömmar så att de visas först i rutnäts visningen.

Mer information om rutnätsvy när det förekommer problem med låg bandwith finns i https://help.webex.com/nw5b6/.

Förhands aviseringar angående nästa version

Upplysning: Kommande klassiska vyer och ändringar i modern visnings funktion

Det här är den avancerade aviseringen om en ändring som har schemalagts i nästa version WBS 39,6. Från och med WBS 39.6-versionen kommer vi webbplatsalternativ endast att gå igenom vyn Klassisk De kommer även fortsättnings vis att finnas tillgängliga på grund av fall-för-fall-undantag, men kommer inte längre att vara en tillgänglig markering i webbplatsalternativ.

Befintliga kunder som redan har valt antingen klassisk visning eller standard alternativen på sin webbplats kommer inte att påverkas eftersom vi inte över sina gamla inställningar mot en annan inställning.

För kunder som inte redan har valt antingen klassisk eller klassisk standard alternativ kommer vi även att ändra beteendet modern, för webbplatser som har ställt in detta alternativ. Om användare i det här läget väljer att klicka på länken klassisk visning från sin modern visning när de stänger webbläsaren kommer de automatiskt att återgå till sina moderna vyer nästa gång de återvänder. Vi kommer inte längre att använda cookies för att komma ihåg sitt beslut i webbläsaren, som tidigare hade sparat dem i sina klassiska vyer. Webbplats administratörer kan inte ändra detta beteende med alternativet.

Användare som väljer länken klassisk Visa kommer också att se en feedback dialog som frågar efter information om varför de övergår till klassiskt läge. Detta är för att hjälpa oss att samla in ytterligare feedback och prioritering på återstående moderna vyer. Webbplats administratörer kommer att kunna inaktivera denna feedback dialog ruta.

Upplysning: Framtida förbättringar av e-postmallar till schemaläggare för webben

Från och med WBS-39.6 får användare av de moderna vyerna och den klassiska vyn webb schemaläggare en förbättrad upplevelse genom att deras Mötes inbjudningar skickas i iCalendar-format, i stället för som separata ICS-bilagor. Detta gör det möjligt för följande:

 • Sömlöst accepterade och avböja flöden i Outlook och Google-kalendrar.

 • Möten skickas automatiskt till kalendrar utan att e-postmeddelandet läses

 • Åtkomst till befintliga funktioner i kalender appen, t. ex. Outlook-påminnelser och så vidare.

 • Bättre utseende och känsla med Mötes inbjudningar till Outlook och skriv bords programmet.

Webex events och Webex utbildnings inbjudningar stöds ännu inte.

Observera att vissa kalender program från andra tillverkare kanske inte stöder detta format. Kunder som förlitar sig på att dessa appar som inte stöds kommer att ha till gång till ett webbplatsalternativ alternativ för att växla tillbaka till sin tidigare Inbjudnings format.

Observera också att vi aktiverar den här funktionen och aktiverar den i WBS-39.5 endast på våra ATS/BTS-kluster och för tidiga prov användare som är intresserade av att testa funktionen. Om du vill testa den här funktionen och sedan har WBS-39.5 distribuerats på din webbplats kan du skicka en OPS-begäran för e-handel.

Cisco Webex Meetings Web-app 39,5

Indikator för nätverks-och prestanda kvalitet för webbappen

För att matcha funktionalitet med Cisco Webex Meetings Skriv bords program har webbappen för Webex Meetings nu en status indikator som varnar användare om deras VoIP-, video-eller hög bild Rute frekvenser för innehålls delning kan ha drabbats av nätverks förhållanden.

Hälso kontroll för webbappen

Cisco Webex Meetings Web-app har nu stöd för kontroll av hälso kontrollen som är tillgänglig från kvalitets indikatorn, vilket gör det enklare att själv diagnostisera, felsöka och vidta åtgärder som krävs för att förbättra Mötes prestanda.

Hälso kontrollen är ett intuitivt och enkelt sätt att förstå status för ditt möte och systemets prestanda.

Statusen visas med färgade indikatorer som är gröna (bra), gula (det kan finnas potentiella problem) eller rött (problem har hittats). Du kan hovra över statusen för mer information. Du kan till och med skicka en problem rapport direkt från hälso kontrollen.

Hälso kontrollen sammanfattar problemen och ger dig en lista med åtgärder som du kan följa för att lösa problemet.

Förbättrad dialog ruta för nummer för inringning och Sök funktion

Vi har förbättrat Sök gränssnittet i den globala inrings dialog rutan, vilket gör det enklare att hitta telefonnummer med en lands flagga.

Delnings tillägget för webb program är inte längre obligatoriskt för Chrome 72 och senare

Webbappens användare behöver inte längre installera Cisco Webex och Cisco Webex Teams Content sharing Extension för att dela skärm eller program i Chrome version 72 och senare.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,5 (Android)

Sök i den globala inrings listan i appen

Mobila app-användare som använder Ring in-ljud kan nu söka i den globala inrings listan i appen för det rätta landet för att ringa. Dessutom kommer appen att komma ihåg de tre senaste numren för att de ska vara lätt tillgängliga.

Användbarhetsförbättringar

Vi har gjort följande förbättringar och ändringar för användbarhet:

 • Användare ser en omarbetad högtalare på/av talare av kontrollen som tydligt visar vilket högtalar läge användaren har.

 • Användare har nu funktionen flytta till lobbyn aktive rad (gäller inte för webbplatser med CMR Hybrid-ljud aktiverat).

 • Från och med den här versionen har vi inte längre stöd för Android OS-versioner 5,0 (Lollipop) och tidigare. Användare kommer fortfarande att kunna använda sina tidigare befintliga Webex Meetings-appen-versioner på de äldre operativ systemen, men de kommer inte att kunna uppgradera till den senaste program versionen.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,5 (iOS)

Stöd för iOS-anskaffa hand

Användare kan nu öka sin hand under möten, händelser och utbildnings möten.

Stöd för bakgrunds bakgrund för iPhone 7-och 8-användare

I den här versionen visas nu endast för iPhone 7-och 8-enheter när du skickar video, som tidigare endast stöd för iPhone X.

Sök i den globala inrings listan i appen

Användare av mobilapp som använder ring-i-ljud kan nu söka i den globala inrings listan i appen för det rätta landet för att ringa. Dessutom kommer appen att komma ihåg de tre senaste numren för att de ska vara lätt tillgängliga.

Förbättrad användbarhet

Användare får nu en dialog som föreslår att de inaktiverar video när ett låg energi tillstånd upptäcks när telefonen är i energi läge. Om du vill aktivera den här funktionen går du till Inställningar > Batteriuppbackat och tryck på växeln för att aktivera låg energi läge.

WBS39.4

Cisco Webex Meetings

Ange URL och ID för personligt rum i slack

Slack för användare med Webex Meetings-bot installeras kan dela en länk till ett personligt rum med kommandot "/webex @username" istället för att komma ihåg det exakta personliga rummets ID för värden.

Om en slacktid-användares e-postadress inte matchar e-postadressen till Webex-kontot kan användaren ange sitt personliga rum-ID i slack med kommandot "/webexconfig set_Personal_Room [Personal_Room_ID]" för att ange vilket personligt rum-ID som de vill dela som standard när de skriver "/Webex". Användaren kan också återställa sitt personliga rum-ID med kommandot "/webexconfig reset_Personal_Room".

Mer information om Cisco Webex Meetings för Slack finns i https://help.Webex.com/article/n6dr138.

Begränsade behörigheter för att ändra en slacktid-URL för Webex-webbplatsen

Vi har begränsad behörighet så att endast användare av slack och administratörer kan ändra en webbplats-URL för Webex-webbplatsen med det befintliga kommandot "/webexconfig-webbplats[SiteUrl]". Andra medlemmar på arbets ytan kan endast läsa den aktuella webbplatsens URL via samma kommando.

Mer information om Cisco Webex Meetings för Slack finns i https://help.Webex.com/article/n6dr138.

Jira-integrering med Webex Meetings

Jira Service Desk-användare som har ett Webex-värdkonto kan integrera ett Webex-möte i sitt Jira-problem. Användare kan starta ett Webex-möte i ett personligt rum med Jira-problemämnet som mötestitel och automatiskt meddela personen som rapporterade problemet samt bevakare via en ny kommentar om mötet som läggs till i Jira-problemet. Detta är ännu inte tillgängligt för lokala versioner av Jira utan endast för Jira Service Desk i molnet.

För att få den här funktionen kan administratören lägga till den från Atlassian Marketplace.

Mer information om Cisco Webex Meetings för JIRA finns i https://help.Webex.com/article/nbvp5o9.

Sidan Mina inspelade möten visar inspelningar som bearbetas i modern vy

Mötes värdar som använder modern visning kommer nu att se inspelningar som fortfarande bearbetas på sina Mina inspelade möten-sidor med statusen "generera" bredvid sina inspelningar. Tidigare visades endast avslutade inspelningar på sidan Mina inspelade möten.

Modern Visa versions information åtkomst

Användare har nu tillgång till ytterligare information om version, inklusive datum för låsta versioner, med hjälp av en hyperlänk till en sida på https://help.webex.com. Hyperlänken är tillgänglig från deras versionssida på sidan Hämtningar > Versionsinformation.

Flytta till lobbyn (tillgänglig på begäran)

Värdar kan nu flytta tillbaka till lobbyn från deltagar listan i ett möte. Det här är användbart om vissa deltagare behöver ett ögonblick för att tala privat i mötet innan användaren tillfrågas till mötet igen.

När en användare flyttas till lobbyn är det som att placera denna användare "under förfrågan", där de inte kan se eller höra vad som händer i mötet. Värden kan då släppa tillbaka användaren i mötet när den är klar. Denna funktion är tillgänglig för möten i personliga rum och schemalagda möten (ej personliga rum).


Den här funktionen har för närvarande begränsningar enligt nedan och därför är denna funktion endast tillgänglig på begäran. Kontakta din Kundframgångschef för att aktivera funktionen för din webbplats.

Begränsningar

 • Får inte vara en TSP-aktiverad webbplats.

 • Måste vara en video plattform version 1 eller video plattforms version 2-aktiverad webbplats.

 • Mötes värden måste vara aktive rad för video plattform.

 • Det går inte att flytta deltagare till lobbyn om de befinner sig i något av följande fall:

  • Ansluten från en video enhet på en FedRAMP-auktoriserad Webex-webbplats

  • Ansluten från 39.4 i förväg WBS-mobilappar

  • Ansluten från Cisco Webex Teams

  • Ansluten från en moln video slut punkt eller Webex-delad enhet

  • För närvarande i ett privat samtal med support

Denna funktion kommer att göras tillgänglig för alla tillgängliga Webex-webbplatser mellan 3 juni 2019 och 21 juni 2019.

Mer information om hur du flyttar deltagare till och från lobbyn i Cisco Webex Meetings finns på https://help.Webex.com/article/nsq9s2h.

Stöd för nätverks-QoS

Webex-möten lägger nu till lämpliga DCSP markeringar från molnet mot användarens appar för ljud-och video trafik för att säkerställa bästa upplevelse för användarna. Enligt de tjänste klasser som definieras i RFC 4594 och i WebRTC överväganden i draft-ietf-tsvwg-rtcweb-QoS, använder vi nu följande DSCP-värden för att klassificera Webex real tids medie flöden:

 • Ljud trafik: DSCP-AF41 – detta är för användare som har valt dator ljud för ljud anslutning.

 • Video trafik: DSCP-AF41 – detta är för video strömmar i ett möte och innehålls delning med hög bild hastighet

Dessa rekommendationer stämmer överens med de på varandra följande distributioner för samarbete, som dokumenteras i COLLABORATION SRND och i Collaboration föredra Architecture (CVD).

Mer exakt video användnings information i rapporter

Vi uppdaterar hur Webex Meetings Skriv bords program beräknar video användning för att ge mer exakt information i användnings rapporter.

Tidigare innehöll fältet MPV det totala antalet video minuter som skickats och tagits emot av alla Mötes deltagare i ett möte. Till exempel kan MPV-värdet vara 30 för ett 10 minuter-möte där en av de tre deltagarna skickade video hela tiden, och de andra två mötes deltagarna har precis tagit emot video. Nu räknas endast antalet skickade video minuter, så MPV kommer att vara 10 i exemplet.

Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events

Stöd för flera bildskärmar på Mac

Att dela innehåll i Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events för Mac har nu stöd för flera bildskärms inställningar. Det gör det möjligt för användare att dela från olika skärmar, vilket ger paritet med Windows-upplevelsen.

Cisco Webex Meetings-svit

Filer tas bort efter möten

Tidigare var värdens möjlighet att hantera och återanvända filer som överfördes som en del av ett schemalagt Webex-möte efter att deras möten har avslut ATS. Dessa kurs material sparades dock fortfarande på våra servrar.

I den här versionen tillämpar vi denna policy genom att ta bort dessa filer från våra backend-servrar.

Om värden väljer "ta bort från mina möten när den är slutförd" under schemaläggningen tas filer bort när värden avslutar mötet, eller efter den schemalagda slut tiden.

Om användaren inte har valt alternativet tas filer bort efter den schemalagda slut tiden.

Den här principen gäller förinlästa material i Cisco Webex Events och Cisco Webex Trainings kurs, liksom förinlästa presentationer i möten.

Skriv bords program för Cisco Webex Meetings

Förbättringar av nätverks- och prestandakvalitetsindikatorer

Genom att bygga vidare på den funktionalitet som introducerades i WBS39.1 kan Webex Meetings nu upptäcka om kvaliteten på din delning från VoIP, video eller högupplöst innehåll försämras på grund av dåliga nätverksförhållanden eller maskinvaruprestanda. Den nya hälsokontrollen i mötet ger dig ett enkelt sätt att snabbt se dina mötesprestanda och själv diagnostisera eventuella problem.

Hälso kontroll i Windows

Det är nu mycket enklare att själv diagnostisera, felsöka och vidta åtgärder som behövs för att förbättra mötets prestanda med den nya hälso kontrollen i mötet.

Hälso kontrollen är ett intuitivt och enkelt sätt att förstå status för ditt möte och systemets prestanda.

Anslutnings-och enhets status visas med färgade indikatorer som är gröna (bra), gula (det kan finnas potentiella problem), eller rött (problem har hittats) du kan hovra över statusen för mer information. Du kan till och med skicka en problem rapport direkt från hälso kontrollen.

När ett problem har identifierats sammanfattar hälso kontrollen problemet och ger dig en lista över åtgärder som du kan följa för att lösa problemet.

Hälso kontrollen nås från Hjälp menyn. Länken för ljud-och video statistik togs bort från Mötes menyn och kommer nu att nås från hälso kontrollen.

Mer information om hälso kontrollen finns i https://help.Webex.com/article/7lmupu.

Förbättringar av skrivbordsappen före mötet för användare som inte är inloggade

Tidigare kunde användare endast visa möteslistan och delta i möten efter att ha loggat in i skrivbordsappen Cisco Webex Meetings före mötet. Nu kan oautentiserade användare visa möteslistan i Microsoft Outlook och delta i Webex-möten innan de loggar in.

Andra förbättringar av användarupplevelsen

Utöver flytten av möteslistan till huvudpanelen har följande förbättringar gjorts i användargränssnittet:

 • Knappen Personligt rum har flyttats till avataren och informationen om personligt rum

 • Listan Senaste personliga rum visas nu endast när fältet Delta i möte är i fokus.

 • Schemaläggningsfunktionen har flyttats till huvudpanelen

 • Stöder nu flera deltagningsmetoder och deltagande över flera platser

 • Borttagna flikar

Gammalt gränssnitt

Nytt användar gränssnitt

Mer information om hur du använder Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings finns på https://help.Webex.com/article/nqx2ohdb.

Mer information om hur du använder Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings som gäst finns på https://help.Webex.com/article/x8p8cw.

Automatisk hämtning av Skriv bords programmet för Mötes upplevelse (Windows)

Cisco Webex Skriv bords program för att delta i Mötes upplevelsen ger en otrolig upplevelse vid schemaläggning och deltagande i Webex-möten. Vi arbetar även med en leverans upplevelse så att användare enkelt kan få den här integrerade upplevelsen med en enda app. Som en före pekare till detta arbete kommer Windows-användare nu automatiskt att få till gång till Skriv bords programmet efter att de deltar i Webex-mötet utan att logga in. Den pågående Mötes upplevelsen levereras automatiskt om inte användaren redan har installerat det för hands-eller produktivitetsverktyg (äldre version av upplevelsen före mötet).

Om du vill styra installationen från en extern webbplats kan du använda en registernyckel som kan användas för att aktivera eller inaktivera installationen.


Detta gäller inte för Skriv bords program eller produktivitetsverktyg version 33,0 eller senare.

Mer information om hur du ansluter till ett Cisco Webex-möte för första gången som en gäst finns på https://help.Webex.com/article/n665eiq.

Upplevelsen före mötet i Cisco Webex-skrivbordsappen ger en fantastisk schemaläggningsupplevelse och anslutning till Webex-möten. Vi arbetar även med leverans upplevelse så att användare enkelt kan få den här integrerade upplevelsen med en enda app. Som en före pekare till detta arbete kommer användarna automatiskt att få Skriv bords programmet i förväg när de deltar i ett Webex-möte utan att logga in. Upplevelsen före mötet levereras automatiskt såvida inte användaren redan har installerat appen för upplevelsen före mötet eller produktivitetsverktyg (dvs. äldre versioner av upplevelsen före mötet). För information, se https://help.Webex.com/n48ia1o/.

Användare kan länka till lokala enheter utan att logga in

Tidigare kunde användare endast använda funktionerna för enhets integrering efter att ha loggat in på Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings. Med den här versionen kan oautentiserade användare nu länka till Cisco lokala video enheter och dela lokalt eller ansluta till ett möte med den sammanlänkade enheten innan de loggar in.

Mer information om hur du använder Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings som gäst finns på https://help.Webex.com/article/x8p8cw.

VoIP för storskaliga händelser och pensionering av ljudsändningar

Webex VoIP var tidigare begränsat till 1 000 eller färre deltagare. Med den här versionen kan Webex VoIP nu stödja Webex-händelser med upp till hela 3 000 deltagare, vilket ger alla deltagare högkvalitativt ljud. Webex VoIP var tidigare begränsat till 1 000 eller färre deltagare. Med den här uppdateringen kan Webex VoIP nu stödja Webex-händelser upp till hela 3000 Mötes deltagarens kapacitet och ge alla deltagare hög kvalitets ljud. Värdar behöver inte längre aktivera alternativet tillhandahålla ljud till deltagare som använder ljud sändning vid schemaläggning av händelser som är större än 1000 Mötes deltagare.


Det har tidigare meddelats om att funktionen för ljud sändning inte längre var ett schemaläggnings alternativ som startade i WBS 39.4 Update. Denna ändring har tagits bort och sändning med ljud kan fortfarande användas.

Cisco Webex Meetings Web-app 39,4

Skicka och ta emot video i Edge-webbläsaren

Du kan nu skicka och ta emot video när du använder Cisco Webex Meetings Web-app i webbläsaren Microsoft Edge.


 • Detta kräver Edge version 42 eller senare.

 • Webb läsar ljud stöds ännu inte.

Läs delat innehåll i bild Rute frekvens i webbläsaren Edge

Du kan nu titta och lyssna på hög bild Rute frekvens delat innehåll när du deltar via webbappen i webbläsaren Edge.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,4 (Android)

Stöd för Google Home-enhet

Mobila användare har nu till gång till sina Mötes List kommandon direkt från sina Google Home-enheter. I vår första version har vi stöd för följande kommandon:

 • "Hej Google, lista möten"

 • "Hej Google, Visa mina möten"

 • "Hej Google, lista kommande möten"

 • "Hej Google, vad är mitt kommande möte?"

Användare kommer att tillfrågas om de vill veta mer om mötet, t. ex. agendan och värd namnet, med en uppföljnings fråga från Google Assistant.

Hem enheten måste vara sammanlänkad med den mobila enheten innan den används.

Support för Webex Share

Mobilanvändare kan nu enkelt hitta och ansluta till en Webex Share-enhet som är ansluten till en TV. Användarupplevelsen följer samma Hitta enhet-flöde som för närvarande finns för närhetsdetekteringen av Ciscos videosystem.

Stöd för Webex Training privata-sessioner

Android-användare kan nu delta i Cisco Webex Training privata möten, ungefär som iOS-användare. Funktioner som stöds inkluderar stöd för ljud, visning av resurser, delning från din egen mobila enhet och chatt.

Värd funktioner stöds ännu inte.

Visning av mobil IP i webbplatsalternativ användnings rapporter

För att anpassa sig till Cisco Webex Meetings Skriv bords program och för att tillåta kunder att få bättre fel sökning eller granskning av mobil Mötes användningen kommer mobil IP-adresser nu att visas i webbplatsalternativ användnings rapporter, ungefär som Skriv bords programmet.

Automatisk inställning av automatisk video ingång i appen

Med den här versionen kan Mobile-användare nu förinställa sina egna videor så att de aktive ras automatiskt när de deltar i varje möte. Standardinställningen är inaktive rad för nya installationer.

Stöd för kontroll av officiellt stöd för mobil text igenkänning

Med Google AI Library kan Mobile-användare nu skanna eller skriva ut URL: er till personliga rum eller Mötes nummer för att delta i nästa Webex-möte.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,4 (iOS)

UE-förbättringar av skärmdelning för iOS i appen

iOS-användare kan nu starta sina egna skärmdelningsfunktioner direkt från appen Webex Meetings, i stället för att tvingas använda iOS-enhetens inbyggda kontrollcentergränssnitt.

Support för Webex Share

Mobilanvändare kan nu enkelt hitta och ansluta till en Webex Share-enhet som är ansluten till en TV. Användarupplevelsen följer samma Hitta enhet-flöde som för närvarande finns för närhetsdetekteringen av Ciscos videosystem.

Visning av mobil IP i webbplatsalternativ användnings rapporter

För att anpassa sig till Cisco Webex Meetings Skriv bords program och för att tillåta kunder att få bättre fel sökning eller granskning av mobil Mötes användningen kommer mobil IP-adresser nu att visas i webbplatsalternativ användnings rapporter, ungefär som Skriv bords programmet.

Automatisk inställning av automatisk video ingång i appen

Med den här versionen kan Mobile-användare nu förinställa sina egna videor så att de aktive ras automatiskt när de deltar i varje möte. Standardinställningen är inaktive rad för nya installationer.

Flytta till lobbyn (tillgänglig på begäran)

Värdar som deltar via iOS kan även flytta tillbaka deltagare till lobbyn från Mötes deltagar listan i ett möte på samma sätt som de kan göra det från Skriv bords programmet. Samma begränsningar gäller. Gå till detalj information i lobbyn i avsnittet Cisco Webex Meetings

Dela Mötes information med program från tredje part

På samma sätt som Android-funktioner kan iOS-användare dela Mötes information direkt med hjälp av program från tredje part som WeChat eller Google Hangouts, med en Mötes delnings funktion.

Redigera namn på inspelnings lista

Värdar kan nu redigera sina inspelnings titlar direkt inifrån sina inspelnings listor i appen. Uppdaterade inspelnings titlar visas för sina deltagare om inspelningen delas.

Stöd för delning av program före möte

iOS-användare kan nu dela sina Mötes skärmar i Webex Meetings-appen.

WBS-39.3

Cisco Webex Meetings

Alternativet Ring min dator "Använd system inställning"

När du väljer ljud alternativet "Ring min dator" visas nu ett nytt alternativ i rullgardinsmenyerna högtalare och mikrofon som kallas "Använd Systeminställningar". Det gör det enklare för användare att ansluta till VoIP via sina standard ljud enheter, eftersom den bara använder den enhet som systemet redan använder.

För mer information om hur du ansluter ljud och video när du startar eller deltar i ett möte, se https://help.Webex.com/article/cjr7xq.

Webex konto integrering med O365-konton

Användare som använder Microsoft team kommer att kunna associera sitt Webex-konto med sina Microsoft O365-konton, även om e-postadresserna inte är identiska. Detta löser problemet att användarens O365-organisation är konfigurerad med en annan primär e-postadress än deras e-postadresser associerade med Webex-konton.

Mer information om Schemaläggaren för Cisco Webex Meetings för Microsoft Office 365 finns på https://help.Webex.com/article/n2a359db.

Schemalägg möten i personliga rum från Microsoft Teams

Användare som har lagt till fliken Cisco Webex Meetings i Microsoft Teams kan nu schemalägg ett möte använda sitt personliga rum på fliken.

