1

Logga in på din Webex webbplats, Välj ditt namn längst upp till höger på din Webex-webbplats och välj sedan min profil.

Alternativet min profil
2

Välj ändra i ditt profilbild.

Välj Ändra

Om du inte redan har lagt till en bild kommer du att se initialerna i en cirkel.

3

Välj överför bild och bläddra sedan till den bild som du vill överföra.

Använd en bild som är större än eller lika med 720 × 720 och mindre än 5 MB.


 

Använd skjutreglaget längst ner för att zooma in. Dra bilden för att flytta den.

4

Välj Spara.

Ta bort din profil bild

När du har lagt till ett profilbild kan du endast ersätta det med en annan bild. Du kan inte återgå till att endast visa dina initialer.