Du kan ändra dina profilbild i modern vy eller klassisk vy.

1

Logga in på din Webex webbplats, Välj ditt namn längst upp till höger på din Webex-webbplats och välj sedan min profil.

Alternativet min profil
2

Välj ändra i ditt profilbild.

Välj Ändra

Om du inte redan har lagt till en bild kommer du att se initialerna i en cirkel.

3

Välj överför bild och bläddra sedan till den bild som du vill överföra.

Använd en bild som är större än eller lika med 720 × 720 och mindre än 5 MB.


 

Använd skjutreglaget längst ner för att zooma in. Dra bilden för att flytta den.

4

Välj Spara.

Ta bort din profil bild

När du har lagt till ett profilbild kan du endast ersätta det med en annan bild. Du kan inte återgå till att endast visa dina initialer.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj sedan fliken mitt Webex.

2

Välj Min profil på vänster navigeringsrad.

3

På sidan för Mitt Webex profil, i avsnittet personlig information , väljer du överför eller ta bort.

  • Välj Överför för att använda en ny bild som din profilbild. Du kan sedan välja Ta foto för att ta ett nytt foto från din webbkamera eller Överför för att använda en bild från din dator.

    Använd en bild som är större än eller lika med 720 × 720 och mindre än 5 MB.

  • Välj Ta bort för att ta bort din nuvarande profilbild. Det här alternativet är endast tillgängligt om du redan har ett profilbild överfört till din Webex-webbplats.

4

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.