Mer information Cisco Webex Meetings för Microsoft Teams finns i https://help.Webex.com/article/ia89ccb.

Stöd för inspelnings fri skrivning

Moderna vyer-användare ser nu inspelade inspelnings fri skrivning innan de spelas upp och delas. Visnings logiken matchar den aktuella klassiska visnings funktionen.

Moderna vyer för schemaläggare

Moderna vyer-användare har nu till gång till mallarna för schemaläggare. Värdar kan spara sina Mötes alternativ för Schemaläggaren i en användarmall och välja dem senare under schemaläggningen. Värdar har också till gång till en uppsättning mallar för grundläggande webbplats som skapats och som webbplatsadministratör.

Definition kan du konfigurera dina schemalagda möten på två sätt:

 1. Alternativ för snabb schemaläggning -alternativ som värden ofta behöver konfigurera vid schemaläggning av varje möte, tillgängligt från själva Schemaläggaren

 2. Inställningar för Schemaläggaren -alternativ som värden inte behöver konfigurera, som kan nås via avsnittet Inställningar från den vänstra navigeringen

Följande logik gäller vid schemaläggning:

 • Om värden inte väljer någon mall kan användaren fortsätta att manuellt ange sina Mötes alternativ via alternativen för snabb Schemaläggaren och Schemaläggaren.

 • Om värden väljer en webbplatsmall (standardmallar som tillhandahållits av webbplats administratören) kommer Mötes alternativen att följa den här mallen. Observera dock att följande manuella inställningar för Schemaläggaren kommer att skriva över den här webbplats mal len:

  • Ljud typs inställningar

  • Inställningar för Mötes typer

Om värden väljer en användarmall (mallar som sparats av värden själva) kommer alternativen för snabb Schemaläggaren att följa den här mallen. Alla manuella schemaläggnings inställningar skriver inte över den här mallen.

Mer information om hur du arbetar med mallar för schemaläggare i modern bild finns i https://help.Webex.com/article/8lpohfb. Mer information om hur du schemalägger ett möte i modern bild finns i https://help.Webex.com/article/mswr2eb.

Avancerad schemaläggare alternativ

Moderna vyer-användare har nu till gång till följande ytterligare alternativ vid schemaläggning. Dessa alternativ kommer att finnas tillgängliga i både alternativen för snabb Schemaläggaren och i Schemaläggar-avsnitten:

 • Ljud typ, inträdes-och utträdes ton

 • Mötes typ (även känd som "Mötes typ" i klassisk bild)

Mer information om hur du schemalägger ett möte i modern bild finns i https://help.Webex.com/article/mswr2eb. Mer information om hur du ställer in schemaläggnings inställningar i modern bild finns i https://help.Webex.com/article/4pj83q.

Påminnelse – e-postverifiering, obligatoriskt varningsmeddelande

Detta är en påminnelse om att användare, som tidigare angetts i WBS39.2, kommer att se en banderoll som möjliggör flödet för e-postverifiering i modern vy och klassisk vy på sin Webex Meetings-webbplats två veckor efter att WBS39.2 finns tillgängligt för webbplatsen. 30 dagar efter att banderollen visas ser autentiserade användare ett obligatoriskt e-postverifieringsflöde i modern vy och klassisk vy. Med det obligatoriska flödet måste användarna bekräfta sina e-postadresser innan de kan fortsätta att använda Webex Meetings.

Dessutom kommer användare av Webex-skrivbordsappen också att se en ny varningsbanderoll som informerar dem om att e-postverifiering krävs. I den här versionen blockerar inte skrivbordsappen användare från att fortsätta om de inte bekräftar sina e-postadresser, men i framtida versioner kommer även overifierade användare att uppleva ett obligatoriskt e-postflöde från skrivbordsappen.

Bild visar e-postverifierings flödet från Skriv bords programmet

Webbplatsadministratörer kan inaktivera aviseringar på användarnivå i modern vy, klassisk vy och skrivbordsappen genom att bekräfta domäner i portalen för Webex webbplatsadministration eller genom att länka sin webbplats till Webex Control Hub och verifiera e-postdomäner i Webex Control Hub.

E-postverifiering gäller för alla webbplatser, inklusive sådana som har kon figurer ATS för enkel inloggning, förutom de webbplatser som hanteras via Control Hub.

Se https://help.webex.com/n7i635u/Cisco-Webex-Meetings-Email-Verification för mer information.

Modern nedladdning länk anpassning

Modern visning webbplats administratörer kan nu anpassa nedladdnings länken för att peka på en separat sida och välja. Om de inte anpassar någon nedladdnings länk kommer deras sidor att vara standard för den befintliga Webex-upplevelsen.

Om en webbplatsadministratör väljer att peka på sin egen anpassade nedladdnings länk tillämpas följande logik:

 • Både inloggade och utloggade användare dirigeras till den anpassade URL: en som standard.

 • Om en webbplatsadministratör väljer alternativet "Dölj nedladdnings länken för gäst användare" (standard är av) och sedan logga ut gäst visas inte den hämtnings länken (för intranät-webbplatser).

Mer information om hur du anpassar nedladdnings länken finns på https://help.Webex.com/article/8pijh7.

Prediktiv sökning för inbjudan

Inbjudningsfältet föreslår nu automatiskt deltagarnamn baserat på personer som har bjudits in tidigare, befintliga konton på Webex-webbplatsen och kontakter i Webex-webbplatsens företagsadressbok och personliga adressbok. Förslag visas efter att värden har angett det tredje tecknet.

Mer information om hur du schemalägger ett möte i modern bild finns i https://help.Webex.com/article/mswr2eb.

Innehållsdelning med hög bildhastighet nu allmänt tillgänglig

Vi har tidigare meddelat att det finns delning med hög bildhastighet för våra kunder med Begränsad tillgänglighet-kluster i en tidigare version.

Vi har nöjet att meddela att den här mycket efterlängtade funktionen nu är tillgänglig för alla kunder i alla kluster.

Webex Meetings virtuella Skriv bords program

För våra kunder som använder virtuella Skriv bords miljöer i sina organisationer levererar vi nu det virtuella Skriv bords programmet för Webex-möten. Den här appen levererar de mest använda Mötes funktionerna i en trave som optimerar och förbättrar Media speciellt för virtuella Skriv bords miljöer. För mer information, se https://help.Webex.com/article/tx7gq6.

Cisco Webex Meetings-svit

Förbättringar av DevNet, för Cisco Webex Meetings XML API

DevNet (https://Developer.Cisco.com)-användare får nu en återskapad Portal för sina XML API-integrerings ansträngningar enligt följande:

 • En förenklad navigering och en landnings sida ger enkel åtkomst till deras önskade XML API-funktioner.

 • Webex-kunder och-partner kan logga in via sina Webex Meeting-konton för åtkomst till inloggat innehåll.

 • Webex webbplats administratörer kan använda sina Webex Meeting Account-inloggningar för att få åtkomst till ett gränssnitt för klient-ID-administration, för deras XML API-integrering av OAuth integration.

 • XML API-detaljerat innehåll har uppdaterats med korrekt information.

Innehålls varningar från tredje part

I Webex Meetings, Events och Training kan användare se länkar som visar innehåll från platser utanför Webex. Användare kan även tas till webbplatser från tredje part i ett webbläsarfönster.

För att skydda Webex-användare från potentiella hot i sådana fall möts användare nu av ett popup-fönster med information som dyker upp när de ska se innehåll från tredje part eller tas till en tredjepartswebbplats. Det här popup-fönstret med information gör att användarna kan förstå målet och tillåta övergången när de litar på tredjeparten.

Skriv bords program för Cisco Webex Meetings

Påminnelse om e-postbekräftelse

Webex Skriv bords program för Mötes deltagare uppmanar nu användare som inte har verifierat sina e-postadresser att verifiera sig. Meddelandet på fliken hem kommer att fortsätta påminna användare vid varje inloggning tills deras e-post har verifierats.

Optimerad problemrapportering (Windows)

Med Cisco Webex Meetings-skrivbordsappen för Windows kan användare nu skicka problemloggarna direkt till Cisco-molnet istället för att spara dem lokalt på sin dator.

Den här funktionen har tidigare gjorts tillgänglig i Cisco Webex Web-appen och Cisco Webex Meetings-appen (i appen).

Mer information om hur du kör en problem rapport finns på https://help.Webex.com/article/WBX000021930.

Trådlös delning av Webex Skriv bords program i Microsoft Office-program

Användare kan nu använda funktionerna för trådlös delning i Microsoft Office-program:

 • PowerPoint

 • Excel

 • Word

Användare kan dela Microsoft Office-programmet till Cisco-program lokalt, på molnvideoenheter samt på Webex Share-enheter genom att välja menyn i menyfliksområdet när Webex-skrivbordsappen har parkopplats med någon av dem.

Mer information om hur du använder PowerPoint, Excel eller Word för att dela finns på https://help.Webex.com/article/nb0s0vb.

Cisco Webex Events

Stöd för diskussionsdeltagare med videosystem nu allmänt tillgängligt

Stöd för diskussionsdeltagare med videosystem för Webex Events har tidigare släppts till våra kunder med Begränsad tillgänglighet-kluster i en tidigare version. Den här funktionen är nu tillgänglig för alla webbplatser.

Den här funktionen är tidigare endast tillgänglig för lokala video enheter. Det är nu endast tillgängligt för video enheter med Cloud-registrering.

Cisco Webex webbplatsadministration och Cisco Webex Control Hub

Uppdaterad alternativ etikett

Den etikett som tidigare nämnde "spela in alla möten automatiskt för MiFId" har uppdaterats till "spela automatiskt in alla möten" eftersom detta alternativ kan användas för allmänna syften.

Cisco Webex-webbapp 39,3

Ljud av, knapp i mötesdeltagarpanel

Du har nu till gång till ljud knappen från deltagar panelen när du deltar i ett möte via webbapp. Detta ger paritet med den inbyggda klienten.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,3 (Android)

Indikator för lokal inspelning

Mobila Android-användare ser nu en indikator som en inspelning har startat, för lokala MP4-inspelningar.

Stöd för Mötes lista för offentliga O365 Exchange

Vi har tagit bort "beta"-taggen från den här versionen av mötes listan i Microsoft Office O365.

Förbättringar av Smart video

 • Om vi upptäcker att videon är påslagen har högtalaren stängts av och det inte finns något Bluetooth-eller Headset-anslutet, och vi antar att användarna kommer att hålla telefonen upp till deras öron och sedan stänga av videon automatiskt.

 • När det inte finns någon pågående video-eller skärm delning kommer vi automatiskt att tona ned skärmen för att spara batteriet. I det här tillståndet kan användare fortfarande utföra sina åtgärder utan att först behöva undim skärmen. Om enheten upptäcker att telefonen har flyttats eller hämtats lyser skärmen automatiskt upp.

Inloggning med Google, Facebook och O365 på mobilappen

I likhet med vår inloggningsfunktion för Google, Facebook och O365 i modern vy har användare av mobilappen nu ett liknande alternativ för att logga in på sin mobilapp med hjälp av sitt Google-, Facebook- eller O365-konto som är tillgängligt från inloggningsflödet.

Om de ännu inte har mappat Google-, Facebook- eller O365-kontot till ett befintligt Webex-konto uppmanar mobilappen användarna att mappa kontot innan de fortsätter. Den här mappningen gäller för alla framtida inloggningar från en sida i modern vy eller andra Webex Meetings-mobilappar på andra enheter.

Den här funktionen måste först aktiveras i webbplatsadministrationen och varje tjänst kan aktiveras eller inaktiveras separat.

Om användaren redan tidigare har mappat sitt Google-, Facebook- eller O365-konto till ett befintligt Webex-konto kan hon eller han logga in sömlöst.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,3 (iOS)

Optimerad dialog ruta för behörigheter för heltid

iOS-användare kan nu se sina första behörigheter i början av deras initiala app-Start, i stället för att de måste acceptera individuella behörigheter under Mötes-och mötes upplevelsen före mötet.

Stöd för Mötes lista för offentliga O365 Exchange

Vi har tagit bort "beta"-taggen från den här versionen av mötes listan i Microsoft Office O365.

Inloggning med Google, Facebook och O365 på mobilappen

I likhet med vår inloggningsfunktion för Google, Facebook och O365 i modern vy har användare av mobilappen nu ett liknande alternativ för att logga in på sin mobilapp med hjälp av sitt Google-, Facebook- eller O365-konto som är tillgängligt från inloggningsflödet.

Om de ännu inte har mappat Google-, Facebook- eller O365-kontot till ett befintligt Webex-konto uppmanar mobilappen användarna att mappa kontot innan de fortsätter. Den här mappningen gäller för alla framtida inloggningar från en sida i modern vy eller andra Webex Meetings-mobilappar på andra enheter.

Den här funktionen måste först aktiveras i webbplatsadministrationen och varje tjänst kan aktiveras eller inaktiveras separat.

Om användaren redan tidigare har mappat sitt Google-, Facebook- eller O365-konto till ett befintligt Webex-konto kan hon eller han logga in sömlöst.

WBS-39.2

Cisco Webex Meetings

E-postverifiering, måttlig varnings meddelande

I dagens säkerhets landskap är det grundläggande steget att på ett säkert sätt leverera tjänster till användare från molnet för att få en riktig e-post för användarna. Cisco Webex kräver nu att alla användare med konton verifierar sina e-postmeddelanden.

Från två veckor efter WBS 39.2 webbplats uppgradering kommer användare av moderna och klassiska vyer att börja se en banderoll överst på sidan efter inloggningen och informera användare om att vi kommer att tvinga e-postverifiering. Under den två veckors perioden innan meddelandet visas för användare kan webbplats administratörer verifiera en e-postdomän. Alla användare med e-post som tillhör en verifierad e-postdomän kommer inte att se banderollen av e-postbekräftelsen.

När det här informations meddelandet visas anger det datum/version då verifieringen ska vara obligatorisk.

30 dagar efter den måttliga varnings meddelandets banderoll visas i WBS-39.2. alla användare måste först verifiera sina e-postmeddelanden första gången de loggar in på den uppgraderade webbplatsen. De kommer inte att kunna fortsätta att använda Webex Meetings-funktionen på sina sidor förrän de har verifierat e-postmeddelandet. Nyetablerade användare kommer att behöva bekräfta sin e-post direkt. Befintliga användare kommer att få en möjlighet att skjuta upp sin kontroll, om de har ett akut behov av att få åtkomst till sidan. Senareläggnings perioden är 24 timmar från det ögonblick som de klickar på knappen Senarelägg.

Se https://help.webex.com/article/n7i635u för mer information.

Titta på Webex Board-whiteboards i Webex-möten

Webex Meetings-användare och de som använder video enheter kan nu se ritningar som gjorts på Webex Board i alla Webex-möten.

Observera att endast en användare kan rita vid valfri tidpunkt. Vi kommer att aktivera samgenererings flöden från enheter i en senare version.

Dessutom kan användare på Webex DX-enheter som är registrerade i molnet inte dela whiteboardtavlor i Webex-möten.

Vi kommer att slutföra hela portfölj över gången till den nya whiteboard-tekniken i en senare version där Webex Meetings-användare, Webex Teams-användare och alla whiteboard-kapabla Webex-enheter deltar i samgenererings flöden med ett förbättrat verktyg i Juryn.

Den här funktionen är aktive rad i februari 28 för alla kunder.

Stöd för Mötes anslutning och mötes nummer

Webex Skriv bords program har nu stöd för att ange Länkar för dynamiska möten i Webex-möten, mötesnummer och video adress i fältet delta i fliken hem.

Förbättrad skärmdelning

Webex Meetings skärmdelning på iPhone och iPad kan nu vara bekvämt utlösta direkt från appen, i stället för att tvinga användare att lita på den ursprungliga iOS-enhetens kontroll Center.

Grön delta-knapp i e-postmallen för Webex-möten

Som en del av vårt pågående ansträngningar för att förbättra våra e-postmallar har vi lagt till en lätt igenkännbar grön delta-knapp i följande e-postmall:

 • MC mötesinformation för mötesdeltagare (produktivitetsverktyg)

I framtida versioner kommer vi att utöka denna till fler mallar, samt förenkla och organisera resten av e-postmallarna igen.


Den här knappen visas inte i enheter med mobilt intern enhet på grund av begränsningar i mobila enheter.

Ljud uppmaningar i möten har inaktiverats för video enheter

Ljud uppmaningar i möten är nu inaktiverade för användare som deltar i möten på sina video enheter. Relevant information visas fortfarande via skärm uppmaningar. De hörbara uppmaningarna när du deltar i ett möte finns också kvar.

Denna ändring förhindrar hörbara störningar i mötet, t. ex. när värden stänger av en Mötes deltagare eller när ett möte är låst.

Följande är en komplett lista över de ljud uppmaningar som inte längre spelas upp:

 • Användare avstängd

 • Användaren har slagit på ljudet

 • Mötet är låst

 • Mötet är olåst

Denna funktion är endast tillgänglig för Webex video plattform 2,0.

Den här funktionen är aktive rad den 15 mars för alla våra kunder.

200 video enheter och Teams Mötes deltagare i ett Webex-möte

Med Webex video plattform 2,0 vi ökar antalet video enheter och Webex Teams-användare som kan delta i möten från 100 till 200.

Denna funktion är endast tillgänglig för Webex video plattform 2,0.

Denna funktion är aktive rad den 1 mars för alla våra kunder.

Optimerad delnings dialog i huvud menyn

Under alternativet dela i huvud menyn har alternativen min skärm, fil, program och whiteboard sammanställda i ett enda alternativ, dela innehåll, vilket ger en konsekvent upplevelse delning från kontroll fältet.

De visuella miniatyr bilderna i dialog rutan optimerad dela innehåll visar vilka program som är öppna, vilket gör det enkelt att hitta innehållet som ska delas.

Förbättringar av innehålls delning med hög bild hastighet (beta)

Kontrollen optimera för text och bilder/optimera för rörelse-och video val har flyttats till toppen av delnings dialogen, vilket gör det mer intuitivt vid delning av innehåll.

Skriv bords program för både lokalt och moln möten

För kunder som installerar Cisco Webex Meetings Skriv bords program innehåller Cisco Webex nu ett enda Skriv bords program för både lokala och molnbaserade Webex-möten. Detta gör det möjligt för kunder att ha konsekvent upplevelse för moln-och lokal möten.

Växla mellan webbplatsalternativ Webex Mötes integrering

Webbplats administratörer kan nu aktivera eller inaktivera tillåta integreringar som har utvecklats av kunder eller tredje part för att fungera för användare på sin webbplats. Om funktionen är inaktive rad kommer användare från den här webbplatsen inte att kunna logga in på några appar eller verktyg som har skapats av kunder eller tredje part med Webex Meetings-integreringar som har använt ett registrerat Webex OAuth-klient-ID och Webex OAuth-behörighets kod flöde för att komma åt mötet resurser via REST-API: er.


Interna Cisco-utvecklade integrationer (LMS-integreringar, IBM streaming, O365-integreringar, Microsoft team integrations, Facebook Live-integreringar och andra) påverkas inte av den här webbplatsalternativ inställningen.

Fler video strömmar för video enhets användare

Med den här versionen får du bästa möjliga video upplevelse på din video enhet när det finns flera användare med videor som deltar i mötet.

Den aktuella begränsningen för visning av endast 5 aktiva video användare och resten som avatarer tas bort. Du kan nu se video strömmar från alla som är anslutna till mötet, oavsett vilken app eller enhet som används under mötet. Videon visas även om användaren inte är en aktiv Mötes deltagare i samtalet.

Denna funktion är endast tillgänglig för Webex video plattform 2,0.

Denna funktion är aktive rad den 1 mars för alla våra kunder.

Mötes deltagar lista på lokalt registrerade Cisco-videoenheter

Med den här versionen kan användare som deltar i möten med hjälp av Cisco-registrerade video enheter se hela deltagar listan på sina berörings enheter istället för en enskild deltagare som representerade mötet. I en framtida version kommer vi att aktivera även mötes kontroller.

Den här funktionen kräver fullständig krypterings konfiguration på dina video enheter, CUCM och Expressway-komponenter. Mer information och förutsättningar finns i hand boken för Active Control konfiguration. https://collaborationhelp.cisco.com/article/qbe7udb.

Denna funktion är endast tillgänglig för Webex video plattform 2,0.

Denna funktion är aktive rad den 1 mars för alla våra kunder.

Borttagning av allmänt tillgängligt Mötes lösen ord

Av säkerhets skäl kan gäst deltagare som har loggat ut inte längre ha till gång till sina Mötes lösen ord från den allmänt tillgängliga Mötes informations sidan eller den allmänt tillgängliga ICS-filen som hämtas från sidan Mötes information. De måste istället kontakta sin värd för lösen ordet eller hänvisa till deras e-postinbjudan.

Inbjudna som är officiellt inbjudna har fortfarande till gång till mötes lösen ordet, antingen via sina inbjudningar eller genom att logga in på webbplatsen.

Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events

Lokal MP4-inspelning för värdar (Mac)

När lokala inspelningar har Aktiver ATS på en webbplats kan webbplats administratörer välja att aktivera lokala inspelningar i MP4-format. När den är aktive rad kommer värd inspelningar på datorn att skapas i MP4.

Vi rekommenderar starkt att du använder nätverksbaserade inspelningar för högre funktionalitet och en enda lednings punkt. Men kunder kan nu använda standardbaserad inspelning om lokala inspelningar krävs.


Värden måste delta i mötet via VoIP för att ljud ska spelas in.

Funktionen är för närvarande endast tillgänglig för värdar.

Följande nätverks inspelnings funktioner är inte tillgängliga i lokal MP4:

 • Transkription

 • Inspelning av Chat-panelen, Mötes deltagar listaneller andra paneler.

 • Inspelningar av fil delning för filer som har överförts till Webex-möten. (Men Program delning och Skriv bords delning spelas in.)

Mer information om hur du spelar in ett Cisco Webex-möte finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n62735y.

Cisco Webex skrivbordsprogram

Inkompatibilitet med Microsoft Outlook för Mac 16,24 och senare

På grund av en kod ändring i Microsoft Outlook för Mac fungerar inte det aktuella plugin-programmet för Mac Outlook för Webex Skriv bords program och produktivitetsverktyg med Outlook 16,24 och senare versioner för Mac. Cisco-teamet arbetar aktivt med Microsoft för att åtgärda detta problem, Cisco instruerar kunder att stanna kvar på version 16,23 eller tidigare tills detta problem har åtgärd ATS.

Cisco Webex Events

Stöd för video enheter för händelser med endast VoIP

Tidigare meddelade vi video enhets stöd för händelser som schemalagts med Webex-ljud ljud typ. I den här versionen är vi glada att meddela att diskussions deltagare på video enheter nu kan delta i Webex-händelser som schemalagts med ljud typen endast VoIP.


Om du inte redan har aktiverat stöd för video enheter på din Events-webbplats kan du be att den är aktive rad.

Cisco Webex-webbapp 39,2

Förbättrade meddelanden när ingen mikrofon eller högtalare används i webbläsaren Chrome

Vi har förbättrat meddelande funktionen när du använder webbappen i Chrome-webbläsaren och inga mikrofoner eller högtalare har upptäckts av webbläsaren.

Förbättringar av användar upplevelsen för Chrome-och Linux-webbappen

För att undvika förvirring har vi tagit bort alternativet Växla till Skriv bords program i webbappen på plattformar där Skriv bords programmet inte stöds:

 • ChromeOS

 • Linux (personligt rum och video plattforms möten)

Indikator för lokal inspelning

Webbappens användare ser nu en indikator i möten som använder lokala inspelningar på samma sätt som vid nätverksbaserade inspelningar.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,2 (Android)

Inringning accepteras automatiskt på Cloud-baserade video enheter

På samma sätt som vid lokal inringning kan användare nu ringa in till molnbaserade video enheter utan att behöva trycka på enhets panelen för att acceptera det inkommande samtalet. Detta matchar datorns app-upplevelse.

Ljud förbättringar för Android-enhet

Samsung S7/S7 Edge-användare upplever nu ljud förbättringar och bättre eko avbrott under sina Webex-möten.

Förbättrat Mötes deltagar flöde från tredje parts-appar

För mobila användare som är Cross-launching från tredjepartsprogram som WeChat eller slack kan tredjepartsprogram ibland blockera användare från att omdirigera till Webex Meeting Mobile-appen direkt för att starta appen. I dessa fall startas en Webex-sida utan alternativ flöde. Med den här versionen kommer vi att lägga till en enkel Mötes knapp för att delta på sidan så att användarna kan fortsätta att delta i Mötes flödet.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,2 (iOS)

Inringning accepteras automatiskt på Cloud-baserade video enheter

På samma sätt som vid lokal inringning kan användare nu ringa in till molnbaserade video enheter utan att behöva trycka på enhets panelen för att acceptera det inkommande samtalet. Detta matchar datorns app-upplevelse.

