1

Klicka på innehåll i utrymmet ochklicka sedan på .

2

Välj en fil och klicka på Hämta ochklicka sedan på Visa i mapp för att visa fil hämtnings platsen.


 

Du kan välja den mapp som ska hämtas. Går du till Inställningar > Allmänt > Standard plats för fil hämtning och klicka på ändra. Välj en ny plats och klicka sedan på Spara.

1

Klicka på innehåll i utrymmet ochVälj sedan .

2

Välj en fil och klicka på Hämta ochklicka sedan på Visa i mapp för att visa fil hämtnings platsen.


 

Du kan välja den mapp som ska hämtas. Går du till Inställningar > Allmänt > Standard plats för fil hämtningoch klicka på ändra. Välj en ny plats och klicka sedan på Spara.