Förbättrad behörighet för första gången

Användare presenteras med alla sina program behörighets förfrågningar i början av den första app-starten, i stället för att presentera dem till ett-med-ett senare under mötets livs cykel.

Förbättrat Mötes deltagar flöde från tredje parts-appar

För mobila användare som är Cross-launching från tredjepartsprogram som WeChat eller slack kan tredjepartsprogram ibland blockera användare från att omdirigera till Webex Meeting Mobile-appen direkt för att starta appen. I dessa fall startas en Webex-sida utan alternativ flöde. Med den här versionen har vi lagt till en enkel Mötes knapp för att delta på sidan så att användarna kan fortsätta att delta i Mötes flödet.

WBS-39.1

Cisco Webex Meetings

Ny version för Webex-tjänster

Som vi tidigare meddelade har den här versionen av Webex-sidorna Webex-mobilappar, Webex Skriv bords program och Webex API: er lanserats som version 39,1.

Livscykelslut för WBS32

Livscykeln för WBS32 kommer att avslutas den 24 maj 2019. Kunder som inte har uppgraderat sina webbplatser innan den 24 maj uppgraderas automatiskt. Detta livscykelslut gäller även produktivitetsverktyg och alla versioner av produktivitetsverktyg som kom före 33.0.7. Kunderna måste uppgradera till det nya skrivbordsprogrammet som finns tillgängligt för deras WBS33-webbplats.

Skrivbordsprogrammet kan installeras i olika lägen för att användare ska kunna skaffa enbart Outlook-integreringen som gör det möjligt att skapa Webex-möten via Outlook, eller den fullständiga upplevelsen före möten med Meetings-skrivbordsprogrammet där de kan schemalägga, starta eller delta i möten eller dela trådlöst från en enda app.

Förbättrad parkoppling och deltagande i möten med molnregistrerade enheter

Med den här versionen levererar vi en förbättrad upplevelse med molnregistrerade videoenheter parkopplade med Webex Meetings-skrivbordsprogram under möten.

När en användare väljer att delta i mötet via en sammanlänkad Cloud-registrerad video enhet, ansluter den anslutna enheten automatiskt till mötet utan att behöva besvara samtalet. Enheten kommer dessutom att visa hela Mötes deltagar listan och tillhandahålla en video upplevelse med flera strömmar som gör det möjligt för användare att se enskilda deltagares video strömmar.

Mer information om hur du ansluter till ett möte från Skriv bords programmet för Webex Meetings finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nqx2ohdb#id_93252.

Delta i möte med en parkopplad Webex Share-enhet

Du kan nu använda Webex Meetings-skrivbordsappen för att parkoppla till en Webex Share-enhet för användning i ett möte när du ansluter.

Allt innehåll som delas i mötet visas automatiskt på Webex Share-enheten, vilket är perfekt för användning i konferensrum som inte är utrustade med en videoenhet.

Funktionen närhet och automatisk anslutning är endast tillgänglig på Webex Control Hub-hanterade webbplatser eller webbplatser där användare är länkade till Webex Teams-konton. Denna funktion kräver att användarna loggar in på Webex Meetings-skrivbordsprogrammet.

Mer information om hur du ansluter till en enhet från Skriv bords programmet för Webex Meetings finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nqx2ohdb#id_93254.

Innehållsdelning med hög bildfrekvens (Beta)

Vi aktiverar innehållsdelning med hög bildfrekvens och ljud som standard för alla kunder på våra Begränsad tillgänglighet-kluster (tidigare kallat ”innehållsdelning optimerad för rörelse och video”).

Med den här funktionen kan du dela innehåll från Skriv bords programmet Webex Meetings med hög bild hastighet, och andra kan visa och höra innehållet på andra Skriv bords program, mobilappar, webbappen, video enheter och Webex Teams-appar.

I den här versionen är innehåll med hög bildfrekvens som delas från videoenheter och Webex Teams-appar tillgängligt med hög bildfrekvens för andra användare med videoenheter och Webex Teams-appar. Användare i Webex Meetings får innehållet i upp till 10 bilder per sekund. Detta kommer att åtgärdas i en kommande version.

I den senaste versionen aviserade vi support för kommentarer vid delning av innehåll optimerat för rörelse och video på Mac. I den här versionen är vi glada att meddela att du nu även kan skriva kommentarer i Windows.


"Innehålls delning med hög bild hastighet" är en beta funktion som endast finns tillgänglig på begäran. Du kan kontakta din kundframgångschef för att aktivera funktionen för din webbplats.

Mer information om hur du förbättrar kvaliteten på det delade innehållet i Webex-möten finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/517f0j.

Trådlös delning med hög bildfrekvens i skrivbordsprogrammet före mötet

Webex skrivbordsprogram (före möte) stöder nu upp till 30 FPS lokal trådlös delning på molnregistrerade videoenheter och Webex Share-enheter. Ljudet kan också delas till molnregistrerade videoenheter.

Slutanvändare kan välja att dela hela skrivbordet eller bara ett program i delningsfönstret.

Dessutom kan nu slutanvändare kontrollera volymen på lokala och molnbaserade videoenheter, eller stänga av eller på ljudet, när Webex-skrivbordsprogrammet (före möte) parkopplas.

Funktionerna för parkoppling och trådlös delning är endast tillgängliga på webbplatser som hanteras av Webex Control Hub eller webbplatser där användare är kopplade till Webex Teams-konton. Denna funktion kräver att användarna loggar in på Webex Meetings-skrivbordsprogrammet.

Mer information om hur du delar din skärm med en video enhet finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nkhj2pcb.

Mer information om hur du delar din skärm med Cisco Webex Share finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/q1fotab.

Verifiering av e-post

För WBS 39.1-versionen meddelade vi tidigare att modern visning och klassisk visning av användare ser en varnings ikon bredvid profil länken när de loggar in. Vi har gjort en återställning av upplevelsen som planerades för WBS-39.1. Vi kommer att tillhandahålla användar upplevelsen av e-postverifieringen som börjar med WBS-39.2. Framöver kommer vi att använda mer framträdande meddelanden för användare som inte verifierar sin e-postadress i den här versionen. Om du inte vill att användarna måste verifiera sina e-postadresser kan du länka din webbplats och användare till Cisco Webex Control Hub. För mer information, se Länka Cisco Webex-webbplatser till Control Hub.

Cisco Webex Meetings-tillägg för Office 365 allmän tillgänglighet

Cisco Webex Meetings för Office 365, nu tillgängligt i Microsoft Store, gör det enkelt för användare av O365 att schemalägga, starta och delta i Webex-möten och möten i personliga rum via skriv bord, webb eller mobila Outlook-program. Den kommer att fungera perfekt för användare som redan har flyttat till Office 365, men vill ha ett 1-klick-upplevelse för att schemalägga med standard Mötes inställningar och uppdatera eller kontrol lera möten från webben och mobilen oftare. När det här tillägget har avslut ATS krävs ingen installation på slutanvändarens dator. Uppgraderingen sker automatiskt när den nya versionen finns tillgänglig i Microsoft Store.

Förbättrad användarvänlighet för modern vy

 • Nu kan modern vy-användare ändra sina lösenord i profilen för alla webbplatser som hanteras av Cisco Webex Site Administration. Platser som hanteras av Cisco Webex Control Hub har redan stöd för denna funktion.

  För mer information om redigering av din profil, inklusive redigering av e-post och lösen ord, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n0s3esu#topic_4DAD36D1881F319FF85C727D1085E716 .

 • Modern vy-användare ser nu en förtydligande text i sina ljud- och videoinställningar, som förklarar att personliga rum inte stöds för dessa inställningar än. De faktiska ljudinställningarna för personliga rum läggs till i en kommande version.

Mass borttagning av inspelningar med moderna vyer

Användare av modern bild kan nu utföra åtgärder för satsvis borttagning från sina inspelnings listor.

Mer information om hur du tar bort och återställer inspelning i modern bild finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/ncfz8gcb.

Microsoft Teams Webex bot och språk stöd för flikar

Webex bot och tab för Microsoft Teams har nu stöd för de språk som Webex Meetings-support.

 • Svenska (SE)

 • Danska (Danmark)

 • Tyska (Tyskland)

 • Spanska (Spanien)

 • Spanska (Latin)

 • Franska (Frankrike)

 • Italienska (Italien)

 • Japanska

 • Koreanska

 • Holländska (Nederländerna)

 • Portugisiska (Brasilien)

 • Ryska

 • Svenska

 • Turkiska

 • Kinesiska (förenklad)

 • Kinesiska (traditionell)

Språk stöd för slack Webex bot

Användare av slack kan se Webex bot-meddelanden på sina föredragna språk. 1:1 meddelanden eller allmänna bot meddelanden som kan visas i en kanal är fortfarande på engelska, enligt Slackets design.

Följande språk stöds:

 • Svenska

 • Tyska

 • Franska

 • Spanska

 • Japanska

Cisco Webex Events

Uppdaterade Linux delta i flöden för Webex Events

Alla Linux-anslutnings flöden för deltagare i Webex Event-sessioner är nu fullt funktionella, både för modern och klassisk.

För händelse deltagare skickas alla anslutnings flöden till Cisco Webex-webbappens upplevelse.

Cisco Webex Meetings-svit

Indikator för nätverks-och prestanda kvalitet

Användare aviseras nu när deras Mötes upplevelse lider av dålig nätverks kvalitet eller system prestanda, och deras video kvalitet har sänkts till följd.

Under extremt dåliga förhållanden uppmanas användare att stänga av inkommande video för att bevara ljud-och innehålls delnings kvalitet.

Mer information om hur du kontrollerar Mötes statistik finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nejf69g.

Borttagning av oanvänd e-postmall

Som en del av en pågående process för att förenkla våra e-postmallar kommer vi att ta bort 24 e-postmallar som har identifierats som ej längre används. Följande mallar har tagits bort:

Webex-utbildning

 • Kredit kort har avslagits för TC PPU

 • Kredit kort har avslagits för TC PPU-försök

Företag

 • Endast ljud för deltagare (produktivitetsverktyg)

 • Endast ljud för värd (produktivitetsverktyg)

 • PE-kontoaktivering

 • Aktivering av PE-konto-konto lösen ordet visas inte

 • PE-kredit kort nekades efter ytterligare försök

 • PE-kredit kort nekades under prenumeration

 • Månadsfaktura för PE-kreditkort

 • PPU faktura för PE-kredit kort

 • Registrering för PE-anpassning

 • Den kostnads fria test perioden har avbrutits

 • Den kostnads fria prov perioden avbröts PPUOnly

 • Uppföljning för annullering av kostnads fritt prov period

 • Varning om annullering av gratis prov period

 • Den kostnads fria test perioden är upphört (endast PPU-användare)

 • Gratis prov minuter i PE har uttömts

 • Kostnads fria prov minuter i PE överbelastad PPUOnly

 • PE-prenumerationen har avbrutits

 • Varning om annullering av PE-prenumeration

 • Sammanfattning av mötes avgifter

 • köpbekräftelse

Webbappen Cisco Webex Meetings 39.1

Optimerad problemrapportering

Vi har gjort det enklare att skicka in eller spara en problemrapport vid felsökning av problem i ett möte. Du kan nu enkelt skicka in en problemrapport från Cisco Webex Meetings webbapp eller från skrivbordsprogrammet (under möten) i Windows och Mac.

När du inte befinner dig i ett möte kan du även använda Cisco Webex Meetings skrivbordsprogram för att hämta en logg för alla möten du har haft de senaste två månaderna.

Optimerad upplevelse med en Webex Share-enhet

Vi har optimerat upplevelsen i webbappen och gjort det lättare att se när en Webex Share-enhet är ansluten till ett möte.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,1 (Android)

Stöd för Mötes lista för O365 Exchange beta

Alla mobila användare kan nu konfigurera sina Mötes listor för att hämta möten direkt från sin O365 Exchange-Server via sina app-inställningar. Tidigare var den här funktionen tillgänglig "vid begäran" för att välja kunder via vitlista, men med den här versionen kommer vi att ta bort vitlista.

Schema över inbjudna gränser utökade till 40

Mobila användare har nu deras schemaläggare-inbjudna gränser från 20 till 40.

Dela Mötes information via chatt-appar från andra leverantörer

Android-användare kan nu enkelt dela sin Mötes information med andra via chatt-program från tredje part som Google Hangouts, Skype, etc.

Kom ihåg och rensa Sök historiken

Android-användare kan nu komma ihåg och rensa inspelnings historiken, ungefär som iOS.

WeChat Cross-Launch

WeChat-användare kan nu korslansera sina Webex Meetings. Vi har även förbättrat vårt offentliga samarbetshjälpdokument (se https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/WBX9000017255) om hur program från tredje parter (t.ex. Slack, Skype) kan aktiveras för en liknande korslansering.

Cisco Webex Meetings Mobile 39,1 (iOS)

Stöd för Mötes listan i beta O365 Exchange

Alla mobila användare kan nu konfigurera sina Mötes listor för att hämta möten direkt från sin O365 Exchange-Server via sina app-inställningar. Tidigare var den här funktionen tillgänglig "vid begäran" för att välja kunder via vitlista, men med den här versionen kommer vi att ta bort vitlista.

Inloggning med Face-ID och Touch-ID

iOS-användare som är anslutna till webbplatser med SSO (enkel inloggning) eller webbplatser som hanteras av Cisco Webex Control Hub kan nu använda funktionerna Face-ID och Touch-ID på sina iPhone-enheter för att enkelt logga in igen på sina webbplatser. Detta följer samma beteende som för webbplatser som hanteras av Cisco Webex Site Administration.

Schema över inbjudna gränser utökade till 40

Mobila användare har nu deras schemaläggare-inbjudna gränser från 20 till 40.

Siri stöd för flera språk

Alla våra befintliga Webex Meetings-Siri-kommandon stöds nu på alla språk som stöds av Webex.

Starta delning av whiteboard-fil

iOS-användare kan nu enkelt starta en tom White-arbetsyta-fil för att kommentera.


Eftersom den här funktionen beror på stöd för kommentering och Webex Events inte har stöd för kommentarer, är denna funktion inte tillgänglig i Webex events.

Skärm delnings anvisningar för iPad

Skärmdelning instruktionerna för iPad har uppdaterats för att vara specifika för Tablet PC-formfaktoren.

Förbättrad återuppringning av video enhet

Tidigare var det en känd användbar begränsning om Webex Meeting-appen är ansluten av operativ systemet efter 3 minuter i bakgrunden så kopplades återuppringnings anslutningen till video enheten automatiskt. Den här förbättringen löser problemet genom att hålla mötet igång i detta scenario.

Stöd för Siri-genvägar

iOS-användare av Webex Meetings kan nu utnyttja kraften i Siri-genvägar för att tilldela sina egna anpassade Siri-röst kommandon till en specifik Webex-Mötes åtgärd. Om du till exempel ofta upptäcker att du ansluter till "Al s personliga rum" regelbundet kan du nu tilldela röst kommandot "Webex One" för att utföra åtgärden som sömlöst deltar i Al-rummet.

WeChat Cross-Launch

WeChat-användare kan nu korslansera sina Webex Meetings. Vi har även förbättrat vårt offentliga samarbetshjälpdokument (se https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/WBX9000017255) om hur program från tredje parter (t.ex. Slack, Skype) kan aktiveras för en liknande korslansering.

WBS-33.9

Cisco Webex Meetings

Förbättringar av optimerad delning för rörlig bild och video

Vi har gjort några stora förbättringar för när presentatören delar innehåll i ett läge optimerat för rörlig bild och video:

 • Deltagare som deltar via Webex Meetings-webbappen kan se innehållet och höra ljudet.

 • Deltagare som visar innehåll från iOS och Android kan nu ta emot innehållet i en hög bildfrekvens.

 • Fjärr styrning och kommentarer stöds nu vid delning av innehåll som är optimerat för rörelse och video på Mac. (Windows-Kommentering i det här läget kommer att stödjas i en kommande version.)

Obs! ”Optimera för rörlig bild och video” är en betafunktion som endast finns tillgänglig på begäran. Du kan kontakta din kundframgångschef eller Cisco Support för att aktivera funktionen för din webbplats.

Mer information om hur du förbättrar kvaliteten på det delade innehållet i Cisco Webex Meetings finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/517f0j.

Justera automatisk ljus styrka

Nu kan alla i mötet se dig ännu tydligare. Webex Skriv bords program justerar nu automatiskt ljus styrkan för dina webb kamera baserat på dina belysnings villkor.

Webex-flik i Microsoft Teams

Kunder som använder Microsoft Teams kan nu lägga till en Webex-flik i sina team-kanaler. Medlemmar i kanalen kan lägga till eller ta bort fliken Webex och installera Webex Mötes webbplats som är associerad med fliken.

En värd för Webex-möten kan nu schemalägg ett möte med ett ämne, eller starta ett möte i ett personligt rum och meddela alla medlemmar i kanalen. Värden kan även titta på sina O365-möten med fördelarna med att enkelt starta eller delta i ett Webex-möte från fliken Webex möteskalender.

En kanal medlem eller en gäst utan ett Webex Mötes konto kan ta emot aviseringar när ett möte har startats eller schemalagts för kanalen, och delta i ett Webex-möte via personligt rum namn eller mötesnummer på den konfigurerade Mötes webbplatsen.

En webbplatsadministratör måste aktivera inställningen för att automatiskt länka användare med Webex-webbplatsen om deras Webex-konton matchar e-postadressen för Microsoft Office 365 i tredje parts Integration i Webbplatsalternativ för att tillåta användare att dra nytta av alla funktioner på fliken Webex.

Mer information om Cisco Webex Meetings för Microsoft Teams finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/ia89ccb.

Återkalla befintliga integrerings behörigheter

Vi presenterar ett sätt för användare som har integrerat med ett verktyg från tredje part eller ett program att återkalla sina befintliga integrations behörigheter från sin modern visning-profil-sida för att förbereda den nya Webex Meetings-RESTFul API-uppsättningen i tidiga 2019. Mer information om fevoking från tredje part från ett Cisco Webex-konto finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/osit0i.

Förbättringar av modern bild

 • Användare av modern visning kan nu uppdatera sina Ring mig- nummer i sina ljud inställningar.

 • I modern Visa deltagare med värd konton kan du starta ett möte även om de inte har utsetts till en officiell alternativ värd så länge den ursprungliga värden skickar dem en värdnyckel.

 • Användare med modern visning kan nu se det dynamiska marknadsförings sid-innehåll som visas i den klassiska vyn (och som underhålls av vårt team). Dessutom kommer webbplatser även fortsättnings vis att stödja den klassiska "Tack för att du använder Webex"-meddelandet och den statiska bilden "Hämta Skriv bords program" (underhåll av produkten).

 • Android-användare kan använda knappen Lägg till i kalender i sina Mötes inbjudningar för att lägga till Webex-mötet i sina enhets kalendrar.

Mer information om hur du använder din Cisco Webex-webbplats i modern bild finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n0s3esu.

Automatisk låsning baserat på inställning för video system startade möten i personliga rum

Möten i din personligt rum kommer att få bättre säkerhet med introduktionen av automatisk låsning för möten som startas från dina video system.

Om automatiskt lås har Aktiver ATS i inställningarna för personliga rum kommer möten inte att låsas automatiskt om värdarna startade mötet från video system eller telefoner.

Nu är möten låsta automatiskt, även om värden startar mötet från ett video system eller en telefon. Detta gör mötena säkrare.


Om din Webex-webbplats körs på video plattforms version 2 kan du använda DTMF-* 5 (stjärna-5) för att låsa upp och låsa upp mötet från ditt video system. På Webex Cloud-registrerade enheter kan du göra detta med de inbyggda kontrollerna för touch-enheter.

Om din Webex-webbplats körs på video plattforms version 1 och du konfigurerar automatisk låsning till 0 minuter efter att mötet har startat, som värd på ett video system eller en telefon, kommer du inte att kunna släppa någon i mötet eftersom det inte finns någon Mötes kontroll tillgänglig. Om du vill kunna släppa in deltagare i mötet måste du använda Webex Meetings-appar och logga in som värd.

Mer information om hur du låser eller låser upp ditt personliga Cisco Webex-rum finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/vjfafi.

Ta bort tidigare möten

Tidigare i möten på webbplatser som har Webex video aktiverat inaktiverades alternativet ta bort tidigare möten i Schemaläggaren. Vi har nu aktiverat denna växling för alla möten på webbplatser som har Webex-video aktiverat.

Dölj paneler i MP4-inspelningar

Användare kan nu dölja eller Visa paneler i inspelningar om det behövs för att fokusera på delat innehåll och högtalar video. Användare kan dölja eller Visa Chat-panelen, Mötesdeltagar listan, Q&A-panelen och omröstnings panelen.

Mer information om hur du spelar upp eller hämtar ett Cisco Webex-möte, en händelse eller en utbildnings inspelning i modern visning finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/aplwwj.

Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events

Lokal MP4-inspelning för värdar (endast Windows)

När lokala inspelningar har Aktiver ATS på en webbplats kan webbplats administratörer välja att aktivera lokala inspelningar i MP4-format. När den är aktive rad kommer värd inspelningar på datorn att skapas i MP4.

Vi rekommenderar starkt att du använder nätverksbaserade inspelningar för högre funktionalitet och en enda lednings punkt. Men kunder kan nu använda standardbaserad inspelning om lokala inspelningar krävs.


Värden måste delta i mötet via VoIP för att ljud ska spelas in.

Funktionen är för närvarande endast tillgänglig för värdar.

Följande nätverks inspelnings funktioner är inte tillgängliga i lokal MP4:

 • Transkription

 • Inspelning av Chat-panelen, Mötes deltagar listaneller andra paneler.

 • Inspelningar av fil delning för filer som har överförts till Webex-möten. (Men Program delning och Skriv bords delning spelas in.)

Mer information om hur du spelar in ett Cisco Webex-möte finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n62735y.

Cisco Webex Training

Stöd för Webex Training-deltagare i webbappen

På samma sätt som för Webex Meetings och Webex events kan Cisco Webex Training deltagare nu delta direkt via webbläsaren, utan hämtningar eller plugin-program. Välj bara länken ”Delta via webbläsare” på deltagarsidan. Med webbappen får du grundläggande och viktiga händelsefunktioner nära till hands, vilket gör det enkelt att visa och interagera med andra.


Webbappens support för utbildnings värdar och diskussions deltagare kommer att komma i en framtida version. Under tiden kan värdar och diskussions deltagare endast delta via Skriv bords programmet.

Mer information om Webex-webbappen finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n1pxgbz.

Mer information om hur du aktiverar lokala inspelningar i Cisco Webex webbplatsalternativ finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/5eg60b.

Cisco Webex Meetings, Events och Training

Förenklade video inställningar för möten, händelser och utbildningar

Vi har förenklat och standardiserat video inställningarna i Schemaläggaren över möten, händelser och utbildning. Värden behöver inte längre oroa sig för att ange video kvaliteten, eftersom Webex säkerställer högsta möjliga kvalitet och justerar automatiskt under dåliga nätverks förhållanden. Administratörer kan fortfarande ställa in maximal video upplösnings ände om så önskas, men vi rekommenderar att du använder HD för att maximera Mötes upplevelsen.

Cisco Webex Meetings-svit

Extern webbplats information

Via multimedia panelen i möten kan användare visa länkar som visar innehåll utanför Webex. Användare kan även tas till webbplatser från tredje part i ett webbläsarfönster.

För att skydda Webex-användare från potentiella hot i sådana fall möts användare nu av ett popup-fönster med information som dyker upp när de ska se innehåll från tredje part eller tas till en tredjepartswebbplats. Det här popup-fönstret med information gör att användarna kan förstå målet och tillåta övergången när de litar på tredjeparten. I kommande versioner kommer vi att lägga till information i popup-fönster för andra platser i produkten där användare kan komma till en webbplats från tredje part.

Cisco Webex webbplatsadministration och Cisco Webex Control Hub

Primärt språk inställningar för webbplats administratör

Webbplats administratörer kan nu välja det primära språket på sin webbplats så att alla användare som inte har angett sina språk kommer att se Webex-webbplatsen och möten i e-postinbjudningar på sitt primära språk.

Webbplats administratörer kan också välja att begränsa vilka språk som är tillgängliga för användarna. Detta säkerställer att användare väljer rätt språk och får e-postmeddelandena som har utformats för sina specifika webbplatser.

Mer information om hur du ändrar språk inställningar för en Cisco Webex-webbplats i Cisco Webex webbplatsalternativ finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/5xg9lbb.

Mer information om hur du ändrar språk inställningar för en Cisco Webex-webbplats i Cisco Webex Control Hub finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/8l6ih5.

Cisco Webex Meetings Mobile 11,7 (Android)

Stöd för Google Assistant

Android-användare kan nu använda Google Assistant röst kommandon för att schemalägga möten, starta och delta i möten och starta och delta i personliga rum. Den här funktionen kräver en distribution av backend-servern som kan fördröja distributionen av den här funktionen efter version v 11,7 program. Ytterligare information om det exakta installations schemat kommer snart att finnas tillgänglig.

Här följer några exempel på tillgängliga kommandon:

Åtgärd

Kommandot

Starta ditt eget personliga rum

"Starta mitt personliga rum"

"Delta i mitt personliga rum"

"Delta i mitt eget rum"

"Starta mitt rum"

"Starta mitt personliga rum"

"Sök efter mitt nästa möte"

"Delta i mitt nästa möte"

"Delta i kommande möte"

"Delta i mitt kommande möte"

"Delta i mitt nästa kommande möte"

"Delta i nästa kommande möte"

Delta i någon annans personliga rum

"Anslut till [person] s personliga rum"

"Anslut till [person] personligt rum"

"Anslut till [person] s rum"

"Anslut till [person] rum"

"Återanslut till [person] s rum"

"Jag vill återansluta [personens rum"

"Anslut till [personens rum"

"Jag vill delta i [person]-rum"

Uppdatera inställningar

Uppdateras

"Uppdaterings inställning"

Beta Skannings skrivning för att delta i ett möte

Android-användare kan nu skanna ett handskrivet eller inskrivet mötesnummer eller ett personligt rum-ID, på en fysisk del av papperet eller på skärmen, för att ansluta till Webex-möten eller personligt rum.

Sök historik Sparad

Android-användare kan nu få sin Sök historik Sparad. Användare kan också rensa sina inspelnings historik.

Förbättrat användar gränssnitt på Android-surfplattor

 • Video remsans justering på Android-surfplattor matchar nu justeringen på Android-smartphones.

 • Det centraliserade kontroll fältet på Android-surfplattor matchar nu det centraliserade kontroll fältet på Android-smartphones.

 • Användare kan nu se en förenklad layout för inställningar i appen med tydligare avsnitt för varje app-app-inställning.

Titta på deltagar inspelningar som standard

Användare har nu möjlighet att titta på sina deltagares inspelningar i appen som standard aktiverat. Tidigare var detta aktiverat manuellt av webbplatsadministratör innan mobila användare kunde börja använda det.

Cisco Webex Meetings Mobile 11,7 (iOS)

Identifiering av iPhone-orientering

iOS-användare har nu till gång till ett smart läge, vilket upptäcker telefonens orientering och aktiverar eller inaktiverar video.

Om t. ex. telefonen står nere i tabellen är videon avstängd. Om den står inför användaren aktive ras videon.

Förbättrat stöd för Siri search

iOS-användare kan nu använda vissa Siri-kommandon för att hoppa över sökningar i sina schemalagda Mötes listor och titta direkt efter personliga rum för att delta.

Titta på deltagar inspelningar som standard

Användare har nu möjlighet att titta på sina deltagares inspelningar i appen som standard aktiverat. Tidigare var detta aktiverat manuellt av webbplatsadministratör innan mobila användare kunde börja använda det.

Privata möten för iPhone-enheter

iPhone-användare kan nu delta i, delta i och presentera innehåll i Cisco Webex Training privata möten direkt från sina iPhone.

Den här funktionen introducerades tidigare för iPad.

WBS-33.8

Meddelande om ändring av Cisco Webex-version

Obs! Vi fören klar Cisco Webex Meetings versions modell. Från och med den 2019 januarikommer alla Webex Meetings-produkter, såsom alla Cisco Webex-Skriv bords program, Cisco Webex Meetings Mobile (iOS och Android), att vara en version av Cisco Webex Web App och API: er som WBS 39.1.

Detta hjälper kunder och användare att ta bort komplexiteten i hanteringen av flera versioner och genom att förenkla interaktioner med support.

Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Board integrering

Vi har tidigare meddelat om möjligheten för Webex Skriv bords-och mobil Mötes appar att se ritningar och kommentarer som gjorts på Webex Boards som deltar i mötet. På grund av ytterligare beroenden kommer vi dock att försena att den här funktionen är tillgänglig tills en kommande version. Vi kommer att meddela så snart funktionen är tillgänglig.

Beta Hög bild Rute frekvens delning på Mac

I en tidigare version har vi förbättrat Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings i Windows för att tillåta delning av innehåll i ett läge som är optimerat för rörelse och video. När användare väljer alternativet optimera för rörelse och videoskickas innehållet och tas emot med en hög bild Rute frekvens. När detta är aktiverat kan användare titta på full rörelse i HD (beroende på tillgänglig bandbredd).

Vi tillhandahåller nu Mac-användare samma möjlighet att skicka och ta emot innehålls delning i en hög bild Rute frekvens. Mac-användare kan nu aktivera läget optimera för rörelse och video .

Obs!


 • Användare som deltar via Cisco Webex Meetings för iOS och Android, och Cisco Webex Meetings Web-app kan inte se media för hög bild Rute frekvens. Dessa användare fortsätter att se de nuvarande lägre bild Rute frekvenserna. Detta kommer att finnas tillgängligt i framtida versioner.

 • Webex video enheter eller Webex team kan inte skicka media med hög bild Rute frekvens till alla Webex Meetings-appar. Detta kommer att åtgärdas i framtida versioner.

 • Denna funktion är endast tillgänglig för webbplatser med Webex video plattform version 2. Administratörer kan kontrol lera vilken video version de använder från Cisco Webex Meetings-webbplatsadministration portalen.

Mer information om delning av hög bild frekvens finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/517f0j.

Förbättrad ljud anslutnings upplevelse för Cisco Webex Teams användare

Cisco Webex Teams-programmet har nu liknande ljud deltagar upplevelse för att delta i ett möte via Cisco Webex Meetings-programmet. Webex Teams-användare kan välja Ring mig eller ringa in när de deltar i ett Cisco Webex-möte. Användare kan också lagra sina önskade ljud anslutnings metoder.

Förbättringar av moderna vyer för gränssnitt

Förbättringar av schemaläggare:

Moderna vyer-användare har nu till gång till e-postanslutningen för Internet anslutning i sina schemalagda möten.

Med ett nytt schemaläggnings alternativ kan vem som helst som har ett värdkonto vara värd för sitt schemalagda Webex-möte.

Inställningar för modern bild, förbättringar:

Användare kan nu uppdatera sina e-postprofiler, om de finns på webbplatser som inte hanteras av Cisco Webex Control Hub.

Användare kan nu aktivera sina inställningar för automatisk anslutning till VoIP.

Användare kan nu ställa in sin ljud-PIN-kod och standard nummer för inringning.

För Webex Control Hub-hanterade webbplatser kan användare nu se den anpassade administratörens anpassade kontakt information eller anpassade support länkar i modern bild.

Andra förbättringar:

Värdar kan nu nå sina detaljerade användar rapporter direkt från sin modern visning och använda sina insikter-länkar.

Gäst användare kan nu se det nya Skriv bords programmet i sina tips och tricks karusell med möjlighet att hämta det.

Tidiga deltagare som försöker delta före ett mötes schemalagda start tid ser nu en nedräknings timer som informerar dem om när de kommer att kunna delta.

Mer information om hur du använder din webbplats i modern bild finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n0s3esu.

Stöd för anslutning till Cloud-registrerade video enheter under Mötes upplevelsen

För webbplatser som hanteras med Webex Control Hub stöder Webex Skriv bords programmet nu anslutning med molnbaserade video enheter under pågående Mötes upplevelse. Nu kan användare enkelt gå in i en konferensrum, ansluta till video enheten och börja dela innehåll.

Anslutnings funktionen har tidigare stöd för lokala video enheter och har nu även stöd för molnbaserade video enheter.

För information om hur du använder Cisco Webex Skriv bords program för att dela din skärm med en video enhet, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nkhj2pcb.

Utöver lokal delning av innehåll på den anslutna enheten kan en ansluten enhet automatiskt ansluta sig till mötet utan att behöva ringa upp om en användare startar ett möte från Webex-komponenten för Skriv bords program för möten. Inloggade användare kommer att njuta av automatisk anslutning, även när de deltar i mötet via en webbläsare och mötet ansluter till en moln video enhet.

Funktionen närhet och automatisk anslutning är endast tillgänglig på Webex Control Hub-hanterade webbplatser eller webbplatser där användare är länkade till Webex Teams-konton. Denna funktion kräver att användarna loggar in på Webex Meetings-skrivbordsprogrammet.

Mer information om hur du använder Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nqx2ohdb.

Dela till en Webex-delad enhet

Användare på ett Webex Control Hub-hanterade webbplatser, kan nu utföra lokal trådlös delning till en Webex-delad enhet från Skriv bords programmet för Webex-möten.

Webex-delning kan aktivera valfri TV eller bildskärm med en HDMI-port i en trådlös bildskärm. Öppna bara fliken Anslut till en enhet i Webex Meetings-upplevelsen för möten och välj den Webex-enhet som du vill dela till.

Dessa användare kommer också att ha högre upplösningar av miniatyr video som finns tillgängliga via ny multistream-teknik.

Denna funktion är endast tillgänglig på Webex Control Hub-hanterade webbplatser eller webbplatser där användare är länkade till Webex Teams-konton. Den här funktionen kräver att användaren loggar in på Webex Meetings Skriv bords program.

Mer information om hur du använder Cisco Webex Skriv bords program för att dela din skärm med Webex-delning finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/q1fotab.

Automatisk låsning baserat på inställning för video system startade möten i personliga rum

Vi har tidigare meddelat automatisk låsning för möten som startats från video systemet. Den här funktionen har flyttats till versionen WBS 33.9.

Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events

Tillgänglighets förbättringar på Mac

Vi har gjort flera förbättringar av Mac-versionerna av Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events användar gränssnitt som avsevärt förbättrar tillgänglighet och användbarhet:

 • Användare kan använda genvägen F6 och Shift F6 för att växla mellan video-och delnings området (huvud skärmen) och panel området (följande Microsoft Windows-funktioner).

 • Användare kan använda genvägen F6 och Shift F6 för att växla mellan panelerna.

 • Användare kan använda fliken tangent bord och Shift + Tab för att komma åt synliga knappar på följande paneler:

  • Mötesdeltagare

  • Chatt

  • anteckningar

  • Dold textning

  • Multimedievisaren

  • Vanliga frågor

  • Omröstning

Mer information om Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events tillgänglighets funktioner finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/84har3.

Cisco Webex Events och Cisco Webex Training

Förbättringar av moderna vyer för gränssnitt

Inspelnings förbättringar:

Användare av inspelnings listan kan nu dela sina händelser och utbildnings inspelningar, antingen via e-post eller till andra användares inspelnings listor.

Förbättringar av delta och listor:

Utbildnings möten och händelser kan nu visas från den moderna vyns instrument panel och modern Visa Mötes lista. Inbjudna kan nu korsa-starta i Mötes listan och instrument panelen.

Användare kan nu ange sessionsnummer för att ansluta till utbildningsmöte eller händelsen direkt från fältet delta via nummer på instrument panelen för modern bakgrund.

Mer information om hur du använder din Cisco Webex-webbplats i modern bild finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n0s3esu.

Cisco Webex Events

Dra tillbaka till Flash-klienten för Webex Events

Som vi tidigare har meddelat kommer vi att dra tillbaka Webex-händelser Flash-klienten i denna version på alla webbplatser.

Det här alternativet kommer att tas bort från Cisco Webex-webbplatsalternativ och sidan för att ansluta till Cisco Webex Events deltagare. När du deltar i händelser kan deltagarna välja att delta via Cisco Webex Skriv bords program eller välja alternativet delta via webbläsare för att delta via Cisco Webex-webbappen.

Cisco Webex Meetings-svit

Versions förbättringar

Under förberedelse för den kommande versionen av justerings initiativet tar vi bort service versions raden från om-delen av sidorna för de hämtnings bara filerna, och "WBS33"-referensen från sidan om i program.

Se vårt kommande versions justerings meddelande nedan.

Följande program har uppdaterats med program ändringar:

 • Windows-, Mac-och Java-program för Cisco Webex Meetings, Cisco Webex Events, Cisco Webex Training, Cisco Webex Support

 • Cisco Webex Meetings Mobile för iOS och Android

 • WebACD-program

 • NBR offline-spelare

 • Lokal inspelare, spelare och redigerare

 • Omröstnings redigerare

 • Access Anywhere och Remote Access

Cisco Webex webbplatsadministration och Cisco Webex Control Hub

Förbättringar av Control Hub

Administratörer har nu ytterligare inställningar för webbplats hantering i Cisco Webex Control Hub. Dessa inställningar finns redan tillgängliga i Cisco Webex webbplatsalternativ Portal.

Med dessa nya inställningar kan administratörer göra följande:

Cisco Webex Meetings Mobile 11,6 (Android)

Stöd för Webex Events

Mobila Android-användare kan nu läsa delade video skärmar för sina Webex-möten. Detta ger paritet med iOS-och skriv bords klienter.

Användbarhetsförbättringar

Android-användare har nu sin högtalare aktive rad som standard, om ingen hörlurar är ansluten.

Bild i bild stöd

Android-användare i ett möte kan nu avsluta sina Webex Meetings-appen för flera uppgifter medan ett litet fönster visas längst ner till höger för att Visa aktiv talare eller det delade skärm innehållet.


Endast Android OS 8-och senare enheter stöds.

Förbättringar av inspelnings lista

Android-värdar kan nu dela inspelningar direkt till andra deltagares inspelnings listor direkt inifrån sina mobilappar.

Android-värdar kan göra sina inspelnings länkar offentliga för alla användare och kan även kopiera och dela länkar.

Android-användare kan nu hämta sina MP4-inspelningar för offline-uppspelning.

Cisco Webex Meetings Mobile 11,6 (iOS)

Ytterligare support för AR-filer

Meetings-mobilappen för iOS stöder nu fil formatet USDZ för utvidgad verklighet (AR) delning.

Stöd för iPad Pro 2018

Vi presenterar officiellt stöd för iPad Pro 2018.


Begränsningar:

 • Skärmen är inte optimerad för den större skärmen.

 • Det uppdaterade skärm tangent bordet för iPad Pro och det nya smarta tangent bordet stöds ännu inte.

 • Apple blyertspennan för kommenterings-och whiteboard-användning stöds ännu inte.

 • Inloggnings uppgifter och SSO med touch och inte Sparad.

Stöd för iOS 12,1

Vi presenterar officiellt stöd för iOS 12,1.

Deltagar inspelnings listan aktive rad för alla användare

Befintliga mobila användare har nu möjlighet att läsa sina deltagares inspelningar i appen som standard aktiverat.

Tidigare var det tvungen att växla över manuellt av kundens webbplats administratör innan mobila användare kunde börja använda det.

WBS-33.7

Cisco Webex Meetings

Beta Optimerad delning för video, animationer och ljud (Windows)

När du nu delar ditt skriv bord eller program från Windows kan du välja om du vill optimera din delning för text och bilder, eller för rörelse och video.

 • Optimering för text och bilder säkerställer den högsta möjliga upplösningen och passar utmärkt för att dela saker som dokument och bilder.

 • Optimering för rörelse och video säkerställer en högre bild hastighet, så att du kan dela video, animeringar och andra media smidigt.

Du kan till och med dela ditt Skriv bords ljud, vilket innebär att alla kan höra vad du delar via Webex-ljudkonferens, oavsett om de är anslutna via telefon, VoIP eller video system.

För mer information, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/517f0j.

Optimerad delning på Webex-enheter via HDMI

Webex-enheter kan nu automatiskt upptäcka och anpassa sig till innehåll med hög grad av rörelse vid delning av ditt skriv bord via en HDMI-kabel. I det här läget kan andra video enheter ta emot innehåll med hög bild frekvens med ljud. Webex Meetings-program visar innehåll med upp till 15 FPS i den här versionen, när innehåll delas från video enheter. Detta kommer att öka till 30 FPS i en kommande version.


Den här funktionen är en begränsad beta version. Det är endast på begäran. Kontakta din CSM om du är intresse rad av att lära dig mer om att delta i den begränsade sammanfattningen, eftersom vissa begränsningar kan gälla.

Mötes deltagar lista för lokala registrerade Cisco-videoenheter

Vi har tidigare meddelat tillgängligheten av den här funktionen, men den flyttades till en senare version.

Dual screen-video för lokalt registrerade Cisco-videoenheter

Användare som deltar i möten från lokalt registrerade Dual-Screen-slutpunkter kan nu se Mötes deltagarnas video på båda skärmar, precis som de kan på molnbaserade registrerade.

Det här är ett annat steg för att uppnå fullständiga Mötes GRÄNSSNITTs konvergens över hela vår samarbets portfölj, där vi strävar efter att förbättra slutanvändarens upplevelse.


CE-enheter måste köra CE 9.1.3 eller senare.

Allmän tillgänglighet för den här funktionen är 15 december 2018 för alla webbplatser.

Förbättrad innehålls kvalitet för användare av Skype för företag

Vi har förbättrat innehålls kvaliteten för Skype för företag-användare i möten. Tidigare kunde dessa användare se innehålls delning som levererats i huvud video kanalen, vilket leder till suddiga bilder. Med den här förbättringen kan användare nu se innehållet i ett dedikerat fönster i programmet Skype för företag, med skarpare bilder.

Viktigt meddelande för Skype för företag och nätverks administratörer:

För att dra nytta av den här förbättringen måste företagets nätverks konfiguration uppfylla följande krav:

 1. DNS SRV-register: Ditt företags offentliga DNS-register måste konfigureras korrekt för att stödja inkommande samtals förfrågningar för innehålls delning. Dessutom måste SIP-federationens TLS-DNS-SRV-post med TCP/5061-port peka på ditt fullständigt kvalificerade domän namn för Skype för företag.

  Till exempel:

  _sipfederationtls. _tcp. exempel. com SRV 5061 = = > edge.company.com

 2. Medie portar: Du måste säkerställa att TCP-portar från 56 000 till 57 000 är öppna för att godkänna inkommande nätverks anslutningar, utöver de UDP-portar som redan dokumenterats i en tidigare version.

  Allmän tillgänglighet för den här funktionen är 1 december 2018 för alla webbplatser.

Förbättringar av moderna vyer för gränssnitt

Förbättringar av utveckling av svar:

Modern visning användare som ändrar storleken på Skriv bords fönstret kan nu se att deras upplevelse automatiskt anpassas till de nya webbläsarfönsternas dimensioner på ett användarvänligt sätt.

Förbättringar av personliga rum:

Moderna vyer personliga rum användare kan nu ställa in sina alternativ värd och "alla kan vara värd"-inställningar.

Förbättringar av schemaläggare:

Schemaläggare för modern visning kan nu ställa in sina möten för att kräva inloggning.

Schemaläggare för modern visning kan ställa in en automatisk inspelnings funktion för sina möten. Den här inställningen är inaktive rad som standard och befintliga schemalagda möten påverkas inte av några inställnings ändringar.

Inspelnings förbättringar:

Moderna vyer-användare kan nu ta bort inspelningar och återskapa inspelningar, med hjälp av återvinnings lager kapacitet

Användare av modern visning kan nu dela (via e-post) sina inspelningar till externa gäster, inbjudna och deltagare som inte har Webex-konton.

Inställningar/support förbättringar:

Modern visning visar nu en hämtnings sida som innehåller Webex-möten som användare kan hämta och versions information för varje komponent i avsnittet om.

Mer information om gränssnittet för modern gränssnitt finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n0s3esu.

Google Kalender integrering

Cisco Webex integreras nu med Google Kalender. Cisco Webex för Google Calendar gör det enklare än någonsin att schemalägga och delta i Webex-möten. Du ser Webex-ikonen varje gång du behöver schemalägga ett möte. Schemalägg Mötes deltagarna och mötes rummen som du behöver för att få ett produktivt möte och när det är dags att starta, alla ser en länk eller knapp för att delta i mötet.

Tillägget Google Calendar Native integration är tillgängligt på G Suite Marketplace. När den har installerats fungerar schemaläggnings funktionen över hela Skriv bords-och mobil enheter.

Mer information om Cisco Webex för Google Kalender finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/now4kjcb.

Cisco Webex Events

Begränsad Sammanfattning: Stöd för Cisco video system i Cisco Webex Events

Webex Events panel-deltagare kan nu delta i händelser med hjälp av ett lokalt registrerat video system. Diskussions deltagare kan ringa in till en händelse direkt eller välja alternativet Ring mitt video system i händelsen när de deltar via Webex Skriv bords program.

Deltagare kan inte delta via ett video system om de inte har uppgraderats till panel deltagare.

Ljud typen VoIP har för närvarande inte stöd för att delta via ett video system. När du schemalägger en händelse måste du välja alternativet Webex-ljud ljud för att panel deltagare ska kunna delta via en video slut punkt. Stöd för video system i VoIP- händelser kommer att stödjas i en kommande version.

Den här funktionen kräver Cisco Webex-videoplattform version 2.


Den här funktionen är endast på begäran. Kontakta din CSM om du är intresse rad av att lära dig mer om att delta i den begränsade sammanfattningen, eftersom vissa begränsningar kan gälla.

Mer information om Cisco Webex Events panel deltagar roller finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/eazrufb.

Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events

Indikator för aktiv talare i deltagar panelen

I deltagar panelen har aktiv talare indikatorn flyttats till höger, vilket gör det enklare att urskilja vem som talar och vem som är på ljud av.

Cisco Webex Meetings-svit

WBS33.6 Låst version

Vår tidigare version, WBS33.6, var en låst version. Kunder som vill minimera ändringar i miljön kan låsa sina Webex Meetings-skrivbordsprogram till denna version.

Om du vill granska policydokumentet för avslutat versionsstöd för Webex Meetings och se upphörandedatum och ytterligare information kan du gå in på https://collaborationhelp.cisco.com/article/ns12j0bb.


I en låst version förhindras uppdateringar av skrivbordsprogram och kunder kan schemalägga uppdateringar på önskad tid. Att förhindra automatiska uppdateringar är inte en rekommenderad konfiguration, eftersom det förhindrar automatisk leverans av viktiga uppdateringar eller nya funktioner/förbättringar. Många Webex Meetings-kunder väljer dock att göra det ändå baserat på en noggrann bedömning av sina affärsprocesser. Endast skrivbordsprogram har låsta versioner tillgängliga eftersom kunder som använder sig av Cisco Webex-molnet automatiskt får alla uppdateringar.

LMS-integrering

Från och med den 1 december 2018 kommer Cisco Webex att kunna integreras med utbildnings hanterings system (LMS).

Denna integrering kommer att tillhandahålla en enhetlig samarbets upplevelse:

 • Djupgående integration för att matcha LMS-utseende och-känsla

 • Tillåt ett-gång och återkommande möte

 • OBTP för att starta eller delta i möte

 • Enkel växling för kommande och tidigare möten

 • Publicera Mötes scheman i LMS-kalendern

Denna integrering kommer också att ge snabb åtkomst till tidigare Mötes inspelningar:

 • Engagera video miniatyr

 • Hantering av enkel inläggs möten

 • Kors inlägg i LMS-kalendern

Denna integrering kommer att uppmuntra samarbete mellan studenter utanför klass rummet, öka engagemang i fakulteten och studenter och tillhandahålla en interaktiv klass upplevelse för fjärran vändare.

Denna integrering fungerar för alla LMS som har stöd för LTI 1,1 med djupare integrations support för arbets yta, svart tavla, Desire2Learn, Moodle och Saka.

Cisco Webex webbplatsadministration och Cisco Webex Control Hub

Sidan inspelnings hantering i Control Hub

För webbplatser som hanteras med Cisco Webex Control Hub är sidan för inspelnings hantering nu tillgänglig i Control Hub. Tidigare var inspelnings hanterings sidan endast tillgänglig i Cisco Webex webbplatsalternativ Portal.

Mer information om hur du hanterar inspelningar med Cisco Webex Control Hub finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/dmsu2c.

Cisco Webex Meetings Mobile 11,5 (Android)

Status för memorerat läge

Mobila användare har nu sin video med maximerat/minimerat tillstånd inhämtat från möte till möte i stället för att låta den återställas.

Alternativ för att följa på sociala medier

Mobila användare ser nu uppföljning på Twitter och följer på FB- alternativen i om-avsnittet i Webex Meetings-appen.

Stöd för Google Assistant röst kommando

Vi har tidigare meddelat stöd för Google Assistant röst kommando, men den här funktionen har nu skjutits upp till en framtida version.

Sök efter inspelnings titel

Android-användare kan nu söka med hjälp av sin inspelnings titel för att hämta en lista över möten som har nyckelordet Sök i sina inspelnings listor.

Stöd för omröstningar

Cisco Webex Training och Cisco Webex Event-deltagare på Android-enheter kan nu delta i omröstningar.

Beta Överlämning till Windows-dator

Sända ditt pågående möte från din Android-telefon till din Windows-dator. Ljudet växlas automatiskt mellan enheter, både för PSTN och VoIP.

Krav/begränsningar:

 • Nytt WBS 33,6 eller senare krävs för Skriv bords programmet

 • Android-och Webex Skriv bords program måste vara inloggade på samma konto

 • Android-telefon behöver högtalare för att kunna aktive ras

 • Skriv bords enhet måste ha en aktive rad mikrofon

 • Användare kan behöva inaktivera sina ljud avbrotts inställningar som är avstängda på sin Windows-enhet

 • Den mobila enheten har Aktiver ATS för sin högtalare (användare kommer att tillfrågas om användaren är i hörlurar)

 • Mötes vidarekoppling kommer att ta 20-30 sekunder, under vilket mötet kommer att höras för användare

 • Om Skriv bords programmet är sammanlänkat med en närbelägen slutpunkts-URL (t. ex. en DX80) prioriteras den som ansluter till den enheten först, i stället för via VoIP eller PSTN-ljud

 • Mac och iPhone stöds ännu inte

Cisco Webex Meetings Mobile 11,5 (iOS)

Privata möte för iPad

iPad-användare kan nu delta i, delta i och presentera innehåll i Cisco Webex Training privata möten direkt från sina iPad. iPhone-support kommer i en framtida version.

Status för memorerat läge

Mobila användare har nu sin video med maximerat/minimerat tillstånd inhämtat från möte till möte i stället för att låta den återställas.

Användbarhetsförbättringar

 • Mobila användare ser nu uppföljning på Twitter och följer på FB- alternativen i om-avsnittet i Webex Meetings-appen.

 • Användare har nu alla sina återstående rektangulära knappar konverterade till den rundade format mal len. Spill menyn i det centraliserade kontroll fältet överensstämmer nu med samma stil.

WBS-33.6.16

Låst version av WBS 33.6.16

WBS-33.6.16 är en låst version. Kunder som vill ha uppdaterade funktioner och minimerar ändringarna i sin miljö kan låsa sina Webex Meetings Skriv bords program till den här versionen.

Mer information om den här låsta versionen finns i: https://help.webex.com/n180cm1/Webex-Meetings-Suite-Lockdown-Announcements#id_123779.

Om du vill granska versions policyn för Webex-möten för upphör ande datum och annan information, se: https://help.webex.com/ns12j0bb/.

WBS-33.6.15-Catalina support

I vår tidigare version av WBS 39.8 meddelade vi att Webex-möten skulle ha stöd för macOS Catalina (version 10,15). För användare med låsta versioner av Skriv bords programmet som vill ha åtkomst till Catalina måste de köra WBS-33.6.15 eller senare.


Tidigare versioner kan vara begränsade till att använda Webex Meetings-webbschemaläggare och webb programmet för att schemalägga, starta och delta i möten. I allmänhet rekommenderar vi att du inte uppgraderar till macOS Catalina förrän denna korrigerings fil har släppts.

Mer information om stöd för macOS Catalina, stöd för tidigare versioner och förbehåll finns på: https://help.webex.com/73zvl3/.

WBS 33,6

WBS33.6 Låst version

WBS 33,6 är en låst version. Kunder som vill minimera ändringar i miljön kan låsa sina Webex Meetings-skrivbordsprogram till denna version.

Om du vill granska policydokumentet för avslutat versionsstöd för Webex Meetings och se upphörandedatum och ytterligare information kan du gå in på https://collaborationhelp.cisco.com/article/ns12j0bb.


I en låst version förhindras uppdateringar av skrivbordsprogram och kunder kan schemalägga uppdateringar på önskad tid. Att förhindra automatiska uppdateringar är inte en rekommenderad konfiguration, eftersom det förhindrar automatisk leverans av viktiga uppdateringar eller nya funktioner/förbättringar. Många Webex Meetings-kunder väljer dock att göra det ändå baserat på en noggrann bedömning av sina affärsprocesser. Endast skrivbordsprogram har låsta versioner tillgängliga eftersom kunder som använder sig av Cisco Webex-molnet automatiskt får alla uppdateringar.

Cisco Webex Meetings

64-bitars Mac NBR-spelare

Den nätverksbaserade inspelnings spelaren (NBR) för Mac är nu ett 64-bitars program.

Förbättrad första upplevelse för värdar

Nyligen tillhandahållna värdar som loggar in i modern visning för första gången ser en förenklad första upplevelse som uppmanar dem att göra följande:

 • Välj språk

 • Överför sin avatar

 • Testa ett Testmöte

Modern bild för TSP-kunder

Cisco Webex Meetings har nu stöd för TSP-kunder som vill aktivera den moderna visningen av sina webbplatser. Den här funktionen är aktive rad som standard för TSP-webbplatser som börjar med 33,6-distribueringen.

Mer information om hur du använder din Cisco Webex-webbplats i modern bild finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n0s3esu.

Mer information om hur du väljer modern visning eller klassisk visning som standardvy för din Cisco Webex Meetings-webbplats finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nxvuu5f.

Förbättringar av Schemaläggare

Modern visning användare kan nu se ljud lösen ord kopplade till sina schemalagda möten.

Moderna vyer-användare kan nu schemalägga TSP, Webex-video och möten med endast VoIP.

Förbättringar av inspelnings lista

Användare av modern bild kan nu redigera inspelningens titel och beskrivning. De kan även granska den totala lagrings storleken för filer.

Användare av modern bild kan nu ställa in en inställning så att de automatiskt kan dela sina värd inspelningar efter sina möten.

Användare av modern bild kan nu läsa Cisco Webex Events och Cisco Webex Training inspelningar. För händelser och inspelningar av utbildnings möten stöds inte delnings funktionen för närvarande.


Värdar kan fortfarande inte dela inspelningar direkt till externa gäst användare via e-post. De kan endast dela direkt med konto innehavarna på webbplatsen, eller kopiera och klistra in en offentlig länk till sina externa deltagare.

Mer information finns i avsnittet om inspelningar i artikeln i modern bild.

Förbättringar av ljud inställningar

Moderna vyer-användare har nu till gång till följande inställningar för Cisco Webex Meetings-ljud i sina inställningar:

 • Möjlighet att välja ljud Anslutnings typ (Webex-ljud, endast VoIP, annan telefoni tjänst, ingen)

 • Möjlighet att aktivera och inaktivera visning av avgiftsfria nummer

 • Möjlighet att aktivera och inaktivera visningen av globalt inringningsnummer listan till deltagare

 • Möjlighet att ställa in start-och utträdes ton

 • Stöd för ljud lösen ord

Mer information finns i avsnittet om inställningar i artikeln i modern bild.

Anpassade support länkar

Webbplats administratörer som anpassar sin kontakt information eller sin support länk i webbplatsalternativ-portalen kan nu se dessa anpassningar i sina moderna vyer-support-länkar. Om de anpassar sina kontakt uppgifter och sin support länk, delas den vänstra navigeringen i en support länk och en länk till en kontakt information.


I den här versionen återspeglar modern bild inte support länk och kontakt anpassningar som gjorts i Webex Control Hub. Denna funktion kommer att finnas i en kommande version.

Logga in på Webex med Google, Facebook eller Microsoft Office 365-uppgifter

Användare av modern bild kan nu välja att logga in på sin modern visning-upplevelse genom att använda sina Google, Facebook-eller Microsoft Office 365-uppgifter. När de loggar in för första gången ombeds de att mappa dessa uppgifter till sina Webex-autentiseringsuppgifter. Efter det kommer de att kunna utnyttja sina Google-, Facebook-eller Microsoft Office 365-inloggnings uppgifter för att logga in på olika enheter och webbläsare som går framåt.

För mer information, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/a6l16cb.

För information om hur webbplats administratörer kan aktivera den här funktionen, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/hgxam4.


Den här funktionen är inte tillgänglig för vissa webbplatser som är värd för vissa data Center, FedRAMP-auktoriserade webbplatser och äldre Webex-möten online (tidigare Webex 11) användare.

Stöd för macOS 10,14 Mojave

Alla Cisco Webex Meetings-program för Mac har nu stöd för macOS Mojave.

Förbättrad Mötes upplevelse med Webex-enheter

Den här funktionen har skjutits upp till en senare version.

Cisco Webex Meetings, Events, Training

Mina filer utgår

Som vi meddelade tidigare har Webex-webbplatser nu "Mina filer"-funktionen borttagen. Webbplatser behåller funktionerna "mina inspelningar" och "Ladda upp kurs material".

I Schemaläggaren kan användare fortfarande lägga till och ta bort filer samt bifoga dessa filer till sin utbildningsmöte eller händelse. De kommer dock inte längre att kunna se sin fil struktur och inte längre ha till gång till tidigare skapade undermappar. Alla befintliga schemalagda möten behåller sina befintliga bilagor.

Cisco Webex Meetings och Events

Förbättringar av den video-centriska upplevelsen

Vi har tidigare gett ut den nya videocentriska Mötes upplevelsen som erbjöd en maximerad fastighet för ansikte mot ansikte HD-videomöten, nya layouter för bättre kontroll av mötes visningen och förenklade kontroller för att göra möten och händelser enklare att vara värd för och delta i .

Nu introducerar vi ännu fler förbättringar för bättre upplevelse:

 • Uppdaterade utseendet och känslan av flytande ikonfält i delnings läge, Se exempel

 • Har uppdaterat format mal len på panelerna, till exempel omröstnings-, Q&A-och antecknings paneler, och uppdaterade format mal len i dialog rutan Bjud in & påminna

 • Uppdaterade format mal len i dialog rutan för ljud sändning i Cisco Webex Events, Se exempel

 • Uppdaterade ljud flödet för möten som är inställda på VoIP-endast ljud för att göra det mer konsekvent med Webex-ljud-möten

 • Optimerat dialog rutan ljud anslutningar när du använder Ring min dator för att tillåta justering av dator ljud inställningar på en enda meny, Se exempel

Cisco Webex Support

64-bitars support program

Webex support Skriv bords program för Mac är nu ett 64-bitars program.

Cisco Webex webbplatsadministration och Cisco Webex Control Hub

Uppgradering av webbplats version för schemaläggning i webbplatsalternativ och Control Hub

Kund webbplats administratörer för en låst version kan själv schemalägga versions uppgradering till en månad i förväg i webbplatsalternativ-och Control Hub.

Om webbplatsen hanteras av en partner som använder Control Hub är denna funktion ännu inte tillgänglig.


Den här funktionen har endast begränsad tillgänglighet.

Cisco Webex-webbapp 4.3

Uppdatering av Webex-tillägget för innehållsdelning

På grund av en ändring i Google Chrome-webbläsaren kommer användare som installerar tillägget för innehållsdelning för första gången att omdirigeras till Chrome-webbutiken i ett separat webbläsarfönster för installation och instruktioner. Den här ändringen påverkar inte de som redan har installerat tillägget för innehållsdelning.

Cisco Webex Meetings Mobile 11,4 (Android)

Moderna flödes förbättringar för första gången användare

Användare som ännu inte har installerat Webex Meetings-mobilappen ser nu en förbättrad första upplevelse. Första gången och gäst användare hämtas till en mobil sida som ger ett enkelt sätt att ansluta till möte med endast ljud. Efter mötet visas användare en Omdirigerad sida som erbjuder den mobila appen att hämta för framtida möten.

Användare måste fortfarande ange åtkomst koden manuellt när de deltar via den här länken.

Ändringar i avsnittet ljud-enda Mötes deltagande i sina Webex Meetings-e-postmallar bättre klargöra under vilka omständigheter användare kan ansluta till möte med endast ljud via länken. Läs mer om att delta i möten från Android.

Den här funktionen beror på Cisco Webex-sidans WBS 33,6, inte i mobilappen version 11,4.

Förbättringar av mötes listan i appen

Android-användare ser nu flera förbättringar i Mötes listan i appens Mötes lista, för sina kalender urklippade möten:

 • Titta och tryck på information om ljud inringning direkt från deras Mötes information.

 • Åtkomst i appen till hela innehållet i e-postmeddelandet och kalender inbjudan, så att de inte behöver lämna appen för att se den.

 • Åtkomst för att delta i sitt möte om värden har startat ett schemalagt Webex-möte tidigt (istället för att vänta i 15 minuter innan den schemalagda start tiden).

 • Åtkomst för att ansluta till ett schemalagt personligt rum (istället för att vänta till 15 minuter före den schemalagda start tiden). Om värden ännu inte har startat sitt personliga rum kommer deltagaren att tas i lobbyn.

Läs mer om Mötes listor.

Stöd för internt återuppringnings nummer för CCA-kunder

CCA-kunder kan nu använda interna återuppringnings tillägg för att ansluta till ljudet från Webex Meeting-appen på sina Android-enheter. Användare kan välja "ingen landskod" och ange deras interna återuppringnings anknytning för att ansluta till ljudet.

Ljud ikon indikatorer

Android-användare ser nu ljud ikon indikatorer för hur deras deltagare deltar. Ikoner visar antingen en stationär PSTN-ljudanslutning, en ljud anslutning för Skriv bords telefon eller en mobil anslutning.

Den här funktionen är beroende av Webex-webbplats version WBS 33,6.

Cisco Webex Meetings Mobile 11,4 (iOS)

Suddig bakgrunds support för iOS

video deltagare i iOS kan nu göra sin bakgrund suddiga och ta bort störande element från omgivningen när de deltar i video möten.


Denna funktion är tillgänglig för iPhone X och nyare enheter.

Stöd för iOS 12 Statsstöd

Cisco Webex Meetings Mobile iOS version 11,4 har officiellt stöd för det nya operativ systemet iOS 12.

Stöd för inspelnings listor för deltagare i appen

Användare kan nu få åtkomst till inspelningar av möten som de har deltagit i direkt från inspelnings listan i appen, om värden har delat inspelnings behörigheten med dem.

Läs mer om interaktion mellan möten.

Förbättrad skärmdelning

Vi har tidigare meddelat att skärmdelning förbättringar inkluderades i den här versionen. Vi har nu skjutit upp dessa förbättringar av framtida versioner.

Förbättringar av historik för personliga rum

Om iOS-användare loggar ut för första gången visas de med en dialog som frågar om de vill spara sin historik för personliga rum för framtida bruk.

Länkar till filer med utvidgad verklighet

iOS-användare har nu länk åtkomst till en lagrings plats för ytterligare 3D-filer, för sin utöknings bara verklighet-funktion.

Mer information om hur du använder utökad verklighet finns i avsnittet utvidgad verklighet här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nowvmhw.

WBS33.5

Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Edge-ljud

Cisco Webex Edge-ljud tillhandahåller en nätverkskanal (internettelefoni (VoIP} för mötesdeltagare att ansluta till möten från deras befintliga IP-telefoner utan att det krävs ändrat beteende eller utbildning. Webex Edge-ljud kan användas med alla enhetliga kommunikationslösningar från Cisco och ger högkvalitetsljud (bredbandskodek) och sänkta kostnader genom att kringgå det publika telefonnätet (PSTN).

Webex Edge-ljud ingår i Ciscos Collaboration Flex-abonnemang 2.0. Vi rekommenderar att Webex Edge Connect Peering Link används tillsammans med Webex Edge-ljud för att få bäst kvalitet på ljudupplevelsen.

Fördelar för kunden:

 • Det krävs inte någon utbildning eller att användarna ändrar sitt beteende

 • Förbättrad ljudkvalitet med bredbandskodek

 • Sänkta kostnader för dirigering av ljudsamtal via internettelefoni (VoIP) och kringgående av det publika telefonnätet (PSTN)

 • Enklare att skalanpassa och hantera med minimala anskaffningskrav

 • Flexibel användning i och utanför nätverk (endast Webex Edge-ljud)

 • Enkel konfiguration

En lista över krav finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nkhp692.

För configuarion-guiden, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/xmsy7d.

Kunder kommer att ha till gång till den här funktionen i sina webbplatsalternativ portal-eller Control Hub start Mid-oktober 2018 när de köper möten under Flex-planen 2,0. Kunder som redan omfattas av Flex-abonnemang 2.0 måste ändra sitt abonnemang (utan extra kostnader) för att kunna använda den här funktionen. En länk till den utförliga driftsättningsguiden kommer också att göras tillgänglig vid samma tid.

Cisco Webex Edge Connect

Som en del av Cisco Webex Edge-erbjudandet introducerar vi även Webex Edge Connect. Webex Edge Connect är en dedikerad, hanterad IP-länk från kundernas lokaler till Cisco Webex Cloud genom direkt peering via Equinix Cloud Exchange, vilket leder till bättre och snabbare Cisco Webex-möten som drivs av Cisco Webex stamnät. Direktanslutningen ger förbättrad möteskvalitet med stabil nätverksprestanda och ökad säkerhet.

Förutsägbart och pålitligt

Den för ändamålet avsedda peering-anslutningen är fri från den ostadighet som utmärker trafik på internet. Eftersom vi vet att video-och ljud konferens strömmar i real tid är mycket känsliga för överbelastning, paketförlust, skakningar och fördröjningar. Om en kund har en internetanslutning med mycket stor belastning kan det påverka mötestrafikens kvalitet. Genom att utse en fysisk peering-anslutning kan kunder nu vila på att deras dag-dagars kärn verksamhet som utförs över Internet inte stör möten och vice versa.

Säkert

Cisco Webex Edge Connect ger slutpunkt-till-slutpunkt-säkerhet. Mediaflödena inte bara krypteras utan överförs via en för ändamålet avsedd styrd länk som inte är exponerad mot internet. Till följd av detta är lösningen helt säker mot de flesta internetangrepp som överbelastningsattacker och man-i-mitten-utnyttjande.

Genom att kombinera Webex Edge-ljud och Webex Edge Connect kan kunden garantera en konsekvent och pålitlig Mötes upplevelse som är så viktig att den leder sin dagliga kärn verksamhet.

För mer information, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n68tcpb.

Den här funktionen blir tillgänglig för köp från Cisco från mitten av oktober 2018.

Typ av anslutning som visas för Cisco Webex Teams-mötesdeltagare

När en Cisco Webex Teams-användare deltar i ett Cisco Webex Meetings-möte indikerar enhetsikonen som hör ihop med användaren nu vilken enhet som används för att delta: PSTN, VoIP eller videosystem.

Återuppringningsspråk baserat på programinställningar

Det språk som används i meddelandena om återuppringning baseras nu på språkinställningarna i det Webex-program som ber mötet att ringa upp. Tidigare var språket baserat på landskoden.

Förbättringar av schemaläggare och personligt rum (Modern vy)

I den här versionen har Modern vy-schemaläggare tillgång till schemaläggning för annans räkning och kan upprätta en dagordning, ange sina Anslut före värden-inställningar och skicka en påminnelse. Personligt rum-användare har även tillgång till autolåsningsinställningar och värdaviseringsfunktioner. Mer information finns i avsnittet om hur du schemalägger ett möte i den här moderna Visa-artikeln.

Inspelningsförbättringar (Modern vy)

I den här versionen kan användare av inspelningslistor nu hämta inspelningar, redigera behörigheter och dela sina inspelningar med andra. Mer information finns i avsnittet om inspelningar i denna modern Visa-artikel.

Stöd för inspelningslistor för deltagare och inbjudna (Modern vy)

Om en värd beslutar sig för att dela en inspelning kan deltagare och inbjudna med Webex-värdkonton nu logga in på Modern vy-sidan och få tillgång till den inspelning som de deltagit vid eller missat. Inbjudna måste stå på den behörighetslista som värden väljer att dela med.

Cisco Webex för Google Kalender

En ny Cisco Webex-integrering blir tillgänglig för Google Kalender för G Suite i mitten av september 2018.

Administratörer följer en enkel process för att aktivera integreringen för deras webbplats och sedan kan användare börja använda den utan att behöva installera något. Med Cisco Webex för Google Kalender kan användare enkelt lägga till ett Webex-möte eller ett Webex-möte i ett personligt rum till en händelse i sin Google Kalender. Webex-mötesinformation läggs sedan till i mötet, inklusive en länk för att delta i ett möte och en videoadress för att ringa in från ett videosystem. Integreringen stöder schemaläggning av återkommande möten och undantag och stöder även att andra värdar tillåts att schemalägga möten åt dig. Om du har Cisco Webex-tjänsten för hybridkalender aktiverad på din webbplats kan användare även se knappen Delta på din Cisco Webex-videoenhet och i Cisco Webex Teams-appen innan mötets schemalagda start.

Mer information om den här integreringen finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/now4kjcb.

För kända problem och begränsningar, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/6vytvv.

Cisco Webex Meetings-svit

Transkription av inspelning (prov)

Nu har Cisco Webex stöd för transkription av inspelningar. Webbplatsadministratörer kan aktivera den här funktionen för alla, för specifika användare eller tillåta användarna att aktivera den på egen hand.

När transkriptioner är aktiverat kan användare visa undertexter och transkriptioner av sina inspelningar. Användare kan söka efter nyckelord i en inspelning och med ett klick spola fram inspelningen till det ställe där det ordet sägs.

Ljuddelen av inspelningar skickas till VoiceBase, en betrodd Cisco-partner som skapar transkriptioner. VoiceBase har granskats och godkänts av Cisco Infosec för att hantera känsliga uppgifter, enligt Ciscos dataklassificering. VoiceBase tar endast emot och bearbetar ljuddelen av MP4-inspelningar som skickats av Cisco Webex för att skapa en transkription. När transkriptionen har skickats tillbaka raderar VoiceBase ljudet.

Denna funktion är tillgänglig under en provperiod för webbplatser i USA och Kanada. Under denna period tillhandahålls transkriptionstjänsten utan extra kostnad. Kunder underrättas när provperioden går ut.

Anteckningar:

 • Transkriptioner är endast tillgängliga för nya inspelningar av möten som hålls av användare efter att de har uppnått transkriptionsprivilegier.

 • Transkriptioner är endast tillgängliga på engelska.

 • Den här funktionen är för närvarande tillgänglig för Webex-webbplatser i USA och Kanada.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig för MP4-inspelningar.

Mer information om hur du skapar transkriptioner av inspelningar finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/nk62t5eb.

Mer information om hur du visar, söker i och redigerar transkriptioner av inspelningar finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/7l12j7.

Mer information om hur administratörer kan aktivera automatisk transkription av inspelningar finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/uq5009.

Ny Webex Meetings-API på DevNet

Den nya Webex Meetings-sidan på DevNet ger dig uppdaterade XML-API-scheman så att du enkelt kan utveckla för Webex Meetings. Vi har inkluderat enkel åtkomst till snabblänkar för att hjälpa dig komma i gång samt community-support om du vill chatta med experter.

Vår navigering har designats om för att ge enklare åtkomst till dina viktigaste Webex Meetings-funktioner, inklusive (men ej begränsat till): schemaläggning av möten, hantering av deltagare, visning av möteslistor, korslansering av möten, generering av användningsrapporter, hämtning av inspelningar med mera. Med de här verktygen kan du smidigt integrera Webex-möten i dina program. Dessutom kommer vi att använda samma portal för att introducera nya funktioner och nya API:er framöver, så se till att återvända regelbundet och se efter om det finns uppdateringar.

Om du vill uppleva det nya DevNet, gå till https://developer.cisco.com/site/webex-developer/web-conferencing/.

Cisco Webex Meetings och Events

Endast MP4-inspelningsformat i Meetings och Events

Mötes- och händelseinspelningar kommer snart att lagras i MP4-format. Tidigare var kunder tvungna att kontakta Cisco för att byta inspelningsformat till MP4, men med den här nya funktionen blir MP4 standard och det äldre ARF-formatet kommer inte att genereras.

Observera att MP4-inspelningar inte kan trunkeras från Webex-webbplatsen.

Observera även att det inte går att dölja Mötes deltagarna eller chat-panelen i en MP4-inspelning.

MP4-filer som delas med den delade filen (inklusive video)... alternativet spelas för närvarande inte in i MP4-Mötes inspelningar.

Lanseringen av den här nya funktionen börjar i september och avslutas i mitten av oktober. Kontakta din CSM för att få reda på när din webbplats kommer att uppgraderas.

Cisco Webex Events

Alla Events-diskussionsdeltagare kan sätta på video

Diskussionsdeltagare behöver inte längre göras till presentatör av värden för att kunna sätta på video. Alla diskussionsdeltagare kan sätta på sin video när som helst.

Meddelande om avveckling av Cisco Webex Events Flash-programmet i december

Detta är en tidig varning om att Adobe Flash-klienten för Cisco Webex Events-deltagare kommer att försvinna i december. Händelsedeltagare kan delta med hjälp av Cisco Webex-webbappen som inte kräver några hämtningar eller installationer, eller så kan de delta via skrivbordsappen för Cisco Webex Meetings.

Cisco Webex webbplatsadministration och Cisco Webex Control Hub

Egenvarumärkning för Cisco Webex Control Hub

Egenvarumärkning stöds nu för webbplatser som hanteras med Cisco Webex Control Hub. Mer information om märkning finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/71d10i.

Större logotyper för Cisco Webex webbplatsadministration och Cisco Webex Control Hub-webbplatser

En förbättring har gjorts för att stödja större logo typer (900 pixlar bred och 42 pixlar höga) för självmärkta webbplatser som hanteras av Cisco Webex webbplatsalternativ och för webbplatser som hanteras av Cisco Webex Control Hub.

Mer information om hur du konfigurerar märkning i webbplatsalternativ finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n9odckx.

Mer information om hur du konfigurerar märkning i Control Hub finns på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/71d10i.

Cisco Webex webbapp 4.2

Stöd för chattprivilegier under pågående möte vilka angetts via skrivbordsprogrammet

Webbappen kommer nu att korrekt tillämpa chattprivilegier så som de angetts av presentatören i skrivbordsprogrammet. Dessa privilegier avgör till vem mötesdeltagare kan skicka chattmeddelanden. Webex-webbappen tillämpar nu dessa privilegier i chattpanelen.

Mer information om chatt privilegier finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/WBX21522.

Stöd för multiströmmande video

Du kan nu se fler samtidiga video bilder. Förutom Mötes deltagarna som deltar via Webex Meetings-appen visar miniatyr bilderna nu upp till 6 av de senaste aktiva högtalarna som har anslutit via ett video system eller Webex Teams-appen. Detta ger webb programmet paritet till Skriv bords programmet.


Denna funktion kommer att aktive ras med 10/17/2018.

Mer information om stöd för flera strömmar finns i https://collaborationhelp.Cisco.com/article/n3js0sj.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.3 (Android)

Mer information om dessa funktioner finns i artikeln om Webex-möten på mobila enheter på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/en-US/nowvmhw.

Direkt deltagande i ett mobilappsmöte för alla kunder

Alla Webex Meeting-kunder kan nu korslansera direkt till Webex Meetings-appen från sin interna kalender i stället för att dirigera om till en mobil webbläsare. Detta ger en snabbare anslutningsupplevelse från mobila enheter.

Stöd för inspelningslistor för deltagare och inbjudna

Om en värd bestämmer sig för att dela en inspelning kan mobila deltagare och inbjudna med Webex-värdkonton nu få tillgång till den inspelning som de deltagit vid eller missat direkt från sin mobila inspelningslista. Inbjudna måste stå på den behörighetslista som värden väljer att dela med.


Den här funktionen kräver Webex webbplatsversion WBS33.5 eller senare. Det krävs OAuth-stöd för mobila inspelningar, men inte för skrivbordsprogrammet.

Förbättrat flöde under första användarupplevelsen på mobilen

Förstagångsanvändare av Android-mobiler vilka korslanserar från sin inbjudan och därefter installerar sin app för första gången tas direkt till mötet utan att behöva flytta sitt ursprungliga möte.

Officiellt stöd för Android P

Webex Meetings Mobile har nu officiellt stöd för det nya operativsystemet Android P.

Cisco Webex Events videostöd för diskussionsdeltagare

Android-användare som är diskussionsdeltagare i en Cisco Webex-händelse kan nu sända video.

Långvariga möten

Android-användare kan nu schemalägga 18- eller 24-timmarsmöten direkt från sitt Mobile Meetings-program.

Ändra namn på inringande användare

Android-värdar och -gäster kan nu redigera ”inringande användare” i sina mötesdeltagarlistor med andra namn för bättre identifiering. Gästanvändare kan nu redigera det endast lokalt, medan inloggade värdar kan redigera det för alla användare. Den här funktionen ger likvärdighet med Webex Meeting Mobile (iOS) och Webex Meetings skrivbordsfunktion.

Begränsat stöd för Samsung DeX

Webex Meetings Mobile hade nu begränsat stöd för Samsung DeX-enheter. Användare kan docka sina Samsung-enheter för att visa sin Android-mötesapp på en stor skärm.

Cisco Webex Events stöd för HD-video

Webex Events på Android stöder nu upp till 720p HD-video. Den här inställningen är aktiverad i Webbplatsadministration.

Återuppringningsspråk baserat på enhetens inställningar

Det språk som används i meddelandena om återuppringning baseras nu på inställningarna för lokalt språk i den Android-enhet som ber mötet att ringa upp. Tidigare var språket baserat på landskoden. Detta omfattar samtliga 16 språk som stöds av Webex.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.3 (iOS)

Mer information om dessa funktioner finns i artikeln om Webex-möten på mobila enheter på https://collaborationhelp.Cisco.com/article/en-US/nowvmhw.

Direkt deltagande i ett mobilappsmöte för alla kunder

Alla Webex Meeting-kunder kan nu korslansera direkt till Webex Meetings-appen från sin interna kalender i stället för att dirigera om till en mobil webbläsare. Detta ger en snabbare anslutningsupplevelse från mobila enheter.

Ford Applink första version

Fordförare med Sync 3 kan nu se sin möteslista, starta eller ansluta till sitt personliga rum eller kommande schemalagda möten och se viktig mötesinformation direkt från instrumentbrädan i sin bil. Detta kan göras med rattaktiverade röstkommandon eller genom att trycka direkt på instrumentbrädan.

Användare kan kontakta sina webbplatsadministratörer för att aktivera den här integreringen.

Förbättringar av moderniserat gästflöde för förstagångsanvändare

Mobila iOS-användare ser en ny förstagångsupplevelse av mobilsidan som framhäver deltagarflödet för möten med endast ljud (avgiftsbelagda eller avgiftsfria), via hämtning av Webex-mobilappen. Om en användare väljer att delta i mötet med endast ljud dirigerar sidan automatiskt om till en sida som uppmanar användaren att hämta appen.

Förbättringar av möteslistan i appen

För möten som har hämtats från kalendern har användarna nu tillgång till anteckningarna från sin ursprungliga kalenderinbjudan samt enklare synlig tillgång till sin information om ljud, inklusive sin lista med globala inringningsnummer.

Om en värd börjar ett möte mycket tidigare upptäcker den mobila möteslistan att värden har startat mötet tidigare och låter den inbjudna ansluta till detta möte direkt (i stället för vänta tills den angivna starttiden).

Återuppringningsspråk baserat på enhetens inställningar

Det språk som används i meddelandena om återuppringning baseras nu på inställningarna för lokalt språk i den Android-enhet som ber mötet att ringa upp. Tidigare var språket baserat på landskoden. Detta omfattar samtliga 16 språk som stöds av Webex.

WBS33.4

Cisco Webex Meetings

Inställningar för värd-PIN-kod (Modern vy)

I modern vy kan värdar nu redigera sina PIN-koder i inställningarna för modern vy.

Upplevelsen ”Ring mitt videosystem” har optimerats

Skrivbordsappens användare får nu en optimerad upplevelse när de använder alternativet ”Ring mitt videosystem”. Videovisningen har flyttats till videosystemet som standard, för att undvika videodubbletter på båda enheterna. Användare kan fortfarande välja att visa videon på skrivbordet.

Insights (Modern vy)

Alla värdar i modern vy har nu tillgång till en sammanfattande insikter-panel i sin instrumentpanel och en insikter-länk i den vänstra navigationsraden. Sidan Insikter ger värdar en sammanfattande rapport över data, till exempel hur många möten som de har varit värd för, totalt antal mötesminuter som de har varit värd för, det genomsnittliga antalet mötesdeltagare med mera.

Optimerat flöde första gången man deltar med mobil

Förstagångsanvändare av Webex Meetings på mobilen ser nu en klickbar ljudmöteslänk på basuppsättningen av deras Meetings-inbjudningar. Detta ger ett snabbare sätt delta i mötet utan att behöva installera mobilappen.

Inbjudningar till möten med den klickbara länken är följande:

 • MC mötesinformation för mötesdeltagare (produktivitetsverktyg)

 • Inbjudan till ett pågående möte (produktivitetsverktyg)

 • MC-mötesinformation för deltagare

 • Mötesinbjudan

 • Uppdaterad mötesinbjudan

 • Möte flyttat

 • Inbjudan till ett pågående möte

TSP-webbplatser kan nu också ge stöd för en klickbar ljudmöteslänk genom att konfigurera en TSP-åtkomstkod till deras e-postmall.

En extra fördel är att iOS-deltagare (inte värdar) kringgår accesskodsinträdet. Android har inte denna möjlighet ännu.

Uppdaterade Mötesdeltagarlistan för interna Cisco-videosystem

Vi meddelade tidigare den här funktionens tillgänglighet, men den har nu skjutits upp till en framtida version.

Uppdaterade Bättre innehållsdelningskvalitet för Skype for Business-användare

Vi har tidigare meddelat förbättrad innehålls delning för användare av Microsoft Skype för företag. Den här funktionen skjuts nu upp till en senare version.

Cisco Webex Meetings-svit

Ändra i mappen Webex-installation (endast Windows)

Det finns potentiella säkerhets problem med att installera Webex Meetings-appar i mappen C:\Program, särskilt på delade datorer. Från och med den här versionen kommer alla Webex Meetings-appar och binärfiler att installeras på en ny plats.

Om administratören för en organisation distribuerar och installerar programmet med hjälp av en MSI installeras programmet i mappen C:\Program Files . Om en användare besöker en webbplats för att starta mötet och de lokala programfilerna inte är den aktuella webbplats versionen kommer uppdaterings processen att installera den nya versionen i <UserDir>\AppData\Local- mappen.

Ändringen sker automatiskt när en användare startar eller deltar i ett möte på WBS 33.4-webbplatsen.

ActiveX-insticksprogram för Microsoft Internet Explorer

När programmet installeras i mappen C:\Program Files eller <UserDir>\AppData\Local är ActiveX-tillägget för Internet Explorer-installation annorlunda, beroende på användar privilegier:

 • Om användaren har administratörsprivilegier på sin dator deltar användaren i mötet automatiskt. Efter mötet får användare som har en tidigare version av ActiveX-insticksprogrammet en uppmaning att uppdatera Internet Explorer-tillägget, om Windows User Access Control (UAC) är aktiverat. Denna uppdatering flyttar tillägget till mappen C:\Programfiler.

 • Om användaren inte har administratörsprivilegier på sin dator vidtas ingen åtgärd. Användaren deltar i mötet och avslutar det normalt, utan UAC-meddelanden, och ActiveX-insticksprogrammet ligger kvar på sin nuvarande plats.

Varningsmeddelande för Firefox-versioner tidigare än 52

Även om Webex sedan länge inte har haft stöd för Firefox-versioner tidigare än 52, kan användare av dessa versioner av Firefox nu få en standardvarning om att versionen inte längre stöds.

Cisco Webex Meetings, Events och Training

Cisco Webex Meetings-tillägg för Safari 12 och senare

I och med att Apple låter NPAPI-insticksprogrammet utgå i webbläsaren Safari 12 har Webex skapat det nya Cisco Webex Meetings-tillägget för Safari version 12 och senare för att fungera med WBS33.4 och senare.

Detta ger användare en helt ny upplevelse när de deltar i möten för första gången i Safari version 12 och senare webbläsare. Användare uppmanas att installera tillägget när de ansluter till webbplatsen.

Mina filer utgår

Alla UCF-/Mina filer-funktioner inaktiveras och tas bort från alla webbplatser från och med den här versionen. ”Mina inspelningar”-funktionaliteten blir kvar utan några planer på att utgå.

Användare måste hämta alla filer som de vill bevara innan WBS33.4-lanseringen tillämpas på deras webbplatser.

Stöd för 64-bitar på Mac

Webex-skrivbordsappen för Mac har nu stöd för 64-bitars och är kompatibel med nya och framtida macOS-versioner.

Cisco Webex Events

Stöd för HD-videowebbkamera i Webex Events

Webex Events stöder nu HD-video med upp till 720p för webbkameror. Den här inställningen är aktiverad i Webbplatsadministration.


Inställningen ”Aktivera högupplöst video (720p) (Meetings och Training)” för webbplatsadministration startar även Webex Events. Formuleringen kommer att uppdateras i en framtida version.

Cisco Webex-webbapp 4.1

Optimering för skärmar med hög upplösning

Knappar och ikonografi i webbappen har optimerats för att skala väl på högupplösta skärmar och större zoominställningar.

Förbättrad visningsordning för miniatyrbilden för video

Webbappen visar nu de senaste aktiva högtalarna på den första sidan av miniatyrbilden för videolistan. Detta görs för att upprätthålla funktionsparitet med skrivbordsprogrammet.

Stöd för ”Hantera paneler”-konfigurationen

Webbappen döljer och visar nu paneler på rätt sätt för värdar och presentatörer som använder alternativen ”Hantera paneler” i skrivbordsappen i syfte att tillåta eller ta bort paneler.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.2 (Android)

Förbättrat flöde under första användarupplevelsen på mobilen

Förstagångsanvändare på Androids mobiler som korsstartar från sin mötesinbjudan erbjuds alternativet att installera Meetings-appen på sin enhet.

Om de väljer att installera Meetings-appen dirigeras de direkt till mötet utan att behöva flytta sitt ursprungliga möte och välja det igen för att delta.

Support för rutnätsvy på Android-surfplattor

Användare av Android-surfplattor kan nu se en rutnätslayout med upp till sex deltagare åt gången.

Detta ger funktionsparitet med Android-smarttelefoner.

Omröstningssupport i Webex Meetings

Mobila Android-användare kan nu delta i en omröstning under möten i Webex Meetings.

Officiellt stöd för Android P – uppdatering

Webex Meetings Mobile har tidigare meddelat att det kommer att finnas stöd för det nya operativsystemet Android P version 11.2. Detta stöd har nu skjutits upp till en senare version.

Förbättrad inbyggd Google-sökning

Mobila Android-användare kan nu använda sin inbyggda Google-sökfunktion för att lokalisera schemalagda Webex-möten och inspelningar med hjälp av mötestitel eller värdens namn.

Uppladdning av avatar för surfplattor

Mobila användare av Android-surfplattor kan nu ladda upp och uppdatera sina avatarer direkt från sina mobilappar.

Förbättringar för värdens inspelningslista

Användare av inspelningslistor på Android kan nu söka efter inspelningar och ta bort de inspelningar som de inte längre behöver.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.2 (iOS)

Stöd för OAuth inloggningsvaraktighet

SSO- och icke-SSO-mobila användare kan nu dra nytta av en ny OAuth-baserad inloggningsdesign som ger mobila användare möjlighet att förbli inloggade i upp till två månader åt gången utan att loggas ut. Längden på inloggningen kan konfigureras.

Dessutom fortsätter icke-SSO-webbplatsanvändare att förbli inloggade med automatisk förnyelselogik om de är aktiva app-användare.

Obs! CI-webbplatser kräver Webex Mobile-möten version 11,4 eller senare för OAuth-support.

Första officiella utgåvan av Ford Applink - uppdatering

Vi har tidigare meddelat att den första versionen med Ford Applink-integration för Cisco Webex Meetings kommer att släppas. Detta har nu skjutits upp till en framtida version.

Förbättringar av historik för personliga rum

iOS-användare som har valt att behålla sin personliga rum-historik har nu tillgång till sin historik från flera olika webbplatser.

Videostöd för Webex Events diskussionsdeltagare

iOS-användare som deltar i en session som en Events-diskussionsdeltagare kan nu slå på sin video om värden tillåter att diskussionsdeltagaren ska visas på video i mötet.

WBS33.3

Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events

Ny videocentrerad mötesupplevelse

Den här versionen innehåller det nya skrivbordsprogrammet för Cisco Webex Meetings och Events som nu ger enklare och modernare videomöten. Det nya användargränssnittet förbättrar hela mötesupplevelsen från början till slut.

Mer information om det nya skrivbordsprogrammet för Cisco Webex Meetings och Events finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/nvby0ee.

Maximal skärmyta för möten ansikte mot ansikte med HD-video

Byt enkelt mellan vyerna aktiv talare och miniatyr, endast aktiv talare samt rutnätsvy, där du kan visa upp till 25 videor samtidigt via de nya layoutkontrollerna.

Nya layouter ger dig fullständig kontroll över hur du ser ditt möte

 • Layouten justeras automatiskt när innehåll delas och flyttar videon högst upp.

 • Vill du hellre ha videon till höger? Använd bara layoutkontrollerna för att växla till vyn sida vid sida.

 • Vill du ha full kontroll? Använd vyn flytande fönster för att själv flytta och ändra storlek på panelerna som du vill. Du kan till och med dra panelerna till din andra skärm.

Mer information om helskärmsvideolayouter i Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events finns i https://collaborationhelp.cisco.com/article/nk20oui. Mer information om helskärmsvy för innehållsdelning i Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events finns i https://collaborationhelp.cisco.com/article/2kpmz0.

Förenklade möteskontroller

Med det nya centraliserade kontrollfältet får du alla viktiga funktioner nära till hands på en konsoliderad plats. (Nu slipper du leta igenom paneler eller flikar för att hitta specifika möteskontroller.)

Möteskontrollerna döljs automatiskt när de inte används och dyker upp igen så snart du flyttar på musen.


Om du har konfigurerat din webbplats för att visa eller dölja vissa paneler med sessionstyper kommer panelerna att visas därefter i den nya mötesupplevelsen också.

Ny delningsdialog

Den nya delningsdialogen visar miniatyrer av öppna skärmar och program. På så sätt blir det enklare och mer intuitivt att hitta innehållet du vill dela.

Mer information om innehållsdelning i Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events finns i https://collaborationhelp.cisco.com/article/5ddww5.

Cisco Webex Meetings

Tillämpning av TLS 1.2

Från och med 3 augusti 2018 tillåter Cisco endast anslutningar med TLS 1.2 (Transport Layer Security). Efter detta datum kommer användare som ansluter från operativsystem och webbläsare som inte stöder eller inte är konfigurerad för att använda TLS 1.2 inte att kunna starta eller delta i möten.

För fullständig information, gå tillhttps://collaborationhelp.cisco.com/article/cc09hk.

Aktivering av modern vy som standard

Med den här versionen aktiveras alla kundwebbplatser utan TSP-ljud för modern vy som standard.

Kunder som vill välja bort denna standardaktivering kan ändra sin inställning för webbplatsadministration till ”endast klassisk vy”. Detta förhindrar att deras webbplats ändras när vi aktiverar standardvyn för varje webbplats.

Mer information om att välja standardvyn för din Cisco Webex Meetings-webbplats finns i https://collaborationhelp.cisco.com/article/nxvuu5f.

Uppdatering om insikter i modern vy

Vi har tidigare berättat om en ny insiktssammanfattningspanel på den nya instrumentpanelen för värdar. Nu har insiktsaktiveringen skjutits upp. Vi utvärderar nästa målversion för att schemalägga aktiveringen.

Stöd för ARF-inspelningslista i modern vy

Modern vy-användare kan nu visa och spela upp ARF-värdinspelningar från sina Modern vy-inspelningslistor.

Grundläggande stöd för anpassad märkning i modern vy

Alla modern vy-användare kan nu se sidhuvud och sidfötter av klassisk vy-typ i gränssnittet för modern vy.

Ny logotyp i Modern vy och klassisk vy

Alla kunder kan nu se den nya Webex Meetings-logotypen och ”Webex”-formuleringar på sidan som visas före mötet, både för klassisk och Modern vy.

Aktivering och inaktivering av tips och råd för webbplatsadministration i modern vy

Webbplatsadministratörer kan nu välja att inaktivera tips och råd i modern vy.

Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar tips och råd i modern vy finns i https://collaborationhelp.cisco.com/article/5hkjpl.

100 videoenhets- och Webex Teams-deltagare i möten

Vi har ökat antalet videoenhets- och Teams-appanvändare som kan delta i möten från 75 till 100.

Detta finns endast tillgängligt på Cisco Webex-webbplatser med videoplattform version 2.

Utökat språkstöd

Cisco Webex ljud stöder nu ljud på lokala språk om användare använder Ring mig-alternativet på följande språk:

 • Arabiska

 • Ryska

 • Turkiska

Användare som initierar återuppringning till länder där dessa språk talas hälsas välkomna på motsvarande språk, följt av samma hälsningsfras på engelska. Detta gäller för alla Webex-användare, inklusive PSTN, CCA Ent och CCA SP.

Fullständig information om täckning finns här: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/conferencing/webex-meeting-center/cisco_webex_gpl_audio.pdf.

Cisco Webex Events

MP4-inspelningar av händelser

Kunder kan nu välja att lagra inspelade händelser i MP4-format. När det här alternativet har valts görs alla efterföljande inspelningar i MP4-format.

Kunder som vill ha den här nya funktionen kan kontakta sina CSM:er för att aktivera MP4-inspelningar.

Cisco Webex Meetings-svit

Mina filer föråldrad avisering

Vi har tidigare meddelat att fliken Mina dokument i avsnittet Mina filer på Cisco Webex-webbplats kommer att upphöra. Datum för avveckling är inte längre den 31 juli 2018 utan när nästa version släpps (WBS33.4).

Med den här versionen kan användare nu se ett meddelande när de navigerar till sidan Mina filer som meddelar dem om att den här kommer att upphöra när nästa version lanseras och instruerar dem att hämta filer som de vill spara.

Cisco Webex skrivbordsprogram

Återuppringning till lokal TelePresence-enhet och molnregistrerad enhet

Det är nu enklare för användare att delta i mötesvideo och ljud när skrivbordsprogrammet har ett sammanlänkat lokalt TelePresence-system.

Det är nu även enklare för användare att delta i mötesvideo och ljud när skrivbordsprogrammet har en sammanlänkad molnregistrerad enhet.

Välj bara Starta eller Delta i popup-fönstret med alternativet ”delta i möte med hjälp av [Enhetsnamn]” automatiskt aktiverat. Video- och ljudsystemet får automatiskt ett samtal från mötet.

Mer information om hur du använder Cisco Webex Meetings skrivbordsapp finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqx2ohdb.

Cisco Webex-webbapp 4.0

Nytt optimerat användargränssnitt för pågående möte

Följande förbättringar av Användargränssnittet har gjorts för att optimera upplevelsen under ett möte:

 • Förbättrat användargränssnitt i webbappen genom att mängden tomrum har minskats och video och innehåll har maximerats.

 • I dialogrutan Dela kan du nu klicka direkt på skärm- eller programikonen för att dela.

 • Hjälp och Information om mötet har slagits samman till en enda dialog.

Mer information om hur du kommer igång med Webex webbapp finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/9eed9t.

Stöd för att ansluta före värden i Webex Events

När du deltar i händelser via webbappen, kan du nu ansluta före värden, för händelser där Anslut före värden är aktiverat.

Delningsoptimering i Mozilla Firefox och Google Chrome

Dessa optimeringar för Firefox och Chrome hjälper till att säkerställa bästa möjliga kvalitet när du delar innehåll i dåliga nätverksförhållanden.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.1 (Android)

Förbättring när du deltar första gången

För användare som inte har en mobilapp installerad, som startar från en inbjudan på sin lokala enhetskalender, finns det ett andra alternativ att delta i möte med endast ljud utan att behöva installera en mobilapp. Detta är inte beroende på version 11.1 av appen.

Denna funktion är endast tillgänglig för webbplatser med följande versioner:

 • WBS31.28 eller senare

 • WBS32.16 eller senare

 • WBS33.3 eller senare

Mer information om att ansluta till ett Cisco Webex-möte på din Android-enhet finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du#topic_58091EB08F33D0432228D63843B9A2E8.

Förbättringar för Ford Applink

Mobilanvändare kan nu visa och delta i Webex Meetings, Webex Events och Webex Training direkt från instrumentpanelen i bilen, inklusive möten, händelser och sessioner som hämtas direkt från deras lokala enhetskalender.

Kända begränsningar:

 • Av prestandaskäl är bilens möteslista begränsad till 20 möten eller sessioner.

 • För att delta från bilen måste deltagaren redan vara registrerad för Webex Events och Webex Training, eller så måste sessionen stödja oregistrerade gäster.

 • För att delta från bilen måste Webex Events redan vara igång.

Förbättringar för mobilinloggning

Mobilanvändare på icke-SSO-webbplatser loggas nu in automatiskt om de ändrar webbplatskonfiguration till att använda OAuth-autentisering. Dessutom har timeout-varaktighet för SSO-webbplatser utökats från två veckor till två månader för webbplatser som byter till OAuth-autentisering.

Denna funktion är endast tillgänglig för webbplatser med följande versioner:

 • WBS31.28 eller senare

 • WBS32.16 eller senare

 • WBS33.3 eller senare

Stöd för Touch-ID på webbplatser utan enkel inloggning (SSO)

Mobilanvändare kan aktivera Touch-ID på Android-enheter som stöds och sedan enkelt och säkert logga in på samma webbplats med hjälp av sina fingeravtryck. Det här är för närvarande endast tillgängligt på webbplatser utan enkel inloggning (SSO).

Mer information om hur du ser dina kommande möten på din Android-enhet finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du#topic_97576894A41B6C992EAE4BCDBBCC0B67.

Stöd för att fästa favoriter bland personliga rum

Mobilanvändare kan nu fästa och frigöra sina personliga favoritrum för enkel åtkomst på sin startsida när de är inloggade

Förbättringar av historik för personliga rum

Mobilanvändare kan nu se upp till 50 personliga rum lagrade i sin lista över de senast använda rummen. Användare kommer inte att få sin personliga rumshistorik rensad efter utloggning, såvida det inte anges i inställningarna i appen. Användare kommer inte att få sin personliga rumshistorik rensad efter uppgraderingar.

Första gången användarna loggar ut informeras de om att de har en inställning för att behålla sin tidigare historik om de vill dra nytta av den. Om inställningen är aktiverad kommer historiken över personliga rum att lagras på flera webbplatser.

Stöd för delning av värdinspelningar

Mobila värdar kan nu dela sina värdinspelningar med andra via inspelningslistan i sin mobilapp.

Mer information om hur du interagerar i ett möte på din Android-enhet finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du#topic_3EFB29926B6F73F4A716810C9D7B3B8E.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.1 (iOS)

Förbättring när du deltar första gången

 • För användare som inte har en mobilapp installerad, som startar från en inbjudan på sin lokala enhetskalender, finns det ett andra alternativ att delta i möte med endast ljud utan att behöva installera en mobilapp. Detta är inte beroende på version 11.1 av appen.

 • Användare som väljer att installera mobilappen, som startar från en inbjudan på sin lokala enhetskalender, kan delta i mötet direkt när de har installerat appen, istället för att behöva gå tillbaka till sin kalender. Detta är beroende av version 11.1 av appen.

Dessa funktioner finns endast tillgängliga för webbplatser med följande versioner:

 • WBS31.28 eller senare

 • WBS32.16 eller senare

 • WBS33.3 eller senare

Mer information om hur du ansluter till ett Cisco Webex-möte på din iOS-enhet finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_27F7E72678EB3F316FBAF2501A3FEDDA.

Meddelande om första officiella utgåvan av Ford Applink

Vi har tidigare meddelat om den officiella versionen av Ford Applink-integration med Webex Meetings. Vi har nu skjutit upp lanseringen av denna nya funktion till en senare version.

Mer information om hur du ansluter till ett Cisco Webex-möte på din iOS-enhet finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_27F7E72678EB3F316FBAF2501A3FEDDA.

Stöd för kommentarer på iPhone

iPhone-användare kan nu kommentera delat innehåll i realtid medan skrivbordsanvändare kommenterar på samma innehåll.

Det här matchar funktionen som tidigare introducerats för iPad-användare.

Mer information om hur du interagerar i ett möte på din iOS-enhet finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_A9010E90D0FE542B4CFB4E2696E4F307.

Förbättringar av utvidgad verklighet

Mobilanvändare kan nu placera ett objekt för utvidgad verklighet (AR) på sina lodräta väggar. Mobilanvändare kan nu också presentera två eller fler AR-filer samtidigt.

Mer information om hur du interagerar i ett möte på din iOS-enhet finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_A9010E90D0FE542B4CFB4E2696E4F307.

Stöd för att fästa favoriter bland personliga rum

Mobilanvändare kan nu fästa och frigöra sina personliga favoritrum för enkel åtkomst på sin startsida när de är inloggade

Mer information om hur du interagerar i ett möte på din iOS-enhet finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_A9010E90D0FE542B4CFB4E2696E4F307.

WBS33.2

Cisco Webex Meetings-svit

Enhetligt Cisco Webex skrivbordsprogram

Tidigare tillhandahöll Webex två separata program:

 • Webex Meetings produktivitetsverktyg för schemaläggning i Outlook och andra kalenderprogram eller på skrivbordet.

 • Skrivbordsprogrammet för mötesupplevelsen

I denna version har dessa komponenter slagits ihop till ett paket som levereras via Cisco Webex Meetings skrivbordsprogram. Schemaläggningskomponenten som tidigare kallades produktivitetsverktyg är nu delen av skrivbordsprogrammet före mötet.

Sammanslagningen minskar administrationskostnaderna för att leverera separata appar på användarnas datorer. Nya användare får både schemaläggningen och mötet i en enda installation av Cisco Webex Meetings skrivbordsprogram, som automatiskt levereras när de deltar i eller startar ett möte utan administrativ insats. Om du använder MSI-filen för att installera Webex-appar på användarnas datorer behöver du bara installera ett enda paket för att leverera både schemaläggnings- och mötesupplevelsen.

Dessutom har delen före mötet förbättrats för att tillhandahålla ett snabbt och enkelt sätt att schemalägga, starta och delta i möten.

För användare med befintliga produktivitetsverktyg installeras delen före mötet av skrivbordsprogrammet först när webbplatsen är konfigurerad för att ta emot automatiska uppdateringar av produktivitetsverktyg. Om du inte har automatiska uppdateringar för produktivitetsverktyg får användare bara mötesgränssnittet av Cisco Webex nya skrivbordsprogram.

För bästa möjliga upplevelse för dina användare rekommenderar vi att du aktiverar de automatiska uppdateringarna för produktivitetsverktyg.

Alternativt kan användare få den kombinerade upplevelsen före och under mötet när de installerar manuellt genom att ladda ner Cisco Webex Meetings skrivbordsprogram via hämtningslänken på sidan Support > Hämtningar. Observera att användare inte längre kommer att ha en länk för att hämta produktivitetsverktyg.

Komponenten före möten har följande funktioner:

 • Starta ett möte i personligt rum

 • Delta i ett möte i ett personligt rum

 • Delta i kommande möten

 • Synkroniserad möteslista med Microsoft Outlook-kalender

 • Trådlös sammanlänkning och delning på videosystem (på plats)

 • Automatisk deltagning i Webex-möten från sammanlänkade videosystem

 • Webex Meetings-integrering till Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint, Word, Skype för företag och Internet Explorer

Mer information om hur du använder Cisco Webex skrivbordsprogram finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/ojsyry.

Mer information om hur webbplatsadministratörer kan hantera inställningarna för Cisco Webex skrivbordsprogram finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/n3bp1ib.

Transkription av inspelning (prov)

Nu har Cisco Webex stöd för transkription av inspelningar. Webbplatsadministratörer kan aktivera den här funktionen för alla, för specifika användare eller tillåta användarna att aktivera den på egen hand.

När transkriptioner är aktiverat kan användare visa undertexter och transkriptioner för sina inspelningar och söka efter nyckelord i en inspelning.

Ljuddelen av inspelningar skickas till VoiceBase, en betrodd Cisco-partner som skapar transkriptioner. VoiceBase har granskats och godkänts av Cisco Infosec för att hantera känsliga uppgifter, enligt Ciscos dataklassificering. Voicebase tar endast emot och bearbetar ljuddelen av MP4-inspelningar som skickats av Cisco Webex för att skapa en transkription. När transkriptionen har skickats tillbaka raderar Voicebase ljudet.

Denna funktion är tillgänglig under en provperiod för webbplatser i USA och Kanada. Under denna period tillhandahålls transkriptionstjänsten utan extra kostnad. Kunder underrättas när provperioden går ut.

Anteckningar:

 • Transkriptioner är endast tillgängliga för nya inspelningar av möten som hålls av användare efter att de har uppnått transkriptionsprivilegier.

 • Transkriptioner är endast tillgängliga på engelska.

 • Den här funktionen är för närvarande tillgänglig för Webex-webbplatser i USA och Kanada.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig för MP4-inspelningar.

Mer information om hur du skapar transkriptioner av inspelningar finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/nk62t5eb.

Mer information om hur du visar, söker i och redigerar transkriptioner av inspelningar finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/7l12j7.

Mer information om hur administratörer kan aktivera automatisk transkription av inspelningar finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/uq5009.

Tillämpning av TLS 1.2

För att förbättra säkerheten i den hotbild vi lever under idag och för att våra kunder ska kunna uppfylla säkerhetsbestämmelserna för sina verksamheter, kommer Cisco Webex endast att tillåta anslutningar med TLS 1.2 inom snar framtid. Med den här ändringen kommer alla anslutningar till Cisco Webex som använder versioner tidigare än TLS 1.2 att generera ett fel.

Vi kommer att skicka ytterligare meddelanden när datum har fastställts.

Detta gäller för att få åtkomst till Webex genom alla mötesappar (skrivbord, webb, mobil), webbläsare och tredjepartsappar som använder API:er.


Kunder som har aktiverat stöd för videoenheter för Webex Meetings kommer att få ett separat meddelande som beskriver tidslinjen för tillämpning av TLS 1.2 och ändringar av Ciscos betrodda certifikatutfärdare.

När Cisco Webex Meetings tillämpar TLS 1.2 måste användare följa den lägsta versionen som stöds för alla program. Om du har en tidigare version ska du uppdatera eller aktivera TLS 1.2 för att undvika störningar i tjänsten. En lista över den äldsta versionen som stöds för alla program finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/cc09hk.

Microsoft Internet Explorer

Den lägsta versionen av operativsystem som stöds för Internet Explorer 10 är Windows 7. Om du har en tidigare version av Windows OS eller webbläsare måste du uppdatera för att undvika störningar i tjänsten.

Följande kombinationer av Internet Explorer och Windows operativsystem kommer inte att kunna ansluta efter tillämpning av TLS 1.2:

 • Internet-versioner som är lägre än IE 11 med Windows Vista, XP eller tidigare OS kommer inte att kunna ansluta.

 • Internet Explorer version 7 eller tidigare med alla Windows-operativsystem kommer inte att kunna ansluta.

 • Internet Explorer 10 med Windows 7 eller 8 kan kräva aktivering av TLS 1.2 i webbläsaren om du vill fortsätta att ansluta dig efter tillämpningen av TLS 1.2. För att aktivera TLS 1.2:

  1. Gå till Verktyg och välj Internet-alternativ

  2. Välj fliken Avancerad

  3. Aktivera (markera) TLS 1.1 och TLS 1.2 och inaktivera (avmarkera) SSL 3.0 för extra säkerhet

  4. Välj Tillämpa och OK

Google Chrome

Den lägsta versionen som stöds för användning för Webex Meetings är Google Chrome 65. Om du har en tidigare version ska du uppdatera för att undvika störningar i tjänsten. Google Chrome-versioner tidigare än 33 kommer inte att kunna ansluta till Cisco Webex Meetings efter tillämpning av TLS 1.2.

Mozilla Firefox

Den lägsta versionen som stöds för användning för Webex Meetings är Firefox 52. Om du har en tidigare version ska du uppdatera för att undvika störningar i tjänsten. Firefox-versioner tidigare än 27 kommer inte att kunna ansluta till Cisco Webex Meetings efter tillämpning av TLS 1.2

Cisco Webex Meetings för Android och iOS

Inget avbrott förväntas när du ansluter till möten med Cisco Webex Meetings Mobile för Android eller iOS.

Cisco Webex-webbapplikation

Inget avbrott förväntas när du ansluter till möten med Cisco Webex webbapplikation, om du ansluter från en webbläsare som stöds. Se ovan för påverkan på webbläsaren.

XML- och URL-API:er

Du måste säkerställa att ditt program kräver API:er för Cisco Webex Meetings med hjälp av TLS 1.2. Efter tillämpning av TLS 1.2 kommer ditt program inte att kunna ansluta till Cisco Webex Meetings med något protokoll tidigare än TLS 1.2.

Cisco Directory Connector

Detta gäller endast för Cisco Webex Control Hub. Om du använder Directory Connector för att synkronisera dina användare måste du uppgradera till Cisco Directory Connector 3.0 innan tillämpning av TLS 1.2. När TLS 1.2 verkställs fungerar inte Cisco Directory Connector före version 3.0 och användare kommer inte att allokeras och avallokeras i Cisco Webex Control Hub. Cisco Directory Connector 3.0 förlitar sig på Microsoft .NET Framework 4.5 och senare versioner. Säkerställ att din VM eller ditt Windows operativsystem har Microsoft .NET 4.5 eller senare installerad. För mer information, gå till https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nqvsbmq.

Stöd för anpassat personligt rum-ID

Nu kan personligt rum-användare ändra sitt ID till ett eget namn, så länge det inte strider mot någon annans ID. Ett meddelande varnar användare att deras gamla personligt rum-ID inte längre kommer att vara giltigt och att de måste uppdatera alla personliga rum-länkar och videoadresser för schemalagda möten manuellt i sina kalendrar.

Mer information om hur du ändrar inställningarna för ditt personliga rum finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/ues93bb.

Mobilt stöd för knappen Lägg till i kalender

Nu kan mobilanvändare välja knappen Lägg till i kalender i sina mötesinbjudningar för att lägga till mötet i sina kalendrar. Tidigare skickades användare till en separat sida som informerade dem om att funktionen inte stöddes.

Webex-installationsguide för Slack-användare

Slack-användare som inte har Webex och försöker delta i ett möte från Slack får ett intuitivt meddelande som informerar dem om nästa steg.

Ny DevNet-portalupplevelse

Utvecklare som drar nytta av våra integreringar för XML-API för tredje parter kan nu använda en DevNet-portal som har en ny design med enklare navigering och uppdaterat innehåll. Detta är ett kontinuerligt arbete eftersom vi fortsätter att förbättra upplevelsen av DevNet-portalen. Nu kan kunder och partner ge feedback på portalen och även göra förfrågningar om integreringar som de vill se i framtiden.

Uppdaterade sekretessdatablad

Se våra uppdaterade sekretessdatablad: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-webex-privacy-data-sheet.pdf.

Superbra bredbandsljud för Webex Meetings

Cisco Webex Meetings har nu stöd för ett bredare frekvensområde för att leverera mycket tydligt VoIP-ljud under möten. Det intervall som stöds är 50 Hz till 12 KHz.

Meddelande avseende webbläsare som ej stöds

När användare använder Webex i en webbläsare eller ett OS som inte stöds får de nu ett tydligare meddelande om versioner som inte stöds, inklusive Safari 5.x till 10.x.

Cisco Webex Meetings

Stöd för återkommande möte i Modern vy

Nu kan användare schemalägga återkommande möten direkt från snabbschemaläggaren, samt från den vanliga schemaläggaren. Denna nya funktion gäller endast för användare med modern vy eftersom de flesta nya funktioner kommer att fokusera på modern vy.

Modern vy som standard för vissa webbplatser

Vissa berättigade kunder som har valt att ta emot funktioner under provperioder kommer att få modern vy som standard från och med juni.

Alla andra kunder kommer att få modern vy som standard med början i juli och slut i september.

Webbplatsadministratörer som inte vill ha modern vy kommer att kunna återgå till klassisk vy för alla sina användare med hjälp av inställningen för webbplatsadministration Webex-webbplatsvy.

När modern vy är aktiverad kan användare som vill gå tillbaka till klassisk vy också välja länken klassisk vy i den vänstra navigationsraden. Webbläsaren memorerar beslutet.

Mer information om hur du använder Webex-webbplatsen i modern vy finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu.

Stöd för närhetsupptäckt för molnregistrerade enheter

Nu kan användare använda närhetsdetektering för att ansluta till molnregistrerade Cisco Webex-enheter, med hjälp av ett återuppringningsflöde. Användarupplevelsen är identisk med närhetsdetektering och återuppringningsflödet för lokala videoenheter och appen stöder fortsatt och transparent för användaren detektering i båda fallen.

Detta stödjer för närvarande endast alternativet Ring mitt videosystem.

Mer information om att aktivera videoåteruppringning för Cisco Webex Meetings finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/3ew2zeb.

Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events

Upp till 1 000 webbkameraanvändare

Nu kan upp till 1 000 webbkameraanvändare strömma och ta emot video i Webex Meetings. Tidigare var gränsen 500.

Nu kan upp till 1 000 användare ta emot video i Webex Events. Tidigare var gränsen 500.

Cisco Webex Events och Cisco Webex Training

Förbättringar för värdinloggning

Värdar som startar schemalagda händelser eller sessioner får nu en förbättrad upplevelse.

Om värden har loggat in tidigare används cookies för att omdirigera värden till inloggningssidan, medan deltagare skickas till startsidan.

Om det inte finns någon cookie eller om cookien inte är tillgänglig kan värden klicka på en länk för att navigera till inloggningssidan

Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings

Ny användarhanteringsroll

En ny roll, användarhantering, har skapats och den har begränsade privilegier i webbplatsadministration. Den här nya rollen är idealisk för administratörer vars primära uppgift är att hantera Meetings-användare och användarnas konfigurationer för Webex Meetings.

Användaradministratörer kan importera och exportera användarlistor, men har inte tillgång till att ändra webbplatsomfattande konfigurationer.

Mer information om hur webbplatsadministratörer kan tilldela partiella administrationsroller till användare finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/nka5cbp.

Cisco Webex-webbapp 3.10

Stöd för omröstningar

Du kan nu se och delta i omröstningar när du använder webbappen för att delta i möten eller händelser.

Se https://collaborationhelp.cisco.com/article/n1pxgbz för mer information.

Appen kommer att avvecklas för Chrome

Vi kommer att avveckla Webex-appen för Chrome till förmån för den långt mer avancerade Webex-webbappen. Detta kommer att meddelas på startsidan i appen för Chrome. När de använder funktionen Delta via nummer kommer användare att omdirigeras till mötets deltagarsida (där de kan delta via webbappen).

Se https://collaborationhelp.cisco.com/article/n8omowv för mer information.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.0 (Android)

Cisco Webex-märkning

Alla mobila användare kan nu se vår nya logotyp och vårt nya innehåll i hela produkten.

Stöd för kommentarer

Användare kan nu kommentera på en delad skärm i realtid medan skrivbordsanvändare kommenterar på samma skärm.

Se https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du för mer information.

Stöd för moln-videoenhet

Användare kan nu upptäcka molnaktiverade enheter eller programvara, t.ex. Webex Board, från sin mobilapp och välja att ansluta till den från sitt möte. Detta är nu tillgängligt på alla Webex Boards som är uppgraderade till de senaste versionerna.

Se https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du för mer information.

Stöd för Ford SYNC 3 AppLink

Fordägare med SYNC 3 kan nu se sin möteslista, starta eller delta i sina personliga rum eller kommande schemalagda möten och se viktig mötesinformation direkt från sin instrumentpanel i bilen. Detta kan göras med rattaktiverade röstkommandon eller genom att trycka direkt på instrumentbrädan.

Se https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du för mer information.

Söksupport för inbyggda enheter

Användare kan nu använda det inbyggda sökfältet i sina enheter för att leta efter personliga rum de nyligen har deltagit i eller sina egna personliga rum.


Den här funktionen stöds för närvarande inte på Google Chromebook-enheter.

Se https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du för mer information.

Stöd för skärmdelning på Chromebook

Webex Meetings-användare som kan installera Android-appar på sina Chromebook-datorer kan nu dela sina skärmar direkt från ett Webex-möte när de deltar via sina Chromebook-datorer.

En fullständig lista över Chromebook-datorer som har stöd för Android-appar finns här: https://www.chromium.org/chromium-os/chrome-os-systems-supporting-android-apps.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.0 (iOS)

Cisco Webex-märkning

Alla mobila användare kan nu se vår nya logotyp och vårt nya innehåll i hela produkten.

Stöd för kommentarer på iPad

iPad-användare kan nu kommentera delat innehåll i realtid medan skrivbordsanvändare kommenterar på samma innehåll.

Se https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du för mer information.

Stöd för rutnätsvy på iPad

iPad-användare kan nu se en rutnätslayout med upp till 6 deltagare i taget.

Förbättringar av historik för personliga rum

Användare kan nu se upp till 30 nyligen använda personliga rum i listan över nyligen använda personliga rum.

Se https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du för mer information.

WBS33.1

Nya Cisco Webex (inkluderar Cisco Spark)

Vad håller på att ändras med Cisco Webex-varumärket? Vi har tidigare informerat om att vi för samman Webex och Cisco Spark, vår samarbetstjänst för team, för att ge våra kunder bättre upplevelser. Som en del av den här förändringen har vi samlat dessa tjänster under ett varumärke, Cisco Webex. Webex innehåller nu mer än endast möten – det innehåller även samtal och teamsamarbete. Till följd av det här kommer följande namn att ändras:

 • Cisco Webex Meeting Center blir Cisco Webex Meetings

 • Cisco Webex Training Center blir Cisco Webex Training

 • Cisco Webex Event Center blir Cisco Webex Events

 • Cisco Webex Support Center blir Cisco Webex Support

 • Cisco Webex Business Suite blir Cisco Webex Meetings Suite

 • Cisco Webex webbplatsadministration blir Cisco Webex Meetings webbplatsadministration

 • Cisco Spark (plattformen) är nu en del av Cisco Webex-plattformen

 • Cisco Spark (appen) blir Cisco Webex Teams

 • Cisco Spark Control Hub blir Cisco Webex Control Hub

 • Cisco Spark Hybrid-kalendertjänster blir Cisco Webex Hybrid-kalendertjänst

Webex Meetings har även nya ikoner för produktappar. Förändringen av varumärket kommer att ske under de kommande månaderna. Vi börjar med mobilappar och webbplatser i den här versionen.

Hur har Cisco sammanfört Cisco Spark- och Webex-plattformar och vilken är fördelen?

Som en del av insatsen för att leverera bättre upplevelser sammanförde vi Cisco Spark med Cisco Webex i ett inriktat teknikpaket som nu delar ett globalt IP-stamnät. Du har nu som Cisco Webex Meetings-kund de här ytterligare fördelarna:

 1. Teamsamarbete och analyser är nu tillgängliga för Cisco Webex Meetings-webbplatser. Administratörer kan nu dra nytta av omfattande Webex-analyser i syfte att driva implementering och säkerställa affärsmålen. Administratörer kan också aktivera Cisco Webex Teams för användare med Webex Meetings-konton, så att de kan utnyttja den integrerade upplevelsen med offline- och onlinesamarbete i en enda app.

 2. Integrering av Cisco-videoenheter med Cisco Webex Meetings. Cisco-videoenheter har alltid kunnat delta i Webex-möten men nu har de integrerats, vilket gör det lättare för användare att ansluta till och delta, och enklare för IT att flytta över till molnet. Alla Cisco-videoenheter som ingår i ett schemalagt möte får nu den enda stora gröna knappen som automatiskt visas före mötets starttid så att användare enkelt kan ansluta till mötet. Den kommande nya Webex Meetings-skrivbordsappen har också samma intelligenta närhetsfunktioner som vår mobilapp redan har. Den möjliggör enkel trådlös delning och enhetskontroll. (Obs! Den stora gröna knappen kräver användning av Cisco Webex Hybrid-kalendertjänsten.)

 3. Bästa möjliga mötesupplevelse oavsett hur du deltar. Oavsett om du använder Webex Teams- eller Webex Meetings-appen eller till och med om du deltar via en videoenhet från Cisco eller tredje part. Förut användes beräkningskapaciteten hos allmänna molnleverantörer för Cisco Spark-möten, vilket gav oss oändlig skalbarhet och bra täckning – men det innebar att de här mötena inte kunde dra nytta av Webex-stamnätet. Nu hoppar all trafik av Internet så snart som möjligt och styrs till Webex-stamnätet som är byggt för att transportera realtidsmedier. Genom att maximera den tid som trafiken tillbringar i Webex-stamnätet kan vi tillhandahålla bästa möjliga mötesupplevelse.

 4. En gemensam mötesupplevelse för användare av alla plattformar. Deltagarna kan ansluta till ett möte med hjälp av Webex Teams eller Webex Meetings och har gemensamma funktioner, inklusive enhetliga deltagarlistor, möten, kontroller, lobbyer och multistreaming, så att alla kan ses.

 5. Omfattande Webex Meeting-funktioner i Webex Teams. Plattformssammanföringen gör det möjligt för oss att tillföra funktioner som inspelning, mötesreglage, tillgång till möten med telefonljud (PSTN) i ett Webex Teams-utrymme. Det gör det också möjligt för våra kunder att delta i och vara värd för Webex-möten utan att lämna appen Webex Teams.

Cisco Spark (som snart blir Webex Teams) för Webex-användare och dess fördelar

Webex Teams är en app som utökar Webex Meetings genom att tillhandahålla en virtuell arbetsyta där team kan föra arbetet framåt snabbare än de kan genom enbart möten. I det här utrymmet kan medlemmar skicka meddelanden, dela filer, skapa eller redigera whiteboardtavlor, ringa samtal och hålla Webex-möten. Teammedlemmar runt om i världen kan arbeta kontinuerligt i och utanför ett möte och dela innehåll och idéer i takt med att de skapas. Den här nya metoden gör det möjligt för ett team att vara helt självbestämmande och agilt. Alla kan känna och agera som en del av teamet, vara informerade och fria att förmedla tankar och idéer i en öppen miljö. När som helst, var som helst, med valfri enhet.

Mer information om Webex Teams finns på www.webex.com.

Mer information om de nya mötesfunktionerna i Cisco Webex Teams finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/hjdlav.

Kom igång med att aktivera Cisco Webex Teams för dina användare genom att gå till https://collaborationhelp.cisco.com/article/341eud.

Nya Webex Analytics

Som vi meddelade ovan är Cisco Webex Analytics nu tillgänglig för din Webex-webbplats. I Cisco Webex Control Hub (tidigare Cisco Spark Control Hub) får du nu en tydlig överblick över din Cisco Webex-implementering vid en snabbtitt och kan främja användarengagemang och implementering. Pro Pack-kunder kan få tillgång till mer detaljerade analyser, diagnostisk mötesinformation för att snabbt åtgärda förfrågningar om support eller grundorsaker, samt långsiktig historikrapportering.

Anvisningar om att komma igång finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/341eud.

Cisco Webex Meetings

Ny sida, Modern vy

Kunder är nu automatiskt aktiverade för vår nya omarbetade sida med titeln ”Modern vy”. Som standard ser alla slutanvändare nu länken ”Modern vy” längst upp till höger på skärmen Klassisk vy, där de kan välja att utforska den nya vyn. Webex kommer ihåg beslutet om att stanna kvar i modern eller klassisk vy för varje webbläsare och användare.


Denna funktion aktiveras i etapper. Om du inte kan se den nya sidan för Modern vy är din sida ännu inte aktiverad, men kommer att bli det inom kort.

Webbplatsadministratörer har möjlighet att automatiskt låta alla användare använda Modern vy eller Klassisk vy eller avaktivera funktionen helt och hållet.

Modern vy innehåller ett förenklat navigeringsfält till vänster och en huvudinstrumentpanel med lättillgängliga kärnfunktioner i Webex, t.ex. personliga rum, möteslänkar, lista över kommande möten och snabb schemaläggning.

Mer information finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu.

Optimerat anslutningsflöde (endast Modern vy)

Som en del av den moderna vyn introducerar vi ett nytt optimerat anslutningsflöde som omfattar intelligent logik för att styra användare till den bästa upplevelsen för att delta i Webex-möten, oavsett om det gäller Cisco Webex Meetings-webbappen eller skrivbordsappen.

Webbplatsadministratörer har möjlighet att ställa in standardalternativ för användare att delta med hjälp av den intelligenta logiken – att delta via webbappen eller delta via skrivbordsappen.

Slutanvändare kan även ställa in egna personliga inställningar baserade på önskat anslutningsbeteende. Webbläsaren kommer ihåg beslutet för respektive användare.

Cisco Webex Meetings för Workplace by Facebook

Cisco är glada över att fortsätta göra Webex-möten tillgängliga på andra plattformar.

Befintliga Cisco Webex-användare kan nu installera Cisco Webex Meetings-botten i Workplace by Facebook. Den möjliggör att användare bjuder in personer till ett Webex-möte i ett personligt rum eller ett schemalagt Webex-möte direkt i Workplace så att det är enkelt att ansluta sig. Användarna kan snabbt lägga till ett möteslänk i en gruppchatt. Andra personer kan enkelt delta i videomötet genom att klicka på länken i meddelandet. Funktionen fungerar för mobil- och skrivbordsappar för Workplace by Facebook. Användare måste ha ett Webex-konto för att använda Webex Meetings-botten.

Den nya Cisco Webex Meetings-botten för Workplace by Facebook blir tillgänglig för systemadministratörer att installera för sina Workplace-användare med början den 1 maj 2018. Anvisningar om att komma igång finns på https://collaborationhelp.cisco.com/article/nds3uul.

Hjälplänkarna till den nya hjälpportalen

collaborationhelp.cisco.com är den centrala platsen för att hitta allt hjälpinnehåll och få support för alla Ciscos samarbetsprodukter.

Med den här versionen pekar alla hjälplänkar på webbplatsen Cisco Webex Meetings nu på motsvarande artiklar och innehåll på collaborationhelp.cisco.com.

Uppdatering av meddelandet om att fliken Mina dokument kommer att upphöra

Vi har tidigare meddelat att funktionen Mina dokument på webbplatsen Cisco Webex Meetings kommer att upphöra. Efter den 31 juli 2018 ser användarna inte längre alternativet för att överföra filer på Mitt Webex.

Kunder rekommenderas att se till att användarna hämtar sina filer före den 31 juli 2018.

Ändringar av inringar-ID för inringande användare

Deltagare som deltar i ett möte endast via telefon kan nu visas på deltagarlistan för mötet som ”Inringande användare_x (ofullständigt telefonnummer)”. Numrets sista fyra siffror visas inte i sekretessyfte. Till exempel ”Inringande användare_1 (123456xxxx)”.

Den här funktionen kan aktiveras eller inaktiveras av webbplatsadministratören. Den här funktionen var ursprungligen aktiverad som standard men är numera inaktiverad som standard.


Den här funktionen har inaktiverats för kunder som vi aktiverade den för i tidigare versioner.

Cisco Webex Events och Cisco Webex Training

Inspelning av möten på användarnivå

Administratörer kan nu skapa en princip som innebär att alla möten som specifika användare är värd för alltid spelas in.

Detta är särskilt användbart för reglerade verksamheter som till exempel lyder under MiFID, där reglerade användares samtal spelas in.

Den här funktionen var tidigare endast tillgänglig i Webex Meetings men är nu tillgänglig i Webex Events och Webex Training.

Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings

Stöd för blockering av avataröverföringar

Webbplatsadministratörer har nu möjligheten att blockera användare från att överföra avatarer.

Denna funktion är inaktiverad (vilket innebär att användare inte blockeras från att överföra avatarer) som standard.

Cisco Webex-webbapp 3.9

Webbkamera och val av ljudenheter i Chrome (Windows, Chromebook, Linux)

För användare som använder en extern webbkamera eller headset via sin dator, är det nu lättare att välja ljud- och enheten de vill använda direkt från inom webbappen i stället att gå in i sina webbläsarinställningar.

Använda video nedrullningsbara väljer från den tillgängliga listan över kameror. När du väljer ”ring med dator”, klicka på inställningsikonen för att konfigurera ljudenhet till att använda.


Stöd för denna funktion på Mac kommer att åtgärdas i framtida versioner. När du använder Chrome på Mac kan behöver du fortfarande att gå in i din Chrome-webbläsarinställningar att konfigurera din webbkamera, mikrofon eller högtalare.

Chromebook i klassisk bild

Deltagare kan nu delta i Webex-händelser med hjälp av webbappen på Chromebook i klassiskt format som standard.

Cisco Webex Meetings Mobile 10.7 (Android) och (iOS)

Sammanslagen lista över nyligen använda personliga rum

Användare kan nu se listan över nyligen använda personliga rum som har konsoliderats på huvudhemsidan för personliga rum, med en spillmeny som leder till ytterligare personliga rum. Svepskärmen längst åt höger har ersatts med en inspelningslista för värdar i appen.

Inspelningslista för värdar i appen

När användare är inloggade kan de nu svepa åt höger (till den tredje skärmen) för att komma åt sina inspelningslistor för värdar. Från den här listan kan de visa alla Webex ARF- (Advanced Recording Format) och MP4-inspelningar från egna tidigare möten, samt välja att spela upp MP4-inspelningarna (ARF-inspelningar kan för närvarande inte spelas upp direkt).

Inspelningar sedan 4 veckor tillbaka visas. Äldre inspelningar visas inte.

För iOS-användare möjliggör en delningsfunktion att de kan dela inspelningar med andra användare via e-post och en borttagningsfunktion medger permanent borttagning av inspelningarna. IOS-användare kan också söka efter specifika inspelningar på inspelningssidan.

Stöd för blockering av avataröverföring

Mobilappen för både Android- och iOS-enheter har stöd för den nya inställningen för webbplatsadministration som innebär att överföring av avatarer blockeras för alla användare på webbplatsen.

Webbplatsadministratörer har nu möjligheten att blockera användare från att överföra avatarer.

Denna funktion är inaktiverad (vilket innebär att användare inte blockeras från att överföra avatarer) som standard.

Cisco Webex Meetings Mobile 10.7 (Android)

Stöd för överföring av avatarer från smarttelefoner

Android-användare kan nu att ta ett foto eller överföra en befintlig bild för sin avatar direkt från Webex-mobilappen.

Den här funktionen är endast tillgänglig om webbplatsadministratören inte har blockerat överföring av avatarer från användare.

Det stöds ännu inte för Android-surfplattor, utan endast för smarttelefoner.

Cisco Webex Meetings Mobile 10.7 (iOS)

Stöd för molnaktiverad videoenhet och Cisco Webex Board-närhetsdetektering

Användare kan nu använda närhetsdetektering för att ansluta till molnregistrerade Cisco Webex Board, rum och skrivbordsenheter, med hjälp av ett återuppringningsflöde. Användarupplevelsen är identisk med närhetsdetektering och återuppringningsflödet för lokala videoenheter och appen kommer att fortsätta stödja detektering i båda fallen, osynligt för användaren.

Detta stödjer för närvarande endast alternativet Ring mitt videosystem.

Delning av bildbaserat Microsoft PowerPoint-innehåll

Microsoft PowerPoint-presentationer delas nu i bildspelsformatet. Det möjliggör en mer professionell presentationsstil.


Den här presentationsformatet stöds endast för PPTX-filer. Äldre PPT-filer visas även i fortsättningen i det gamla formatet.

Förbättringar av Siri

Siri-kommandon har nu tillgång till listan över nyligen använda personliga rum, även för användare som har loggat ut ur appen. För att den här nya funktionen ska fungera måste användare först välja alternativet att behålla historiken för sina personliga rum.

Stöd för växling mellan högtalar- och telefonläge

Användare kan nu enkelt växla mellan högtalar- och telefonläge direkt från appen. Den här funktionen gäller endast VoIP-ljud.

Växling mellan fjärraviseringar kontra lokala aviseringar

Om en kundwebbplats har aktiverat fjärraviseringar är lokala aviseringar inaktiverade.

Om en kundwebbplats har inaktiverat fjärraviseringar förblir den befintliga funktionen för lokala aviseringar aktiverad.

Stöd för delning av värdinspelningar

När användare är inloggade kan de nu dela inspelningslänkar med andra via e-post från den nya värdinspelningslistan i appen.

WBS33.0

Cisco Webex Meeting Center

Visa upp till 25 videor samtidigt

Upp till 25 videor kan nu visas samtidigt i helskärm med ”Rutnätsvy”.

Möten med fler än 25 deltagare är sidnumrerade, med 25 videor per sida.

Om den här funktionen inte visas på din webbplats kontaktar du kundframgångschefen för att få hjälp med att aktivera funktionen.


Sex videoenheter kan visa video i rutnätsvy. Avatarer visas för ytterligare videoenheter som ansluter till mötet.

Strömmar till Facebook Live

Användare kan nu strömma ett Cisco Webex-möte till Facebook Live.

Det gör det möjligt för organisationer att nå sina potentiella marknader eller en avsedd målgrupp på sociala medier från Cisco Webex-miljön.

Administratörer måste tillåta värdar att använda Facebook Live genom att aktivera det nya alternativet Facebook Live på användarskärmen.

Den här funktionen är endast tillgänglig för webbplatser som har MP4-inspelning. Om en webbplats har stöd för Webex-videoplattformen (tidigare CMR Cloud) producerar den redan MP4-inspelningar. I annat fall kan detta ställas in.

Kunder som inte har strömmande överföring från Facebook Live automatiskt aktiverad kan kontakta CSM:er för aktivering av den här funktionen.

Aktivering av strömmande överföring från Facebook Live möjliggör även MP4-inspelning.

1+N videolayout på videoenheter

Videolayouter på videoplattform version 2 har inte ursprungligen levererats med alternativet 1+N. Vi aktiverar den nu i den här versionen.

Du kan fortsätta att växla videolayouter i standardbaserade videoenheter med hjälp av DTMF 2 och 8 nycklar.

Förbättringar av möteslobbyn för videoenheter

Som videoenhetsanvändare kan du nu vänta i lobbyn till ett låst möte på en värd som kan släppa in dig. Som värd kan du nu få aviseringar i dina appar när en videoenhetsanvändare försöker delta i ett möte som är låst. Du kan också släppa in videoenhetsanvändare från dina appar precis som andra Webex-användare.

Den här funktionen tillhandahålls för möten i personliga rum samt för schemalagda möten med dynamiska mötesnummer.

Denna funktion måste aktiveras i webbplatsadministrationen för att få lobbyupplevelsen i ett låst möte för schemalagda möten med dynamiska mötesnummer.

Som värd på sidan personligt rum kan du nu se videoenheter som deltar i lobbyn till ditt personliga rum, där du tidigare bara kunde se Webex-appar.

Denna nya funktion är en del av en utökad genomförandeplan. Fråga din CSM om du vill veta aktiveringsdatum för din webbplats.

75 videoenhetsdeltagare i möten

Antalet videoenheter som kan delta i möten kommer att höjas från 25 till 75 deltagare. Dessutom kommer videoenhetsdeltagare att räknas till ditt mötes rättighetsnivå, i stället för att räknas i en dedikerad videoenhetskategori.

Om du till exempel är berättigad till möten med 200 deltagare kan du ha en valfri blandning av videoenheter och Webex-appar där upp till 75 av dem kan delta från videoenheter.

Denna nya funktion är en del av en utökad genomförandeplan. Fråga din CSM om du vill veta aktiveringsdatum för din webbplats.

Meddelande om kommande upphörande av fliken Mina dokument

Detta är ett tidigt meddelande om att fliken Mina dokument i avsnittet Mina filer i Cisco Webex-webbplats kommer att upphöra. Efter den 31 juli 2018 ser användarna inte längre på den här fliken.

Fliken Mina inspelningar kommer att vara kvar.

Cisco Webex Event Center och Training Center

Stöd för VoIP för 1 000 mötesdeltagare

Cisco Webex Event Center och Training Center har nu stöd för upp till högst 1 000 VoIP-deltagare. Denna funktion har tidigare införts endast för Cisco Webex Meeting Center, men expanderas nu till dessa andra center.


Det totala antalet kombinerade telefondeltagare är fortfarande 1 000. PSTN-telefoni har fortfarande högst 500 deltagare.

Alla Cisco Webex Center

Utökat språkstöd i PSTN-ljud

Cisco Webex PSTN-ljud stöder nu ljuduppmaningar på lokala språk för användare från Indonesien och Norge.

Användare som ringer upp ett Webex-åtkomstnummer som är avgiftsbelagt eller avgiftsfritt från Norge hälsas välkomna på norska och kan trycka på 1 för att fortsätta på norska eller trycka på 2 för engelska. Användare som ringer ett avgiftsfritt Webex-åtkomstnummer från Indonesien hälsas välkomna på indonesiska och kan trycka på 1 för att fortsätta på indonesiska eller trycka på 2 för engelska.

Användare som initierar återuppringning till Norge eller Indonesien hälsas välkomna på motsvarande språk, följt av samma hälsningsfras på engelska.

Utökat språkstöd för CCA-SP

Ljudpartners CCA-SP kan nu ange att uppringningsanvändare ska höra indonesiska, norska eller arabiska ljudmeddelanden när de deltar i Webex-möten.

Expanderad Webex PSTN-täckning kommer att vara tillgänglig 18 april för nya Webex-kunder med årlig fakturering. Stöd för avgiftsbelagda användare och global avgiftsbelagd täckning kommer att höjas från 27 till 45 länder. Stöd för global avgiftsfri täckning kommer att höjas från 47 till 72 länder. Lokala avgiftsnummer kommer att läggas till i flera riktnummer i USA och Kanada. Full täckningsinformation finns här: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/conferencing/webex-meeting-center/cisco_webex_gpl_audio.pdf. Utökad täckning är endast tillgänglig för Webex PSTN-kunder som beställer på Webex plattform för årlig fakturering. Befintliga kunder med årlig fakturering med avgiftsbelagd användare, global avgiftsbelagd och/eller global avgiftsfri täckning från Webex PSTN ärver automatiskt den nya täckningen från och med mitten av maj.

Denna utökade Webex PSTN-täckning är endast tillgänglig just nu för nya kunder och kommer att göras tillgänglig för befintliga kunder i en senare version.

Kryptering av inspelningen vid Rest

Cisco Webex aktiverar nu kryptering av nätverksbaserade inspelningar (NBR) före lagring. Alla nya NBR-inspelningar som skapats på din webbplats efter aktivering av den här funktionen krypteras automatiskt med AES 256-bitarsnycklar och lagras i krypterat format. Inspelningar dekrypteras automatiskt när en användare försöker spela upp eller hämta dem.

Den här funktionen krypterar för närvarande endast inspelningar som skapats efter aktiveringsdatumet för denna funktion. När funktionen är tillgänglig på din webbplats visar fliken Inspelning i programmet webbplatsadministration vilken inspelning som är krypterad.

Funktionen kommer att finnas tillgänglig vid en tidpunkt som ligger mycket nära tillgängligheten för den här versionen, men inte samtidigt.

Meddelande om borttagning av Windows Mobile-App Store-länkar från Webex-webbplatser

Som en del av vår plan att ta bort stödet för Windows Phone i Webex mobil tar vi bort hänvisningar till Windows Phone AppStore på vår hämtningssida.

Webex webbplatsadministration

Massredigering av inspelningar

Webbplatsadministratörer behöver ofta ta bort inspelningar som uppfyller vissa kriterier för att kunna hantera sitt lagringsutrymme på ett effektivt sätt.

Nu kan de söka efter inspelningar baserat på ett stort antal kriterier och ta bort flera inspelningar samtidigt.

Korrigering i användningsrapporten för inspelningar

Den största användningen av lagringsutrymme på din Cisco Webex-webbplats kan hänföras till nätverksbaserad inspelning (NBR). Användningsrapporter från Cisco Webex har underrapporterat användningen från NBR på grund av interna problem. Vi korrigerar dessa rapporteringsproblem i den här versionen, och systemet kommer nu att rapportera användning för följande extra objekt:

 • MP4-inspelningar

 • Överförda inspelningar

 • Inaktiverade inspelningar

 • Inspelningar i papperskorgen

 • Chatt i EC-inspelningar

Följande Cisco Webex-lagringsrapporter fanns redan

 • ARF-inspelningar

 • Överförda filer

Cisco Webex-webbapp 3.8

Stöd för innehållsdelning för MP4-inspelningsbara webbplatser

Innehållsdelning hade tidigare endast stöd i möten som var aktiverade med Webex videoplattform version 1.0 eller senare. Med den här versionen har innehållsdelning nu stöd i möten för alla webbplatser som aktiveras med MP4-inspelningar.

Webbplatsadministratörer som vill aktivera stöd för webbappen Innehållsdelning kan kontakta sin Cisco-kundframgångschef för att webbplatsen ska aktiveras för MP4.

Stöd för Multimedievisare med den här versionen. När en värd eller presentatör delar multimedia i skrivbordsappen kan webbapp-användare nu se det delade innehållet. Multimedievisaren öppnas i ett separat webbläsarfönster.

Förbättrad meddelandefunktion för ljudundantag

Vi har förbättrat meddelandefunktionen i webbappen när ljudet är inaktiverat. Detta minskar förvirringen i möten när värden har stängt av ljudet eller använder en mötestyp som inte har stöd för ljud via webbappen eller en viss webbläsare.

Stöd för sändning med ljud i Safari

Sändning med ljud stöds nu när du deltar i ”Webex-ljud”-aktiverade möten via webbappen i webbläsaren Safari.

Cisco Webex Meetings Mobile 10.6 för Android

Ford AppLink betasupport

Ford-ägare kan nu utnyttja sina SYNC 3-instrumentpaneler i bilen för att delta i schemalagda Webex-möten eller i sina egna personliga rum med hjälp av röstkommandon eller genom att knacka på instrumentpanelen, utan att lyfta sina telefoner.

Ford-ägare kan även se sin mötesinformation på instrumentpanelen när de deltar i ett möte, samt stänga av/slå på ljudet och lämna mötesfunktioner, utan att lyfta sina telefoner.

Telefoner måste anslutas via Bluetooth.

Ny design på videolayout

Användare har numera en visningslayout med lika stora rutnät med videomötesdeltagare samt innehållsdelning.

Aviseringar om fjärranslutning för schemalagda Webex-möten

Inbjudna deltagare och värdar kan nu ta emot aviseringar om att delta före den schemalagda starttiden för deras schemalagda Webex-möten. Tidigare begränsningar för aviseringar om att delta gäller fortfarande, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nowvmhw.

Förbättringar av aviseringar om att delta

Användarens tidigare aviseringar är rensade när Webex-appen startas. På så sätt tas gamla aviseringar bort.

Cisco Webex Meetings Mobile 10.6 för iPad och iPhone

Ford AppLink betasupport

Ford-ägare kan nu utnyttja sina SYNC 3-instrumentpaneler i bilen för att delta i schemalagda Webex-möten eller i sina egna personliga rum med hjälp av röstkommandon eller genom att knacka på instrumentpanelen, utan att lyfta sina telefoner.

Ford-ägare kan även se sin mötesinformation på instrumentpanelen när de deltar i ett möte, samt stänga av/slå på ljudet och lämna mötesfunktioner, utan att lyfta sina telefoner.

Telefoner måste anslutas via Bluetooth.

Aviseringar om fjärranslutning för schemalagda Webex-möten

Inbjudna deltagare och värdar kan nu ta emot aviseringar om att delta före den schemalagda starttiden för deras schemalagda Webex-möten. Tidigare begränsningar för aviseringar om att delta gäller fortfarande, se https://collaborationhelp.Cisco.com/article/nowvmhw.

Förbättringar av utvidgad verklighet

Användare kan nu förminska och förstora 3D-objektet de presenterar med hjälp av två fingrar som nyps ihop eller dras isär.

Omgjord videolayout för iPad

iPad-användare kan nu se en omgjord layout för att visa delning, aktiv talare och videomötesdeltagare. De har nu ett intuitivt sätt för att enkelt växla mellan olika visningslägen.

Förbättringar av personliga rum som nyligen använts

Användare kan nu se upp till 50 av de senast använda personliga rummen i sin lista över senast använda personliga rum (tidigare var det bara upp till 9).

Användare har nu också tillgång till inställningen ”Spara min PR-historik” i sina inställningar i appen så att de kan behålla sina senast använda personliga rum efter utloggning.

Stöd för att redigera deltagarens namn

Användare kan nu redigera ”inringningsanvändare” i sin deltagarlista med olika namn för bättre identifiering. Om mötesvärden gör den här ändringen kommer ändringarna visas för alla deltagare i samma möte.

Användbarhetsförbättringar

Följande förbättringar har gjorts för iOS-appens användbarhet:

 • Presentatörer och deltagare ser inte längre störande verktygsfält när de delar innehåll från iPhone eller iPad.

 • Användare kan nu se ett varningsmeddelande om att inga e-postmeddelanden kommer att skickas när möten annulleras från mobilappen.

 • Användare kan nu se smärre formuleringsförbättringar i appens skärmdelningsinstruktioner.